สอบบรรจุข้าราชการ » รู้เขารู้เรา! แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา สวนดุสิต pdf พร้อมเฉลย!!

รู้เขารู้เรา! แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา สวนดุสิต pdf พร้อมเฉลย!!

13 กุมภาพันธ์ 2022
32858   0

แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา สวนดุสิต

สวัสดีครับเนื้อหานี้เรียบเรียงโดย ครูไทยฟรีดอทคอม ในเรื่อง แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา สวนดุสิต ซึ่งได้นำมาฝากว่าที่ผู้บริหารสถานศึกษาทุกๆท่าน ไว้โหลดเก็บไปฝึกทำข้อสอบหรืออ่านให้เกิดการจดจำและมีความรู้หลากหลายเพิ่มขึ้น เพื่อใช้ในการเตรียมตัวที่จะสอบแข่งขันในสนามสอบในปี 2565 นี้ ไปดูตัวอย่างข้อสอบกันเลยครับ

แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา สวนดุสิต
แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา สวนดุสิต

ตัวอย่างข้อสอบ

มีคนบริจาคเงินระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เราจะจูงใจให้เขาเห็นความสาคัญอย่างไรเป็นอันดับแรก

ก. จัดงานเลี้ยงต้อนรับ ข. จัดทาป้ายรายนามผู้บริจาค
ค. มอบเกียรติบัตรในงานประชุมผู้ปกครอง ง. แนะนาให้นาไปใช้ลดหย่อนภาษี 2 เท่า

ผอ. อยากทราบนโยบายตามแผนการศึกษาแห่งชาติจะต้องเข้าไปตรวจสอบข้อมูลที่ใด

ก. สภาการศึกษา (สกศ.) ข. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)
ค. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ง. ถูกทุกข้อ

ผู้บริหารสถานศึกษาต้องวางระบบ “ การติดตาม ตรวจสอบ การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปีเสนอหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” จากข้อความมีความหมายตรงกับข้อใด

ก. การพัฒนาคุณภาพ ข. การควบคุมคุณภาพภายใน
ค. การประกันคุณภาพภายใน ง. การนิเทศภายในสถานศึกษา

ดาวน์โหลดติวข้อสอบผอ.จากสวนดุสิต

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

ประกาศ!! ตารางสอบ RT และ NT ปีการศึกษา 2566
คู่มือและ เฉลย คณิตศาสตร์ ป.6 เล่ม 2 ฉบับปรับปรุง 2560 ไฟล์ PDF
ดาวน์โหลดฟรี ! เฉลยหนังสือคณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 2 ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม 2562
แจกไฟล์ แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 2 พร้อม เฉลย PDF ปรับปรุง 2560
มาแล้ว!! ข้อสอบ A-Level คณิตศาสตร์ พร้อมเฉลย ใช้สอบ 2566
คู่มือการดำเนินการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
อํานาจหน้าที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
เนื้อหา กฏหมาย สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญ 2560 เกี่ยวกับการศึกษา
ว 19/2566 เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2566 ตำแหน่ง รอง ผอ.และ ผอ. สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ
โหลดฟรี แผ่นพับครูผู้ช่วย ไฟล์แผ่นพับแก้ไขได้ PowerPoint