แบ่งปัน แบบรายงาน pa ไม่มีวิทยฐานะ doc สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

แบบรายงาน pa ไม่มีวิทยฐานะ doc

สวัสดีคุณครูทุกท่านครับ วันนี้ครูไทยฟรีดอทคอม ขอนำมาแบ่ รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง ในการพัฒนางาน PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู PA ไม่มีวิทยฐานะ โดยมีของคุณครูวรยา อองภา เพื่อให้ทุกคนเป็นตัวอย่างในการปรับให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนคุณครู

แบบรายงาน pa ไม่มีวิทยฐานะ doc
แบบรายงาน pa ไม่มีวิทยฐานะ doc

ขั้นตอนการทำ PA ไม่มีวิทยฐานะ
• ผู้ประเมินกับผู้ถูกประเมินทำข้อตกลงประเมินผลการปฏิบัติงานตั้งแต่ก่อนเริ่มรอบการประเมิน
• เมื่อผ่านพ้นระยะการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้ประเมินและ ผู้ถูกประเมิน ร่วมรับรู้ผลการประเมินพร้อมกัน รวมทั้งร่วมกัน วางแผนการพัฒนา/ฝึกอบรมผู้ถูกประเมินเมื่อมีข้อควรพัฒนา
• ผู้ประเมินกำหนดข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานรอบต่อไปกับผู้ถูกประเมิน โดยควรครอบคลุมจุดที่ควรพัฒนาตัวอย่างเอกสารครู PAไม่มีวิทยฐานะ

ตัวอย่างเอกสารครู PA ไม่มีวิทยฐานะ

แบบรายงาน pa ไม่มีวิทยฐานะ doc
แบบรายงาน pa ไม่มีวิทยฐานะ doc
แบบรายงาน pa ไม่มีวิทยฐานะ doc

คลิกตรงนี้ !! เพื่อดาวน์โหลด

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มาของเอกสาร คุณครูวรยา อองภา
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ
สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

ดาวน์โหลดฟรี !! แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.6 เล่ม 2 พร้อมเฉลย ไฟล์ pdf

แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.6 เล่ม 2 พร้อมเฉลย pdf

เปิดเทอมมาแบบนี้คุณครูผู้ช่วยหลายๆท่าน หรือแม้กระทั่งคุณครูที่ถูกจัดให้มาสอนในระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 และไม่ตรงเอกที่จบ วันนี้ครูไทยฟรีดอทคอมขอเป็นส่วนหนึ่งที่ได้นำ แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.6 เล่ม 2 พร้อมเฉลย ในรูปแบบไฟล์ pdf มาฝากให้ดาวน์โหลดเพื่อใช้เป็นคู่มือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป หากเป็นหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน สามารถดาวน์โหลดที่นี่

แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.6 เล่ม 2 พร้อมเฉลย pdf
แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.6 เล่ม 2 พร้อมเฉลย pdf

แบบฝึกใช้เป็นคู่มือครูใช้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ ไฟล์ PDF พร้อมให้ดาวน์โหลด

(มีเฉลยหนังสือแบบฝึกหัดทั้งแนบท้ายของคู่มือแต่ละเล่มครับ)

ประกอบไปด้วย

– แบบฝึกหัด บทที่ 6 รูปสามเหลี่ยม
– แบบฝึกหัด บทที่ 7 รูปหลายเหลี่ยม
– แบบฝึกหัด บทที่ 8 วงกลม
– แบบฝึกหัด บทที่ 9 รูปเรขาคณิตสามมิติ
– แบบฝึกหัด บทที่ 10 การนำเสนอข้อมูล

ตัวอย่างไฟล์เฉลยแบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.6 เล่ม 2 พร้อมเฉลย pdf

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเฉลยแบบฝึกหัด

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา  โครงการสอนออนไลน์ – Project 14 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ
สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

ดาวน์โหลดฟรี !! แบบฝึกหัด รายวิชา พื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.6 เฉลย สสวท

แบบฝึกหัด รายวิชา พื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.6 เฉลย สสวท

สำหรับ แบบฝึกหัด รายวิชา พื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.6 เฉลย สสวท เล่ม 2 นี้ โดยผมได้จัดทำให้มีทั้งหนังสือเรียน รายวิชา พื้นฐาน และแบบฝึกหัดพร้อมเฉลยในรูปแบบไฟล์ pdf ซึ่งสามารถอ้างอิงได้จากคู่มือคณิตศาสตร์ สสวท เป็นรายวิชาพื้นฐาน โดยจัดทำตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

แบบฝึกหัด รายวิชา พื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.6 เฉลย สสวท
แบบฝึกหัด รายวิชา พื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.6 เฉลย สสวท

โหลดจากเว็บนี้ฟรีที่นี่ที่เดียว!!! ลิ้งด้านล่าง ‘V”V’

ในเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการวิเคราะห์ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้รายชั้นปี จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระสำคัญ แนวการจัดการเรียนรู้ แนวการจัดกิจกรรมในหนังสือเรียน ตัวอย่างข้อสอบประจำบทพร้อมเฉลย รวมทั้งเฉลยแบบฝึกหัดดาวน์โหลดตามลิ้งตรงนี้ ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน สามารถดูตัวอย่างด้านล่างได้เลย

แบบฝึกหัด รายวิชา พื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.6 เฉลย สสวท
ตัวอย่างเฉลยหนังสือรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์

คลิกตรงนี้เพื่อดาวน์โหลดเฉลยฟรี !!!!

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา คลังความรู้ SciMath
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ
สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

แจกฟรี!! ไฟล์เอกสารตัวอย่าง OIT โรงเรียน ปีงบประมาณ 2565 ไฟล์ doc

OIT โรงเรียน 2565 doc

สวัสดีคุณครูทุกท่านครับ วันนี้เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม ขอนำไฟล์เอกสารตัวอย่าง OIT ของโรงเรียน จากโรงเรียนบ้านน้อย“ปรึกอุทิศ” ที่แบ่งปันให้ฟรี มากกว่า 50 ไฟล์ ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งต้องใช้แสดงเพื่อได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐแต่ละองค์กร

OIT โรงเรียน 2565 doc
OIT โรงเรียน 2565 doc

เอกสารแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assess ment: OIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพื่อเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล และระบุคำอธิบายเพิ่มเติมประกอบคำตอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ใน 2 ตัวชี้วัด

OIT โรงเรียน 2565 doc

ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส) และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต)

OIT โรงเรียน 2565 doc

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ !!!

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา ปันสื่อดอทคอม
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ
สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

ไฟล์คู่มือแก้ไขได้ การบริหารงาน 4 ฝ่ายในสถานศึกษา ตามโครงสร้างบริหารงานโรงเรียน อัพเดท! 2565 word

การบริหารงาน 4 ฝ่ายในสถานศึกษา

สวัสดีครับ หากเราจะพูดถึงงานต่างๆ ภายในสถานศึกษา ก็คงหนีไม่พ้น การบริหารงาน 4 ฝ่าย ตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 4 ฝ่าย ตามกฏกระทรวงล่าสุด วันนี้แอดมินขอนำเสนอไฟล์คู่มือที่สามารถนำไปแก้ไขเพิ่มเติม ปรับปรุงให้เหมาะสมกับโรงเรียนด้วยประเภทไฟล์ word ที่มีนามสกุล doc

การบริหารงาน 4 ฝ่ายในสถานศึกษา
การบริหารงาน 4 ฝ่ายในสถานศึกษา

คู่มือบริหารงาน 4 ฝ่าย เป็นคู่มือการบริหารงานภายในโรงเรียน โดยโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ปรับใช้เฉพาะโรงเรียนประถมศึกษา ที่มีการแบ่งโครงสร้าการบริหารออกเป็น 4 ฝ่ายอย่างชัดเจน ได้แก่ คู่มือบริหารงาน 4 ฝ่ายในโรงเรียน

ดาวน์โหลด!!!! คู่มือไฟล์งานบริหารงานงบประมาณ

การบริหารงาน 4 ฝ่ายในสถานศึกษา

แนวคิด

การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเน้นความเป็นอิสระ  ในการบริหารจัดการมีความคล่องตัว  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน  ให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิทของสถานศึกษา  รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการมาใช้บริหารจัดการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา  ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียน

ดาวน์โหลด!!!! คู่มือไฟล์งานบริหารงานบุคคล

การบริหารงาน 4 ฝ่ายในสถานศึกษา

แนวคิด
1) ปัจจัยทางการบริหารทั้งหลายคนถือเป็นปัจจัยทางการบริหารที่สำคัญที่สุด
2) การบริหารงานบุคคลจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลผู้บริหารจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจและมีความสามารถสูงในการบริหารงานบุคคล
3) การจัดบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถจะมีส่วนทำให้บุคลากร มีขวัญกำลังใจ มีความสุขในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้งานประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
4) การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องจะทำให้บุคลากร เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและกระตือรือร้นพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น
5) การบริหารงานบุคคลเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ

ดาวน์โหลด!!!! คู่มือไฟล์งานบริหารวิชาการ

แนวคิดหลักในการบริหารวิชาการ
การบริหารงานวิชาการเป็นภารกิจที่สำคัญของการบริหารโรงเรียนตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545 ถือเป็นงานที่มีความสำคัญที่สุด เป็นหัวใจของการจัดการศึกษา ซึ่งทั้งผู้บริหาร โรงเรียน คณะครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องมีความรู้ความเข้าใจ ให้ความสำคัญและ มีส่วนร่วมในการวางแผน กำหนดแนวทางปฏิบัติการประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็น ระบบและต่อเนื่อง มุ่งให้กระจายอำนาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุด ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาดำเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญทำให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้งปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

ดาวน์โหลด!!!! คู่มือไฟล์งานบริหารงานทั่วไป

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้
1.1 จัดทำแผนพัฒนางาน/โครงการ แผนปฏิบัติราชการและปฏิทินงานเสนอรองกลุ่มบริหารทั่วไปเพื่อจัดสรรงบประมาณ
1.2 จัดหา จัดซื้อทรัพยากรที่จำเป็นในสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
1.3 จัดทำทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือราชการ โดยแยกประเภทของเอกสารและหนังสือของสำนักงาน ให้เป็นหมวดหมู่มีระบบการเก็บเอกสารที่สามารถค้นหาเรื่องได้อย่างรวดเร็ว
1.4 โต้ตอบหนังสือราชการ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานให้ถูกต้องตามระเบียบของงานสารบรรณอย่างรวดเร็วและทันเวลา
1.5 จัดส่งหนังสือราชการ เอกสารของกลุ่มบริหารทั่วไป ให้งานที่รับผิดชอบและติดตามเรื่องเก็บคืนจัดเข้าแฟ้มเรื่อง
1.6 จัดพิมพ์เอกสารและจัดถ่ายเอกสารต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารทั่วไป เช่น บันทึกข้อความ แบบสำรวจแบบสอบถาม แบบประเมินผลงานระเบียบและคำสั่ง
1.7 ประสานงานด้านข้อมูลและร่วมมือกับกลุ่มบริหารงานต่าง ๆ ในโรงเรียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและร่วมมืออันดีต่อกันในการดำเนินงานตามแผน
1.8 ประเมินผลและสรุปรายงานผลปฏิบัติราชการประจำปี
1.9 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ดาวน์โหลดไฟล์งานทั้งหมด 4 ฝ่ายตรงนี้ !!!

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ
สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร อบรมเพศวิถี 2565 นับชั่วโมงการพัฒนาวิชาชีพ 22 ชั่วโมง

อบรมเพศวิถี 2565

มาแล้วๆ สำหรับการอบรมออนไลน์ฟรี!! หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา โดยคุณครูสามารถนำไปนับชั่วโมงการพัฒนาวิชาชีพ ให้เก็บ 22 ชั่วโมง และรับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสสส. และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ ได้เลยนะครับ

อบรมเพศวิถี 2565
อบรมเพศวิถี 2565

เปิดแล้ว!! การอบรมผ่านโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ ประจำปี 2565 โดยสามารถลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้ที่ http://cse-elearning.obec.go.th/registration ครับ หากมีปัญหาสามารถดาวน์โหลด คู่มือการอบรมเพศวิถีศึกษาออนไลน์ รับรองชั่วโมงพัฒนา ได้ 22 ชั่วโมง สำนักงานคณะกรรมการกรศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบแนวทางการพัฒนสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบกาศึกษาขั้นพื้นฐานและปรับปรุงระบบโปรแกรมพัฒนาครเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์แล้วเสร็จและจะเปิดรับลงทะเบียนการอบรมรอบใหม่ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

อบรมเพศวิถี 2565
ตัวอย่างใบประกาศเพศวิถี

การสอนเพศวิถีศึกษา คือ การเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องเพศและสัมพันธภาพทางเพศ ที่หมาะสมกับวัยและบริบททางวัฒนธรรม ด้วยการให้ข้อมูลที่ ถูกต้องชัดเจนในเชิงวิทยาศาสตร์ โดยปราศจากการตัดสินเชิงคุณค่า ( องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง สหประชาชาติ (UNESCO), 2552,น.2)

ลงทะเบียนอบรมได้ที่นี่ !!!

สำหรับการสอนเพศวิถีศึกษานี้ ในการอบรมพัฒนาครั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนอบรมจะต้องทำการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ เพศวิถีศึกษา ของระดับชั้นประศึกษาปีที่ 4 – 6 โดยสามารถดาวน์โหลดได้ตรงนี้ แผนการจัดการเรียนรู้เพศวิธีศึกษา

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ
สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

ชัดเจนสุดๆ!! เกณฑ์การนับอายุเข้าเรียน 2566 พร้อมโปรแกรมคำนวณอายุฟรี exe

เกณฑ์การนับอายุเข้าเรียน 2566

สวัสดีเพื่อนครูกันทุกๆท่าน สำหรับวันนี้ครูไทยฟรีดอทคอม ขอนำความรู้เรื่อง การนับอายุเด็กเข้าเรียน ชั้นอนุบาล 1-3 และ ป.1 ปีการศึกษา 2566 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศให้ใช้แนวทางและการปฏิบัติในปี 2566 นี้ เพื่อวางแผนเข้าเรียนปีหน้ากันนะครับ

เกณฑ์การนับอายุเข้าเรียน 2566
เกณฑ์การนับอายุเข้าเรียน 2566

อนุบาล 1

🡆 รับเด็กที่มีอายุไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ เกิดระหว่าง 17 พฤษภาคม 2562 – 16 พฤษภาคม 2563

อนุบาล 2

🡆 รับเด็กที่มีอายุไม่น้อยกว่า 4 ปีบริบูรณ์ เกิดระหว่าง 17 พฤษภาคม 2561 – 16 พฤษภาคม 2562

อนุบาล 3

🡆 รับเด็กที่มีอายุไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ เกิดระหว่าง 1 มกราคม 2560 – 16 พฤษภาคม 2561

ป.1

🡆 รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 เกิดระหว่าง 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559 หรือนักเรียนที่จบชั้นก่อนประถมศึกษา (อ.3)

เกณฑ์อายุเข้าเรียน ป.1 ปี 2566 สำหรับ อนุบาล 1-3 ให้นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566

และ สำหรับ ป.1 ให้นับอายุตามปีปฏิทิน หากเด็กเจ็ดปีบริบูรณ์ในปีใด ให้นับว่าเด็กมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดในปีนั้น

หมายเหตุ :

1) เป็นเพียงแนวทางตามหลักเกณฑ์การนับอายุเด็กเข้าเรียนเท่านั้น ขอให้สอบถามกับโรงเรียนที่จะเข้าเรียนเป็นหลัก
2) การนับอายุเด็กเข้าเรียนตามระเบียบให้นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม แบบวันชนวัน เช่น เกิด 17 พ.ค. 2565 นับถึง 16 พ.ค. 2566 ครบ 1 ปีบริบูรณ์
3) ในทางปฏิบัติ มักจะใช้การนับตามระบบคอมพิวเตอร์ คือจะนับอายุแบบทบวัน เช่น เกิด 16 พ.ค. 2565 นับถึง 16 พ.ค. 2566 ครบ 1 ปีบริบูรณ์ เช่นในระบบ DMC ของ สพฐ. และตามการที่นำเสนอนี้ เป็นต้น
4) การนับอายุย่างเข้าปีที่ 7 ให้นับตามปีปฏิทิน หากเด็กอายุครบ 7 ปีในปีใด ให้นับว่าเด็กมีอายุย่างเข้าปีที่ 7 ในปีนั้น

>>> แจกฟรีโปรแกรมคำนวณอายุ 100 ปี <<<

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา เพจวิชาการ
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ
สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

สพฐ.ประกาศใช้ ปฏิทินรับนักเรียน 2566 สำหรับนโยบายและแนวปฏิบัติเปิดรับสมัครนักเรียน

ปฏิทินรับนักเรียน 2566

ตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 แล้ว โรงเรียนต้องทำการเปิด รับสมัคร นักเรียน ป.1 ม.1 ม.4 โดยต้องเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่กำหนด ดังรายละเอียดข้างล่างนี้ ครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวการศึกษา

เพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้ารับการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการรับนักเรียนที่มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม เป็นธรรม เสมอภาคโปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักการดำเนินการรับนักเรียนอย่างปลอดภัย การมีส่วนร่วม การสร้างโอกาสที่เป็นธรรม การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและการสื่อสารสร้างการรับรู้อย่างมีประสิทธิผล สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 ที่รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 ดังนี้

หลักการดำเนินการรับนักเรียน

1. การดำเนินการรับนักเรียนอย่างปลอดภัย มีการจัดระบบ วิธีการรับนักเรียนที่ปลอดภัย ทั้งจากภัยพิบัติ ภัยคุกคาม ภัยจากโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติช้ำ
2. การมีส่วนร่วม โดยการเปิดโอกาสให้หน่วยงาน องค์กร และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการรับนักเรียน เพื่อให้กระบวนการรับนักเรียน มีความบริสุทธิ์ยุติธรรม เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล
3. การสร้างโอกาสที่เป็นธรรม เพื่อให้เด็กในระดับการศึกษาภาคบังคับและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับศักยภาพ ความถนัดและความสนใจ ของแต่ละบุคคล
4. การบริหารจัดการมีมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการทำงานทีรวดเร็ว มีประสิทธิภาพส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อสำคัญ เพื่อช่วยในการบริหารจัดการในการดำเนินการรับนักเรียนโดยมุ่งเน้นให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสในการเข้าเรียนอย่างทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
5. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล มีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย สร้างการรับรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความเชื่อมั่น สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อลดความขัดแย้ง มีการประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยี และระบบเครือข่ายต่าง ๆ ที่สามารถสื่อสารไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิผล

บทบาทของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน

1. กลั่นกรองแผนการรับนักเรียน สัดส่วนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียน เพื่อคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบยกเว้นแผนการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) ซึ่งต้องเสนอต่อไปยังคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ให้ความเห็นชอบ

2. ดูแลการรับนักเรียนของโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

3. กำหนดมาตรการป้องกัน กำกับ ติดตามให้การรับนักเรียนของโรงเรียนเป็นไปด้วยความสุจริต มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้

4. ป้องกัน วินิจฉัย และแก้ไขปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ภายในโรงเรียนให้ได้ข้อยุติ

บทบาทของโรงเรียน

1. เสนอรายชื่อคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียนตามความเหมาะสมของบริบทแต่ละพื้น ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งตั้ง

2. จัดทำแผนการรับนักเรียนให้สอดคล้องตามแผนชั้นเรียนเต็มรูประยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2569 และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่บริการ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียนในเขตพื้นที่บริการสัดส่วนการรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการต่อนอกเขตพื้นที่บริการ รวมถึงความสามารถพิเศษและเงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี) วิธีการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียน จำนวนห้องเรียนและจำนวนนักเรียนต่อห้องเพื่อเสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ ยกเว้นแผนการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) ซึ่งต้องเสนอต่อไปยังคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้ความเห็นชอบ

3. นำเสนอการประกาศเขตพื้นทีบริการและแผนการรับนักเรียนของโรงเรียน ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ

4. จัดทำประกาศและดำเนินการรับนักเรียนของโรงเรียน ให้เป็นไปตามประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของเขตพื้นที่การศึกษา และรายงานให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ โดยแจ้งค่าใช้จ่ายและรายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาไว้ในประกาศการรับนักเรียนของโรงเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบไว้โดยชัดเจน

5. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการรับนักเรียนของโรงเรียนให้แก่ผู้ปกครองและประชาชน

6. อำนวยความสะดวก ให้ข้อมูล และประสานสถานศึกษาอื่น เพื่อดำเนินการรับเด็กเข้าเรียน และจัดหาที่เรียนให้เด็กอย่างเหมาะสม

7. ประสานกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด โรงเรียนเอกชน ครอบครัวและสถานประกอบการที่จัดการศึกษาทางเลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้จัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปกติได้

8. ประกาศผลการรับนักเรียนของโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ เป็นไปตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

9. สนับสนุนให้นักเรียนและผู้ปกครองมีโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียน เพื่อประกอบการตัดสินใจ

10. ส่งเสริมให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ทั้งเด็กปกติ เด็กพิการผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ รวมทั้งผู้ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง

11. ดำเนินการใด ๆ เพื่อการรับนักเรียนที่สุจริต มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรมเป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายมติคณะรัฐมนตรี และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนวปฏิบัติเพิ่มเติม

แบ่งปัน เอกสารประกอบการย้ายครู 2566 พร้อมรูปเล่มและปกแก้ไขได้ โดยครูวัฒนา มะปรางค์

เอกสารประกอบการย้ายครู 2566

เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม ขอแบ่งปันให้ดาวน์โหลดฟรี !! สำหรับไฟล์ เอกสารการย้ายครูเล่มย้ายทุกหัวข้อ พร้อมไฟล์ปกทุกอย่างแก้ไขได้ โดยคุณครูวัฒนา มะปรางค์ รูปแบบไฟล์ doc ส่งเรื่องในปี 2564 พิจารณาย้าย 2565 โดยจัดทำขึ้นเพื่อประกอบการพิจารณาขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งสายงานปฏิบัติการสอน

เอกสารประกอบการย้ายครู 2566
เอกสารประกอบการย้ายครู 2566

สำหรับเอกสารฉบับนี้แล้ว เป็นเอกสารประกอบการพิจารณาการย้ายฉบับนี้  ได้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการพิจารณาขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งสายงานปฏิบัติการสอน  โดยจัดทำและเสนอข้อมูลเอกสารประกอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เอกสารประกอบการย้ายครู 2566
ดาวน์โหลดฟรี !! ไฟล์เล่มย้าย + ปกเล่มพร้อมหัวข้อ ไฟล์แก้ไขได้ ครูวัฒนา มะปรางค์

คลิกดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ !

คลิกเพื่อศึกษาเกณฑ์การย้ายทุกกรณี

เอกสารประกอบการย้ายครู 2566
ดาวน์โหลดฟรี !! ไฟล์เล่มย้าย + ปกเล่มพร้อมหัวข้อ ไฟล์แก้ไขได้ ครูวัฒนา มะปรางค์

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา ครูตอเต่าดอทคอม
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ
สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ ดาวน์โหลดฟรี

สพฐ.ประกาศแล้ว!! นโยบายการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

นโยบายการรับนักเรียน 2566

ตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและเเนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 แล้วนั้น

นโยบายการรับนักเรียน 2566
นโยบายการรับนักเรียน 2566

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศนโยบายและ แนวการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 โดยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับทราบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565

นโยบายการรับนักเรียน 2566
นโยบายการรับนักเรียน 2566

มีหลักการกระจายอำนาจให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พิจารณาดำเนินการตามบริบทของพื้นที่ และได้จัดทำปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 พร้อมทั้งปฏิทินการดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 รวมไปถึง คู่มือการรับนักเรียน 2566 ตามเกณฑ์การรับนักเรียน เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาในสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน

คลิกดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม!!!

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ
สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

ข้อสอบและ เฉลยข้อสอบโอเน็ต ปี 65 ป.6 ม.3 ม.6 สอบเดือน ก.พ. ปี 2565

เฉลยข้อสอบโอเน็ต ปี 65

สำหรับข้อสอบโอเน็ต ปี 2565 ที่ใช้สอบชั้น ป.6 ม.3 ม.6 ก็จะมีข้อสอบพร้อมเฉลย O-NET ปี 65 โดยการแบบทดสอบ o-net ซึ่งจะเป็นของปีการศึกษา 2564 ใช้สอบเดือน กุมภาพันธ์ ต้นปี 2565 ข้อสอบโอเน็ตพร้อมเฉลย

เฉลยข้อสอบโอเน็ต ปี 65

ข้อสอบโอเน็ต 2565 ป.6 ม.3 ม.6 ปี 65 พร้อมเฉลยนี้ ซึ่งจะเป็นของปีการศึกษา 2564 ใช้สอบเดือน กุมภาพันธ์ ต้นปี 2565 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ( องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ได้เผยแพร่ข้อมูลในการสอบโอเน็ต O-NET ปีการศึกษา 2564 ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อสอบโอเน็ต 2565 ป.6 ม.3 ม.6 ปี 65 หรือ O-NET 2565 ปีการศึกษา 2564 สอบเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2565 ซึ่งคุณครู นักเรียน ผู้ปกครองหรือผู้ที่สนใจ สามารถนำไปใช้เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบโอเน็ต O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งจะมีการจัดการสอบตามกำหนดการที่ผ่านมาได้แก่

>ระดับชั้น ป.6 สอบโอเน็ต ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565

> ระดับชั้น ม.3 สอบโอเน็ต ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565

>ระดับชั้น ม.6 สอบโอเน็ต ในวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2565

> ประกาศผลสอบ โอเน็ต ป.6 สอบโอเน็ต ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

> ประกาศผลสอบ โอเน็ต ม.3 สอบโอเน็ต ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

> ประกาศผลสอบ โอเน็ต ม.6 สอบโอเน็ต ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565

เชิญคลิกดาวน์โหลดข้อสอบโอเน็ต ป.6 ปี 65 พร้อมเฉลย ด้านล่าง

– เฉลยข้อสอบวิชาภาษาไทย ดาวน์โหลดที่นี่!!

– เฉลยข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลดที่นี่!!

– เฉลยข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ดาวน์โหลดที่นี่!!

– เฉลยข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลดที่นี่!!

เชิญคลิกดาวน์โหลดข้อสอบโอเน็ต ม.3 ปี 65 พร้อมเฉลย ด้านล่าง

– ข้อสอบวิชาภาษาไทย+เฉลย ดาวน์โหลดที่นี่!!

– ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ+เฉลย ดาวน์โหลดที่นี่!!

– ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์+เฉลย ดาวน์โหลดที่นี่!!

– ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์+เฉลย ดาวน์โหลดที่นี่!!

เชิญคลิกดาวน์โหลดข้อสอบโอเน็ต ม.6 ปี 65 พร้อมเฉลย ด้านล่าง

– เฉลยข้อสอบโอเน็ตวิชาภาษาไทย ม.6 ดาวน์โหลดที่นี่!!!

– เฉลยข้อสอบโอเน็ตวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.6 ดาวน์โหลดที่นี่!!!

– เฉลยข้อสอบโอเน็ตวิชาภาษาอังกฤษ ม.6 ดาวน์โหลดที่นี่!!!

– เฉลยข้อสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตร์ ม.6 ดาวน์โหลดที่นี่!!!

– เฉลยข้อสอบโอเน็ตวิชาวิทยาศาสตร์ ม.6 ดาวน์โหลดที่นี่!!!

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา ครูอัพเดทดอทคอม
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ
สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

แจกฟรี!! โครงการต่างๆในโรงเรียนที่น่าสนใจ กว่า 100 โครงการ ปรับใช้ ปี 2565 – 2566 ไฟล์ doc แก้ไขได้

โครงการต่างๆในโรงเรียนที่น่าสนใจ 2565

สวัสดีคุณครูทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม วันนี้แอดมินก็ได้นำไฟล์ ตัวอย่างโครงการต่างๆของโรงเรียนเป็นที่น่าสนใจในปัจจุบัน อาจจะมีสมบูรณ์บ้าง โดยรวมเอาโครงการกว่า 100 โครงการ เยอะมากและมีทุกกิจกรรมที่คุณครูสามารถนำไปปรับแก้ไขได้ ซึ่งเป็นเพียงตัวอย่างโครงการของโรงเรียนบ้านดอยช้าง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เท่านั้น

โครงการต่างๆในโรงเรียนที่น่าสนใจ 2565

สำหรับโครงการที่น่าสนใจในปัจจุบัน ที่สามารถนำไปพัฒนาโรงเรียน ต่อผู้เรียน โดยครูแอดมินได้มีโอกาสได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและได้เป็นผู้รวบรวมโครงการต่างๆ จึงได้ขออนุญาตนำมาเผยแพร่เป็นรายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการครั้งนี้

รายชื่อตัวอย่างโครงการต่างๆที่น่าสนใจแบ่งตามฝ่ายงาน 4 ฝ่ายงาน
ได้แก่ บริหารวิชาการ บริหารงบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารงานทั่วไป

โครงการฝ่ายงานบริหารวิชาการ จำนวน   37   โครงการ

โครงการเปิดบ้านวิชาการ (Open House)
โครงการพัฒนาโสตทัศนูปกรณ์และ ICT เพื่อการศึกษา
โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ
โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
โครงการนิเทศภายใน
โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนและการวัดการประเมินผล
โครงการโรงเรียน สพฐ. ใสสะอาดปราศจากคอรัปชัน
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา
โครงการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยในชั้นเรียน
โครงการกีฬาสัมพันธ์ (กีฬาสี,ศูนย์,อำเภอ,ครู)
โครงการวันสำคัญ
โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
โครงการลูกเสือโรงเรียน (งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
โครงการพัฒนาระบบ ICT เพื่อการเรียนรู้ (งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการเปิดโลกกว้างดอยช้างเที่ยวไทย (ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้)
โครงการส่งเสริมสติปัญญาผ่านกระบวนการคิดและการใช้ภาษา
โครงการหนูน้อยอารมณ์ดีสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
โครงการร่างกายสดใส ใส่ใจการรับรู้
โครงการ-ส่งเสริมการแนวการจัดการศึกษาแบบมอนเตสซอรี
โครงการ-พัฒนาคุณภาพวิชาการ
โครงการเปิดโลกกว้าง-สร้างโอกาส-สร้างเส้นทางสู่อาชีพ
โครงการ-To-be-number-one
โครงการ-ส่งเสริมแนวการจัดการศึกษาแบบ-BBL
โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (สาขาห้องเรียนบ้านใหม่พัฒนา)
โครงการสอนซ่อมเสริมรูปแบบพี่สอนน้อง (ห้องเรียนสาขา)
โครงการพัฒนาห้องเรียนวิทยาศาสตร์
สร้างเสริมสุขภาวะ ขยับกายตามจังหวะชาติพันธุ์
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้
โครงการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 4 ประการ (งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โครงการพัฒนาทักษะชีวิต การคิด วิชาการ ดนตรี กีฬา อาชีพ
โครงการส่งเสริมจิตสาธารณะ

คลิกดาวน์โหลดโครงการงานวิชาการ

โครงการฝ่ายงานบริหารงบประมาณ จำนวน   4  โครงการ

โครงการพัฒนาคุณภาพงานงบประมาณ
โครงการพัฒนางานการเงินและบัญชี
โครงการพัฒนางานพัสดุ
โครงการจัดหาและซ่อมบำรุง วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์

คลิกดาวน์โหลดโครงการงานงบประมาณ

โครงการฝ่ายงานบริหารงานบุคคล จำนวน   6   โครงการ

โครงการพัฒนาคุณภาพงานบุคลากร
โครงการบริหารจัดการจัดสรรอัตรากำลัง
โครงการส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ
โครงการสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร
โครงการการศึกษาดูงานของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา
โครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community PLC)

คลิกดาวน์โหลดงานบริหารงานบุคคล

โครงการฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป จำนวน   15   โครงการ

โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
โครงการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนบ้านดอยช้าง
โครงการพัฒนาคุณภาพงานบริหารทั่วไป
โครงการสานสายใย สานวัฒนธรรม สานสัมพันธ์ชุมชน
โครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งทีมกู้ชีพ กู้ภัย
โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โครงการคัดแยกขยะ เพื่อโรงเรียนสะอาด ปราศจากโรคภัย
โครงการอาหารกลางวันและโภชนาการ
โครงการสภาร่วมใจสานสัมพันธ์พี่น้องดอยช้าง
โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
โครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา
โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการการศึกษา
โรงเรียนบ้านดอยช้าง
โครงการเด็กดีมีเงินออม
โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านดอยช้าง
โครงการเด็กดีศรีดอยช้าง

คลิกดาวน์โหลดโครงการงานบริหารทั่วไป

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา แผนงานและงบประมาณ
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ
สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

เช็คได้ที่นี่! อัตราเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน 2566 สพฐ. สำหรับนักเรียนทั่วไป

อัตราเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน 2566

สำหรับ แนวทางการดำเนินการและเกณฑ์การจัดสรร งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยรัฐบาลได้มีมติเห็นชอบให้มีการปรับเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566

อัตราเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน 2566
อัตราเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน 2566

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยปรับอัตราเงินอุดหนุนในรายการค่าจัดการเรียนการสอน เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 2 ค่าอุปกรณ์การเรียน เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 22 ค่าเครื่องแบบนักเรียน เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 7 และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 2 เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรัฐจัดสรรงบประมาณตามแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน จำนวน ๕ รายการ ดังนี้

1.ค่าจัดการเรียนการสอน เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 2

1.1 เงินอุดหนุนรายหัว สำหรับนักเรียนทั่วไป
1.1.1 เงินอุดหนุนรายหัว
จัดสรรให้นักเรียนทุกคน ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีอัตราการจัดสรรจำแนกตามระดับ ดังนี้
1) ระดับก่อนประถมศึกษา 1,734 บาท/คน/ปี
– ภาคเรียนละ 867 บาท/คน
2) ระดับประถมศึกษา 1,938 บาท/คน/ปี
– ภาคเรียนละ 969 บาท/คน
3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3,570 บาท/คน/ปี
– ภาคเรียนละ 1,785 บาท/คน
4) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3,876 บาท/คน/ปี
– ภาคเรียนละ 1,938 บาท/คน

2.ค่าหนังสือเรียน คงเดิม

2.1 งบประมาณค่าหนังสือเรียนที่ได้รับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับงบประมาณปี พ.ศ. 2566 เป็นค่าหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับระดับก่อนประถมศึกษา ค่าหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น และแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่อ เพื่อจัดสรรให้นักเรียนมีหนังสือใช้เรียนครบทุกคน ดังนี้ มูลค่าหนังสือต่อชุด

ก่อนประถมศึกษา 200 บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 656 บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 650 บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 653 บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 707 บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 846 บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 859 บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 808 บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 921 บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 996 บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 1,384 บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 1,326 บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 1,164 บาท/คน/ปี
ชั้น ปวช. 1-3 ที่จัดโดยสถานประกอบการ 2,000 บาท/คน/ปี

3.ค่าอุปกรณ์การเรียน เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 22

3.1 งบประมาณค่าอุปกรณ์การเรียน

ค่าอุปกรณ์การเรียน หมายถึง อุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ได้แก่ สีเทียน สีน้ำ ดินน้ำมันไร้สารพิษ กรรไกรสำหรับเด็กปฐมวัย กระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบไม้บรรทัด กระเป๋านักเรียน อินเทอร์เน็ตซิมเพื่อใช้ในการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับนักเรียนพิการ ฯลฯ ในอัตราดังนี้

ระดับก่อนประถมศึกษา 290 บาท/คน/ปี
– ภาคเรียนละ 145 บาท/คน
ระดับประถมศึกษา 440 บาท/คน/ปี
– ภาคเรียนละ 220 บาท/คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 520 บาท/คน/ปี
– ภาคเรียนละ 260 บาท/คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 520 บาท/คน/ปี
– ภาคเรียนละ 260 บาท/คน
ระดับ ปวช.1 – 3 ที่จัดโดยสถานประกอบการ 520 บาท/คน/ปี
– ภาคเรียนละ 260 บาท/คน

4.ค่าเครื่องแบบนักเรียน เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 7

4.1 งบประมาณค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ประกอบด้วย เสื้อ กางเกง กระโปรง ในอัตราดังนี้

ระดับก่อนประถมศึกษา 325 บาท/คน/ปี
ระดับประถมศึกษา 400 บาท/คน/ปี
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 500 บาท/คน/ปี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 550 บาท/คน/ปี
ระดับ ปวช. 1 – 3 ที่จัดโดยสถานประกอบการ 950 บาท/คน/ปี

5.ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 2

อัตราเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน 2566

คู่มือแนวทางการใช้ เงินอุดหนุนรายหัว นักเรียน ปีงบประมาณ 2566

เงินอุดหนุนรายหัว นักเรียน ปีงบประมาณ 2566

สพฐ.ได้จัดทำคู่มือแนวทางการใช้เงินอุดหนุนรายหัว นักเรียน ปีงบประมาณ 2566 ดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานของปีงบประมาณล่าสุดนี้ และประชาสัมพันธ์แล้ว

เงินอุดหนุนรายหัว นักเรียน ปีงบประมาณ 2566
เงินอุดหนุนรายหัว นักเรียน ปีงบประมาณ 2566

ก็เนื่องด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำเอกสารแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามปฏิทินการดำเนินงานของโครงการฯ และใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต/หน่วยงานในส่วนกลาง ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต แจ้งประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบและใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและทางราชการ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากเว็บไซต์ของสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน http://www.bopp.go.th และเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน http:/ww.obec.go.th หรือคลิกด้านล่างตรงนี้ได้เลย

ดาวน์โหลดตรงนี้ หนังสือแจ้ง สพท.

คู่มือแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การจัดทำแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบประมาณ พ.ศ. 2566 มีแนวคิดและหลักการในการดำเนินการ ดังนี้
1. ยึดหลักการแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นแนวทางหลักและปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานจากการระดมความคิดเห็น ผลการติดตามและตรวจสอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. สนองตอบต่อนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย เพื่อให้คนไทยมีการศึกษาและการเรียนรู้โดยให้ความสำคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน สร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายโดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัย จะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
3. แนวทางการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นแนวทางที่กำหนดให้สอดคล้องกับหลักการปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวสำหรับผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2569 ที่ ให้ความเห็นชอบในการปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้เรียน และเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั้งสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ครอบคลุมการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาทางเลือก โดยปรับเพิ่มแบบขั้นบันไดต่อเนื่อง 4 ปีงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ w.ศ. 2566 – 2569 แนวทางการดำเนินงานดังกล่าวนี้สามารถใช้ร่วมกันสำหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระสำคัญของแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย ความเป็นมาวัตถุประสงค์ สาระสำคัญของนโยบายวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ตัวขี้วัด งบประมาณ เกณฑ์การจัดสรรและแนวทางการดำเนินงาน ปฏิทินการดำเนินงาน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ
สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

รวมเว็บไซต์ที่ใช้ ลบพื้นหลังฟรี ด้วย มือถือ remove bg 100% ภาพเป๊ะตามใจสั่ง

ลบพื้นหลังฟรี มือถือ

สวัสดีทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ครูไทยฟรีดอทคอม ในวันนี้ กระผมก็ได้นำเว็บไซต์ดีๆที่ช่วยให้ทุกๆท่านประหยัดเวลา ในการ ลบพื้นหลังฟรี มือถือ เพื่อสามารถนำไปใช้งานต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขตกแต่ ปกรายงาน การออกแบบงานกราฟิก ด้านธุรกิจหรือการตลาดออนไลน์ ซึ่งทำได้หลายกลายรูปแบบ วันนี้เราจึงมาแนะนำแอปลบพื้นหลังที่ช่วยให้สายแต่งรูปมีทางเลือกมากขึ้น

ลบพื้นหลังฟรี มือถือ
ลบพื้นหลังฟรี มือถือ

1.remove.bg << คลิกเข้าใช้งานได้ที่นี่

เว็บไซต์ที่มีจุดมุ่งเพื่อลบภาพพื้นหลังโดยเฉพาะ เป็นเว็บไซต์ยอดนิยมมาก มี plugin ของตัวเองให้กับ software ต่างในตลาด เช่น SketchFigma ด้วย

ลบพื้นหลังฟรี มือถือ

สามารถใช้งานได้บนระบบปฏิบัติการดังต่อไปนี้
Platform: ใช้งานบน Browser ใช้ได้ทุกอุปกรณ์ทั้งคอมพิวเตอร์มือถือ iOS, Android
ราคา ค่าบริการ : ฟรี

2.Erase.bg << คลิกเข้าใช้งานได้ที่นี่

เว็บไซต์นี้สามารถใช้งานได้ฟรี ใช้งานง่ายเพียงแค่กดปุ่ม Upload Image เข้าไปในระบบ หลังจากนั้นระบบจะทำการประมวลผลด้วยระบบ AI ตัดลบพื้นหลังออกจากภาพของเราได้ทันที

ลบพื้นหลังฟรี มือถือ

สามารถใช้งานได้บนระบบปฏิบัติการดังต่อไปนี้
Platform: ใช้งานได้บน browser ทุกอุปกรณ์เลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็น iPhone, iPad, iOS, Android, คอมพิวเตอร์
ราคา ค่าบริการ : ฟรี

3.Canva << คลิกเข้าใช้งานได้ที่นี่

สุดท้ายกับเว็บไซต์ออกแบบกราฟิกผ่าน Social Media ชื่อดัง สามารถสร้างได้ทั้งงานนำเสนอ โปสเตอร์ รูปภาพ ที่บริษัทชั้นนำทั่วโลกต่างใช้งานกัน แต่รู้หรือไม่? ว่า Canva มีฟังก์ชั้นลบภาพพื้นหลังออกด้วย

ลบพื้นหลังฟรี มือถือ

วิธีใช้งาน Canva ลบภาพพื้นหลัง, ตัดภาพภาพพื้นหลัง

  1. อัพโหลดรูปเข้าไปในระบบก่อนก่อนแล้วค้นหาที่ Effect search tab ว่า “Background Remover” ก็จะปรากฎขึ้นมา
  2. สามารถตกแต่งแก้ไขได้ฟรี ทั้ง Brush, Erase, Filter, Adjust หรือถ้ายังไม่พอใจ ก็เลือกใช้ Effect มาช่วยตกแต่งภาพได้เลย ต้องบอกได้คำเดียวว่าสุดยอด
  3. ในส่วนของการดาวน์โหลด สามารถเลือกได้เลยว่าจะดาวน์โหลดไฟล์นามสกุลไหน PNG, JPEG เราสมารถปรับขนาดภาพได้ ตั่งค่าให้เป็น Transparent ได้ รวมทั้งสามารถเลือกโหลดแบบ Lower quality ได้ด้วย

สามารถใช้งานได้บนระบบปฏิบัติการดังต่อไปนี้
Platform: ใช้งานบน Browser และมีแอพลิเคชั่นใช้งานได้ทุกอุปกรณ์ทั้งคอมพิวเตอร์มือถือ iOS, Android
ราคา ค่าบริการ : ฟรี

4.pixlr.com << คลิกเข้าใช้งานได้ที่นี่

Pixlr โปรแกรมแต่งภาพชื่อดัง ได้ปล่อยเว็บไซต์ที่ให้บริการการลบภาพพื้นหลังให้ไปใช้กันฟรี นอกจากระบบลบแล้วยังมีส่วนของการตกแต่งภาพด้วยนะเออ ทั้ง Brush, Shape,Lasso ให้ตัวภาพสมบูรณ์มากขึ้น รวมทั้งใครที่กลัวภาพจะโดนลด resolution หรือเปล่า ต้องบอกว่าไม่ต้องห่วง เพราะ Pixlr มีระบบในการ save ความละเอียดของภาพมากถึง 4096 * 4096 px เลยทีเดียว ถือว่าเป็นเว็บไซต์ที่ครบ

เครื่องเลยครับ

ลบพื้นหลังฟรี มือถือ

สามารถใช้งานได้บนระบบปฏิบัติการดังต่อไปนี้
Platform: 
ใช้งานบน Browser ใช้ได้ทุกอุปกรณ์ทั้งคอมพิวเตอร์มือถือ iOS, Android
ราคา ค่าบริการ : ฟรี

5.Adobe Photoshop Express << คลิกเข้าใช้งานได้ที่นี่

อีกนึง Product หนึ่งของเจ้าพ่อ Product อย่าง Adobe ที่ปล่อยออกมาให้ใช้ฟรีแต่มีข้อแม้ที่ต้องมี Adobe account ซึ่งค่อนข้างจะยุ่งยากแตกต่างจากเว็บไซต์ในลิสต์ไปซหน่อย นอกจากนี้ยังไม่สามารถตกแต่งภาพอะไรได้เลย ต้องใช้โปรแกรม Adobe Spark ที่โฆษณากันตูมๆ ในการตกแต่งเพิ่มเติม นี่มันเจ้าพ่อ Product จริงๆ

ลบพื้นหลังฟรี มือถือ

สามารถใช้งานได้บนระบบปฏิบัติการดังต่อไปนี้
Platform: ใช้งานบน Browser ใช้ได้ทุกอุปกรณ์ทั้งคอมพิวเตอร์มือถือ iOS, Android
ราคา ค่าบริการ : ฟรี

6.Removal.ai << คลิกเข้าใช้งานได้ที่นี่

เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อลบภาพพื้นหลังโดยเฉพาะเช่นกัน สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งธรรมดาและ HD นอกจากนี้ยังมีระบบซอฟแวร์ให้ดาวน์โหลดอีกด้วย ในตัวซอฟต์แวร์จะความสามารถที่แตกต่างออกไปจากเว็บไซต์คือตกแต่งภาพและลบภาพพื้นหลังได้ทีละหลายรูป

ลบพื้นหลังฟรี มือถือ

สามารถใช้งานได้บนระบบปฏิบัติการดังต่อไปนี้
Platform: ใช้งานบน Browser ใช้ได้ทุกอุปกรณ์ทั้งคอมพิวเตอร์มือถือ iOS, Android
ราคา ค่าบริการ : ฟรี

7.Slazzer << คลิกเข้าใช้งานได้ที่นี่

Slazzer เว็บไซต์ลบภาพพื้นหลังที่มีความสามารถไม่ต่างจากตัวอื่น คือมีให้ดาวน์โหลดภาพที่ลบภาพพื้นหลัง 2 แบบคือปกติและ HD รวมทั้งสามารถตกแต่งภาพได้เช่นกันแต่ต้องมี Slazzer account ก่อนนะครับ ใช้ฟรีได้แต่มีข้อจำกัด

ลบพื้นหลังฟรี มือถือ

สามารถใช้งานได้บนระบบปฏิบัติการดังต่อไปนี้
Platform: ใช้งานบน Browser ใช้ได้ทุกอุปกรณ์ทั้งคอมพิวเตอร์มือถือ iOS, Android
ราคา ค่าบริการ : ฟรี

8.PhotoScissors << คลิกเข้าใช้งานได้ที่นี่

แล้วก็มาถึงเว็บไซต์ลบภาพพื้นหลังรองสุดท้ายกับ PhotoScissors ที่หน้า User Interface ดูโบราณที่สุด แต่ความสามารถนี่เหลือล้น เพราะนอกจากความสามารถลบภาพพื้นหลัง ยังมีฟังก์ชั่นตกแต่งรูปภาพที่เยอะมากทั้ง Offset, Featuring, Erase, Hair, Padding, Blur รวมทั้งการปรับ Background ตามตลาดออนไลน์ หรือ Social Media ให้ใช้ฟรีกันไปเลย แต่ระบบดาวน์โหลดนี้มีให้เลือก 2 แบบคือ ดาวน์โหลดแบบ Low-Resolution และ Purchase

ลบพื้นหลังฟรี มือถือ

สามารถใช้งานได้บนระบบปฏิบัติการดังต่อไปนี้
Platform: ใช้งานบน Browser ใช้ได้ทุกอุปกรณ์ทั้งคอมพิวเตอร์มือถือ iOS, Android
ราคา ค่าบริการ : ฟรี

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา www.designil.com
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ
สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

แจกฟรี! พื้นหลังสวยๆ พื้นหลังเกียรติบัตรลายไทย doc ลิ้งเดียวจบ!!

พื้นหลังสวยๆ พื้นหลังเกียรติบัตรลายไทย doc

สวัสดีวันนี้ครูไทยฟรีดอทคอม ขอนำ พื้นหลังสวยๆ พื้นหลังเกียรติบัตรลายไทย doc ที่ช่วยให้คุณปรับแต่งภาพพื้นหลังเกียรติบัตรที่สามารถแก้ไขง่ายทำได้ง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไฟล์ png word ppt หลากหลายรูปแบบได้ที่นี่

พื้นหลังสวยๆ พื้นหลังเกียรติบัตรลายไทย doc
พื้นหลังสวยๆ พื้นหลังเกียรติบัตรลายไทย doc

สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง 2 รูปแบบตามลิ้งด้านล่างได้เลยครับ

พื้นหลังสวยๆ พื้นหลังเกียรติบัตรลายไทย doc

คลิกดาวน์โหลดรูปแบบไฟล์เพาเวอร์พ้อย PPT

พื้นหลังสวยๆ พื้นหลังเกียรติบัตรลายไทย doc

คลิกดาวน์โหลดรูปแบบไฟล์เวิร์ด DOC

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ
สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

ดาวน์โหลด ตารางเรียน dltv 2565 ตามตารางสอนออกอากาศ

ตารางเรียน dltv 2565

สวัสดีคุณครูทุกๆท่าน วันนี้ครูไทยฟรีดอทคอม ขอนำ ตารางเรียน dltv 2565 ที่มีครบทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับอนุบาล 1-3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2 3 4 5 6 และมัธยม 1-3 ที่ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนชดเชยสำหรับโรงเรียนที่มีปัญหาด้านครูไม่ครบชั้น

ตารางเรียน dltv 2565
ตารางเรียน dltv 2565

ดาวน์โหลดแผนการสอน dltv

ดาวน์โหลดสื่อการสอน dltv

สำหรับ ตารางสอนออกอากาศ ที่ตรงตามแผนการสอน สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ภาคเรียนที่ 1/2565 และ ภาคเรียนที่ 2/2565 ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ตามลิ้งด้านล่าง

รวมตารางออกอากาศ ภาคเรียนที่ 1/2565

รวมตารางออกอากาศ ภาคเรียนที่ 2/2565 (รออัพเดท)

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา เว็บไซต์มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ
สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

การประเมิน โครงการยกระดับผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนป่าแดงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 : วิธิดา ตาวงค์

โครงการยกระดับผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร การประเมินโครงการยกระดับผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนป่าแดงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเหมาะสมของโครงการ โดยการประยุกต์ใช้วิธี การประเมินตามรูปแบบ CIPP Model ของ Daniel L. Stufflebeam ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต

โครงการยกระดับผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)
โครงการยกระดับผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)
โครงการยกระดับผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)
โครงการยกระดับผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม

ผู้รายงาน : วิธิดา ตาวงค์
ปีการศึกษา : 2564
เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2565

การพัฒนา รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์ แบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 : ว่าที่ร้อยตรี พินิจ สุขใจ

รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์

ชื่องานวิจัย การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 : ว่าที่ร้อยตรี พินิจ สุขใจ พ.ศ.2564

รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์
รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์

บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาองค์ประกอบการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วม (2) ศึกษาความต้องการจำเป็นในการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา (3) สร้างรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และ (4)ศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ดำเนินการตามขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ โดยการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 คน ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาสภาพปัจจุบันสภาพที่พึงประสงค์และความจำเป็น โดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนและตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาในโรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด จำนวน 23 คน ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบและพัฒนา
รูปแบบ โดยการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 6 คน ขั้นตอนที่ 4 การศึกษาผลการใช้รูปแบบกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนและตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด จำนวน 23 คน

ผลการวิจัยพบว่า

  1. องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ประกอบด้วย 15 องค์ประกอบ คือ (1) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล (2) ความเป็นเลิศวิชาการ (3) การจัดการเรียนรู้โดยการน้อมนำศาสตร์พระราชา (4) การจัดการเรียนการสอนให้มีความเป็นสากล (5) การพัฒนาสู่ความยั่งยืน (6) 1 คน 1 ผลการปฏิบัติงานเป็นเลศ และ 1 นวัตกรรม (7) การสร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (8) ความสามัคคี (9) ระบบการบริหารจัดการ รูปแบบ ADDIE (10) การบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นแบบมีส่วนร่วม A-I-C (11) การสร้างสภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพ (12) ระบบการสะท้อนผลการปฏิบัติงาน (13) องค์การมีชีวิต (14) การประชาสัมพันธ์ และ (15) ระบบการการวัดและประเมินผล
  2. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนและตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาในโรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด มีความต้องการจำเป็นในการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ในด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วม โดยพบว่า การปฏิบัติการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมที่จำเป็นต้องมีสูงกว่าการปฏิบัติการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมที่มีอยู่จริงในปัจจุบัน
  3. รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ประกอบด้วย (1) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล (Natural of Student) (2) ความเป็นเลิศวิชาการ (Highest Academic) (3) การจัดการเรียนรู้โดยการน้อมนำศาสตร์พระราชา (National of King’s philosophy Policy) (4) การจัดการเรียนการสอนให้มีความเป็นสากล (Universally of Education) (5) การพัฒนาสู่ความยั่งยืน (Development Stronger Together) (6) 1 คน 1 ผลการปฏิบัติงานเป็นเลศและ 1 นวัตกรรม (1 people 1 practice 1 Innovation) (7) การสร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (Network on PLC) (8) ความสามัคคี (Unity) (9) ระบบการบริหารจัดการรูปแบบ ADDIE (Management by ADDIE System) (10) การบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นแบบมีส่วนร่วม A-I-C (Base Participation on A-I-C) (11) การสร้างสภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพ (Environment in Quality) (12) ระบบการสะท้อนผลการปฏิบัติงาน (RefectionSystem) (13) องค์การมีชีวิต (Organization of Life) (14) การประชาสัมพันธ์ (News)และ (15) ระบบการการวัดและประเมินผล (Evaluation System) หรือ NHNUD1NUMBER ONE ผลการประเมินรูปแบบโดยการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ พบว่ารูปแบบ ที่พัฒนาขึ้นมีความถูกต้องเหมาะสม เป็นได้ในการปฏิบัติ และเป็นประโยชน์ในระดับมากและมากที่สุด
  4. ผลการใช้รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 พบว่า ความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบอยู่ในระดับดีมาก

คำสำคัญ (Keywords) : รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมและคุณภาพการศึกษา

ดาวน์โหลดงานวิจัยเพิ่มเติม

การประเมินโครงการการพัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยใช้รูปแบบ CIPPIEST : ว่าที่ร้อยตรี พินิจ สุขใจ

การประเมินโครงการ

การประเมินโครงการ
การประเมินโครงการ

การประเมินโครงการการพัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยใช้รูปแบบ CIPPIEST

การประเมินโครงการ
การประเมินโครงการ

ผู้จัดทำ เรียบเรียงและเผยแพร่ เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา ว่าที่ร้อยตรี พินิจ สุขใจ ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด ที่ได้นำความรู้วิชาการมาเผยแพร่
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ
สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ