เพื่อครูไทย » มหกรรมการศึกษาไทย Education in Thailand เริ่ม 27 – 29 กันยายน 2564

มหกรรมการศึกษาไทย Education in Thailand เริ่ม 27 – 29 กันยายน 2564

27 กันยายน 2021
5450   0

มหกรรมการศึกษาไทย Education in Thailand เริ่ม 27 – 29 กันยายน 2564

อัพเดทข่าวการศึกษาที่สามารถนำพาคุณครูไทยทุกท่านได้พัฒนาการศึกษาไปพร้อมกัน สำหรับครูไทยดอทคอมวันนี้ ได้นำลิงก์รับชม และหัวข้อการเสวนา การประชุม มหกรรมการศึกษาไทย Education in Thailand ได้มาฝากกัน ซึ่งจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 27 – 29 กันยายน 2564 เพียงแค่ 3 วัน พร้อมรับเกียรติบัตรจากสภาการศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่านเพื่อศึกษาได้เลยครับ

คลิกชมย้อนหลัง การประชุม มหกรรมการศึกษาไทย Education in Thailand สภาการศึกษา วันที่ 27 กันยายน 2564

การประชุม มหกรรมการศึกษาไทย Education in Thailand
ระหว่างวันที่ 27 – 29 กันยายน 2564ช่วงเช้า
>> 9.00 – 12.00 น. ช่วงบ่าย >> 13.00 – 16.00 น.
1) ไม่มีการลงทะเบียนล่วงหน้า
2) จะมี QR Code แบบประเมินสำหรับรับเกียรติบัตรเผยแพร่ระหว่างการถ่ายทอดสด 📣 ทาง Youtube Live ในแต่ละห้องย่อย
3) QR Code ของแต่ละห้องย่อย แตกต่างกันทุกห้องโดยกำหนดจำนวนเกียรติบัตรไว้ที่ 📣#ห้องย่อยละ1500ฉบับ
หากท่านทำแบบประเมินไม่ทันตามเงื่อนไข สามารถติดตามรับชม และสแกน QR Code เพื่อทำแบบประเมินได้ในวันถัดไปครับ 
4) ผู้รับชมการถ่ายทอดสด สามารถสแกน QR Code เพื่อเข้าทำแบบประเมินตามวันและเวลา ดังนี้
📝 วันที่ 27 กันยายน 2564
📌 เวลา 15.30 – 17.00 น.
II ห้องย่อย_ช่วงบ่าย << ⭐️.

✅ ทิศทางปฏิรูปการศึกษาไทย ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับใหม่ • สมรรถนะคนไทยสู่คนคุณภาพสากล https://youtu.be/40cwSzv3wn4.
✅ EF กับเด็กปฐมวัย • Can Do ครูทำได้https://youtu.be/CmF0eNm6_vc.
✅ ดัชนีการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย และแนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระดับจังหวัดhttps://youtu.be/W1I9O_aGIzg.
✅ ข้อเสนอการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน: ความเข้าใจ ความเชื่อ หรือความมั่นคงhttps://youtu.be/kRzPOnBcQoc


📝 วันที่ 28 กันยายน 2564
📌 เวลา 11.30 – 13.00 น.
✅ การเรียนรู้ในยุคโควิด เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาสได้อย่างไรhttps://youtu.be/s5k6qrMNOcc.
✅ Platform การสอนออนไลน์ • แนวทางการประยุกต์ใช้และตัวอย่างระดับประเทศhttps://youtu.be/cm0nKY4Yl9w.
✅ ร่างข้อเสนอเชิงนโยบายแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วม https://youtu.be/b3Qg1sRx_tE.
✅ พลิกโฉมการศึกษาของชาติด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม • โครงการ mission แมวมอง แมวมีhttps://youtu.be/YJWoZeX_QYA.
✅ ลดความเหลื่อมล้ำอย่างไร ให้เด็กไทยได้ไปต่อ https://youtu.be/8JNfZusP7M4

📌 เวลา 15.30 – 17.00 น.
✅ How to สู่ DOE Thailand • บทเรียนจากสถานศึกษาร่วมคิด ร่วมทำ นำเด็กไทยสู่ DOEhttps://youtu.be/6__ZD6bo9lk.
✅ การพัฒนาการเรียนรู้ที่ยึดพื้นที่เป็นฐาน การเตรียมกำลังงานคุณภาพสำหรับอนาคตhttps://youtu.be/mjGZEAy_wFQ
✅ การพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลของผู้เรียนอาชีวศึกษาhttps://youtu.be/t2Uo-XZjS48
✅ ถอดรหัสพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสู่การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่เป็นอิสระhttps://youtu.be/Ev3mwPRjGUc

📝 วันที่ 29 กันยายน 2564
📌 เวลา 11.30 – 13.00 น.
✅ การศึกษากับความสามารถทางการแข่งขันของประเทศhttps://youtu.be/r2RqL2StZlc
✅ ทวิภาคีกับการขับเคลื่อนประเทศตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาhttps://youtu.be/_XtSTsL1NKQ
✅ ผลิต-คัดกรอง-พัฒนาครู ผู้บริหาร อย่างไร • ให้ผ่านพ้นวิกฤติที่ท้าทายและปั่นป่วนจากหลายปัจจัยรุมเร้าhttps://youtu.be/-QUxUBLQDUU
✅ แผนการศึกษาแห่งชาติกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….https://youtu.be/ouM0pGwBO0I

5) ***โปรดตรวจสอบ Email คำนำหน้า ชื่อ-สกุล #ทุกตัวอักษร *** เนื่องจากข้อความที่ท่านพิมพ์ใน Google Form จะเติมลงในเกียรติบัตรออนไลน์ เป็นระบบอัตโนมัติไม่สามารถแก้ไขได้
6) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา *** ขอสงวนสิทธิ์ใบเกียรติบัตรสำหรับผู้ที่ทำแบบประเมินครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้น ***

รวมลิงก์ Youtube Live มหกรรมการศึกษาไทย

เริ่มจาก การปาฐกถาพิเศษโดยองคมนตรี • การมอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ • และการเสวนาในแต่ละห้องย่อย • https://bit.ly/3ugkk44

กำหนดการและหัวข้อการเสวนาในห้องย่อย https://bit.ly/2XBrFyO

ท่านสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรทาง Google Drive ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในวันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น. ทาง Facebook : OEC News สภาการศึกษา

ที่มา OEC News สภาการศึกษา

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 รวมทุกภาค
อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร อบรมเพศวิถี 2565 นับชั่วโมงการพัฒนาวิชาชีพ 22 ชั่วโมง
ตัวอย่างการเขียน ID Plan ครู ประจำปี 2565 สังกัด สพฐ.(ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้)
เรียนออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรี "หลักสูตร รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ยุคใหม่" (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
อบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ การออกแบบ Board Game สำหรับห้องเรียน Active Learning
อบรมออนไลน์ หลักสูตร กลยุทธ์สอนภาษาออนไลน์ยุค New Normal ได้เกียรติบัตร 2564 ฟรี
ดาวน์โหลด ไฟล์เกียรติบัตร ppt แก้ไขได้ ฟรี
เชิญร่วมอบรมออนไลน์ครูพัฒนาตนเอง การวัดประเมินผลในสถานการณ์ COVID-19 ฟรี
อบรมออนไลน์ครู 2564 ได้รับเกียรติบัตร เรื่อง ภัยธรรมชาติ
ขอเชิญเข้าร่วม FREE Webinar การเรียนรู้ขั้นเทพในยุคดิจิทัล” ล้วงเทคนิคการเรียนรู้ Learning How to Le...