เพื่อครูไทย » ไฟล์โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 2565 doc พร้อมดาวน์โหลด

ไฟล์โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 2565 doc พร้อมดาวน์โหลด

10 กุมภาพันธ์ 2022
7795   0

ไฟล์โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 2565 doc

วันนี้แจกไฟล์จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2565 โดยมี ไฟล์โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 2565 doc ให้เราดาวน์โหลดไปใช้งานได้เลย

ไฟล์โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 2565 doc
ไฟล์โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 2565 doc

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2565 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเครือข่ายสถานศึกษา ที่ดำเนินกิจกรรม  ลด คัดแยก และนำกลับขยะมาใช้ประโยชน์ การรวบรวมขยะเพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกต้อง ปลูกฝังจิตสำนึก การลด คัดแยกขยะ และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในสถานศึกษา สร้างระบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการจัดการขยะภายในสถานศึกษา ปลูกฝังลักษณะนิสัยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เรียน เพื่อมุ่งสู่สถานศึกษาปลอดขยะอย่างแท้จริง และขยายต่อจนกลายเป็นสังคมรีไซเคิล

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ