สื่อการเรียนการสอน » เอกสารโรงเรียน » โปรแกรมงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพฐ 2564

โปรแกรมงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพฐ 2564

11 มกราคม 2022
24298   0

โปรแกรมงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพฐ 2564

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ก็จะมีเครื่องมือที่หลากหลายเช่น โปรแกรมงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพฐ 2564 ได้แก่ โปรแกรมคัดกรองผู้เรียนรายบุคคล ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่จะดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่มีขั้นตอน วิธีการและเครื่องมือการทำงานที่ชัดเจน มีครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงานดังกล่าว โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา อาทิคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชนผู้บริหาร ครูทุกคน ฯลฯ

โปรแกรมงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพฐ 2564
ตัวอย่างไฟล์ปกรายงานผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(โรงเรียนอนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ 68)
โปรแกรมงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพฐ 2564
โปรแกรมงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพฐ 2564

หากสถานศึกษาที่มีความเอาใจใส่และจัดทำระบบนี้อย่างต่อเนื่องจริงๆจัง ถือว่าจะส่งผลให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือ พิทักษ์ปกป้อง คุ้มครองอย่างรอบด้านด้วยกระบวนการที่ถูกต้อง เหมาะสมและทันการณ์ได้รับการพัฒนาในทุกมิติเพื่อให้เป็นคนดีมีความสุข และปลอดภัยในสภาพสังคมปัจจุบัน

แต่ถ้าหาก วิกฤตการณ์ด้านเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน จนทำให้เด็กและเยาวชนในยุคปัจจุบันจำนวนไม่น้อยที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาและสภาพแวดล้อมที่ไม่สร้างสรรค์ในสังคม ทำให้มีพฤติกรรมแตกต่างไปจากเด็กและเยาวชนในอดีต แม้ว่าผู้ปกครอง ครู และคนทำงานด้านเด็กจะใช้ความรักความปรารถนาดีอย่างมากมายเพียงใดก็ตามก็ไม่อาจพิทักษ์ปกป้องได้อย่างแน่ชัดเลยทีเดียว ฉะนั้นเราต้องได้การช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่อย่างเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนที่สุด

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา เว็บไซต์สื่อการสอนฟรีดอทคอม
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ …ฝากแชร์ ฝากกดไลด์ กดติดตามเพจให้หน่อยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กัน มีมาแจกเรื่อยๆครับ

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดฟรี ! เฉลยหนังสือคณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 2 ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม 2562
แบ่งปันการทำงาน คู่มืออาหารกลางวัน 2566 ปฏิบัติงานง่ายไม่ผิดระเบียบ
ดาวน์โหลดฟรี !! แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.6 เล่ม 2 พร้อมเฉลย ไฟล์ pdf
คู่มือแนวทางการใช้ เงินอุดหนุนรายหัว นักเรียน ปีงบประมาณ 2566
แจกฟรี! แผนการสอนหน้าเดียวแก้ไขได้ รูปแบบไฟล์ PPT แก้ไขได้ ปี 2565
BIG DATA!! สพฐ .เปิดตัว โปรแกรม HRMS OBEC คลังเก็บข้อมูลครูรูปแบบดิจิทัล
ตัวอย่างนวัตกรรมการสอนภาษาไทย ป.2 ไฟล์ pdf
โหลดฟรี! คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนและระบบจัดเก็บ ข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี( 2565 - 2569 )
แนวทาง การขับเคลื่อนนโยบายในสถานศึกษา 2565
นโยบายเร่งด่วน สพฐ. พระราโชบายด้านการศึกษา doc