ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน » BIG DATA!! สพฐ .เปิดตัว โปรแกรม HRMS OBEC คลังเก็บข้อมูลครูรูปแบบดิจิทัล

BIG DATA!! สพฐ .เปิดตัว โปรแกรม HRMS OBEC คลังเก็บข้อมูลครูรูปแบบดิจิทัล

17 สิงหาคม 2022
4509   0

โปรแกรม hrms สพฐ

สพฐ .เปิดตัว โปแกรม HRMS OBEC คลังเก็บข้อมูลครูและบุคลากรรูปแบบดิจิทัล ลดภาระงานเอกสารราชการ ช่วยประเมินวิทยฐานะได้ง่าย เน้นความโปร่งใส ยกระดับอาชีพครู ทุกท่านสามารถคลิกเข้า ระบบ HRMS ระบบบริหารงานบุคคล 2565 (2022) และสามารถศึกษาได้จากคู่มือการปฎิบัติงานได้ที่นี่ คลิก!! โดยครูไทยฟรีดอทคอม

โปรแกรม hrms สพฐ
โปรแกรม hrms สพฐ

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ที่โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวตอนหนึ่งในการเป็นประธานเปิดระบบ HRMS.OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต้องการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบราชการ และแนวทางการปฏิบัติงานในภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ หรือที่เรียกว่ารัฐบาล 4.0

โปรแกรม hrms สพฐ

ตั้งแต่ตนเข้ามารับตำแหน่ง รมว.ศธ.ก็มีนโยบายให้พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษาของประเทศ ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ รวมถึงการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูล หรือ Big Data อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง โดยกำหนดเป็นหนึ่งใน 7 วาระเร่งด่วนของ ศธ.

และวันนี้เป็นเรื่องน่ายินดี ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ยกระดับการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลของครูและบุคลากรในสังกัด สพฐ.ทั่วประเทศ โดยจัดทำระบบ HRMS.OBEC (เอช-อาร์-เอ็ม-เอส-ดอท-โอ-เบค) ได้สำเร็จ ตามที่ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้นำเสนอไว้ และนำมาใช้งานอย่างเป็นรูปธรรมแล้วในปีการศึกษานี้

นางสาวตรีนุชกล่าวต่อไปว่า สำหรับ HRMS.OBEC เป็นระบบการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล ที่ สพฐ.นำมาใช้จัดเก็บฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาของ สพฐ. โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บรักษาข้อมูล ควบคุมการเข้าถึงข้อมูล สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการคาดการณ์และวิเคราะห์ที่แม่นยำมากขึ้น

โปรแกรม hrms สพฐ

ทำให้ส่วนราชการมีข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคลที่เป็นปัจจุบันแบบ Real Time ประหยัดเวลาในการรายงานและสืบค้นข้อมูล ลดกระบวนการที่ซ้ำซ้อน ช่วยลดภาระการทำงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ทำให้ครูได้มีเวลาในการจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มประสิทธิภาพ

“HRMS.OBEC เป็นผลงานของข้าราชการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) สพฐ. ที่ได้พัฒนาโปรแกรมขึ้นมาด้วยความรู้ความสามารถของข้าราชการในสังกัด สพฐ.เอง ซึ่งระบบฐานข้อมูลนับเป็นหัวใจ และเป็นรากฐานที่สำคัญในการบริหารงานราชการ ไม่เพียงประโยชน์จะเกิดภายใน สพฐ. แต่สามารถนำมาขยายผล และต่อยอดกับหลายส่วนงานใน ศธ.เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดต่อระบบการบริหารการศึกษา

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบ DPA (Digital Performance Appraisal) ของทางสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ที่ใช้ในการประเมินวิทยฐานะของครูผ่านระบบดิจิทัล สร้างความโปร่งใส ความเป็นธรรมต่อระบบการประเมินวิทยฐานะ และเป็นการยกระดับวิชาชีพครูให้ได้รับการยอมรับมากขึ้น และจะมีส่วนสำคัญต่อการยกระดับการบริหารจัดการฐานข้อมูลของ ศธ.ให้เป็นหนึ่งเดียว”

คลิกอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่นี่

ขอขอบคุณข่าวสารดีๆจากเว็บไซต์ ประชาชาติธุรกิจ

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

อํานาจหน้าที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ไฟล์คู่มือแก้ไขได้ การบริหารงาน 4 ฝ่ายในสถานศึกษา ตามโครงสร้างบริหารงานโรงเรียน อัพเดท! 2565 word
คู่มือแนวทางการใช้ เงินอุดหนุนรายหัว นักเรียน ปีงบประมาณ 2566
การพัฒนา รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์ แบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรีย...
แนวทาง การขับเคลื่อนนโยบายในสถานศึกษา 2565
มือใหม่!! หัดใช้ dmc 2565 เข้าระบบ กรอกข้อมูลปีการศึกษาใหม่ล่าสุดรอบที่ 1 (10 มิถุนายน 2565)
โปรแกรมงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพฐ 2564
"ตรีนุช" พอใจผลนำร่อง เกณฑ์ใหม่ ว PA: ข่าวการศึกษา
แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย สพฐ.(ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ปี 2564)
สพฐ.ประชุมวางแผนร่วมคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)