ข่าวการศึกษา » สพฐ.ประกาศแล้ว!! นโยบายการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

สพฐ.ประกาศแล้ว!! นโยบายการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

26 ตุลาคม 2022
4345   0

นโยบายการรับนักเรียน 2566

ตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและเเนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 แล้วนั้น

นโยบายการรับนักเรียน 2566
นโยบายการรับนักเรียน 2566

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศนโยบายและ แนวการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 โดยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับทราบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565

นโยบายการรับนักเรียน 2566
นโยบายการรับนักเรียน 2566

มีหลักการกระจายอำนาจให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พิจารณาดำเนินการตามบริบทของพื้นที่ และได้จัดทำปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 พร้อมทั้งปฏิทินการดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 รวมไปถึง คู่มือการรับนักเรียน 2566 ตามเกณฑ์การรับนักเรียน เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาในสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน

คลิกดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม!!!

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ
สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

เนื้อหา กฏหมาย สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญ 2560 เกี่ยวกับการศึกษา
ชัดเจนสุดๆ!! เกณฑ์การนับอายุเข้าเรียน 2566 พร้อมโปรแกรมคำนวณอายุฟรี exe
สพฐ.ประกาศใช้ ปฏิทินรับนักเรียน 2566 สำหรับนโยบายและแนวปฏิบัติเปิดรับสมัครนักเรียน
โหลดฟรี! คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนและระบบจัดเก็บ ข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี( 2565 - 2569 )
กระทรวงศึกษาธิการ เดินหน้า แก้ปัญหา Learning Loss ถ่ายทอดสดพิธีเปิด โครงการ สพฐ. รักการอ่าน (27 มิถุ...
นโยบายเร่งด่วน สพฐ. ความถดถอยทางการเรียนรู้ Learning Loss และการแก้ปัญหา
แนวทาง การขับเคลื่อนนโยบายในสถานศึกษา 2565
นโยบายเร่งด่วน สพฐ. พระราโชบายด้านการศึกษา doc
ข้อสอบครูผู้ช่วย 64 "นโยบายและจุดเน้น ปีงบประมาณ 2565-2566"
“ตรีนุช”เกาะติด นโยบายการศึกษา ทุกสัปดาห์ มุ่งเป้าสร้างโรงเรียนคุณภาพและลดความเหลื่อมล้ำ ในศตวรรษที่...