สื่อการเรียนการสอน » เอกสารโรงเรียน » โหลดฟรี แผ่นพับครูผู้ช่วย ไฟล์แผ่นพับแก้ไขได้ PowerPoint

โหลดฟรี แผ่นพับครูผู้ช่วย ไฟล์แผ่นพับแก้ไขได้ PowerPoint

1 กรกฎาคม 2023
2521   0

แผ่นพับครูผู้ช่วย

มาแล้วๆ วันนี้ครูไทยฟรีดอทคอม ขอนำไฟล์ แผ่นพับครูผู้ช่วย มาให้ดาวน์โหลดฟรีๆกันไปเลย ใช้ประกอบการสอบภาค ค เพื่อเตรียมสอบสัมภาษณ์ในการบรรจุเป็นครูผู้ช่วย ประจำปี 2566 นี้

แผ่นพับครูผู้ช่วย
แผ่นพับครูผู้ช่วย

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์ครูผู้ช่วยก็จะประกอบไปด้วย ไฟล์แผนการจัดการเรียนรู้ แผ่นพับในการสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมผลงาน

ไฟล์แผ่นพับแก้ไขได้ doc
ตัวอย่างไฟล์แผ่นพับแต่ละรูปแบบ

หลักสูตรการสอบแข่งชนครูผู้ช่วย ภาค ค หลักสูตรการสอบแข่งข้นตามเกณฑ์การประเมินและวิธีการให้คะแนน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพและการปฏิบัติงาน มีดังนี้

ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยมีองค์ประกอบการประเมิน ดังนี้
1. คุณลักษณะส่วนบุคคล (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) ให้ประเมินจากการสัมภาษณ์ ดังนี้
1.1 บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา
1.2 วุฒิภาวะทางอารมณ์และการมีปฏิภาณการแก้ปัญหา
1.3  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ และอุดมการณ์ความเป็นครู

2. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) ให้ประเมินจากแฟ้มสะสมงาน ดังนี้
2.1 ประวัติการศึกษา
2.2 ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและวิชาเอกที่สำเร็จการศึกษา
2.3 การเข้าถึงชุมชน และการมีจิตสาธารณะ
3. ความสามารถด้านการสอน (คะแนนเต็ม 50 คะแนน ให้ประเมีนจากการนำเสนอที่แสดงถึงทักษะและศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนของตนเองในสาขาวิชาที่สมัครในรูปแบบและวิธีการต่าง ๆตามที่ผู้ดำเนินการสอบแข่งขันกำหนด

ดาวน์โหลดฟรีตรงนี้…!!!

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา :: ครูอิสาน กราฟิกดีไซน์
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ
สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

คู่มือการดำเนินการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
อํานาจหน้าที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
เนื้อหา กฏหมาย สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญ 2560 เกี่ยวกับการศึกษา
ว 19/2566 เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2566 ตำแหน่ง รอง ผอ.และ ผอ. สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ
แชร์ฟรี แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอก วิทยาศาสตร์ เพื่อครูวิทย์ by ครูตัวน้อย 2566
วิธีการทำแฟ้มสะสมงาน portfolio ควร มีอะไรบ้าง
แจกเอกสารเนื้อหา แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก 2566 เกณฑ์ใหม่!!
เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย 2566 สังกัด สพฐ. ประกาศแล้ววันนี้!!
แจ้งแล้ว!! อัตรา ว่าง ครูผู้ช่วย 2566 แต่ละ จังหวัด อัตราว่างเกษียณอายุราชการ 2565 จำนวน 16,956 อัตร...
เกณฑ์ล่าสุด! เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2565 อ่านก่อนใคร?