สอบบรรจุข้าราชการ » รู้เขารู้เรา! แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา สวนดุสิต pdf พร้อมเฉลย!!

รู้เขารู้เรา! แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา สวนดุสิต pdf พร้อมเฉลย!!

13 กุมภาพันธ์ 2022
13917   0

แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา สวนดุสิต

สวัสดีครับเนื้อหานี้เรียบเรียงโดย ครูไทยฟรีดอทคอม ในเรื่อง แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา สวนดุสิต ซึ่งได้นำมาฝากว่าที่ผู้บริหารสถานศึกษาทุกๆท่าน ไว้โหลดเก็บไปฝึกทำข้อสอบหรืออ่านให้เกิดการจดจำและมีความรู้หลากหลายเพิ่มขึ้น เพื่อใช้ในการเตรียมตัวที่จะสอบแข่งขันในสนามสอบในปี 2565 นี้ ไปดูตัวอย่างข้อสอบกันเลยครับ

แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา สวนดุสิต
แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา สวนดุสิต

ตัวอย่างข้อสอบ

มีคนบริจาคเงินระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เราจะจูงใจให้เขาเห็นความสาคัญอย่างไรเป็นอันดับแรก

ก. จัดงานเลี้ยงต้อนรับ ข. จัดทาป้ายรายนามผู้บริจาค
ค. มอบเกียรติบัตรในงานประชุมผู้ปกครอง ง. แนะนาให้นาไปใช้ลดหย่อนภาษี 2 เท่า

ผอ. อยากทราบนโยบายตามแผนการศึกษาแห่งชาติจะต้องเข้าไปตรวจสอบข้อมูลที่ใด

ก. สภาการศึกษา (สกศ.) ข. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)
ค. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ง. ถูกทุกข้อ

ผู้บริหารสถานศึกษาต้องวางระบบ “ การติดตาม ตรวจสอบ การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปีเสนอหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” จากข้อความมีความหมายตรงกับข้อใด

ก. การพัฒนาคุณภาพ ข. การควบคุมคุณภาพภายใน
ค. การประกันคุณภาพภายใน ง. การนิเทศภายในสถานศึกษา

ดาวน์โหลดติวข้อสอบผอ.จากสวนดุสิต

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

ข้อสอบและ เฉลยข้อสอบโอเน็ต ปี 65 ป.6 ม.3 ม.6 สอบเดือน ก.พ. ปี 2565
แจกเว็บรวมคลัง ข้อสอบปลายภาค ไฟล์ doc โหลดเลย!!! พร้อมเฉลย
ฟรี!! ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และ 2 ไฟล์ Word ปรับแก้ไขได้
ชัดเจนแล้ว !! สมัคร ก.ย. สอบ ต.ค. สพฐ.เคาะปฏิทิน ประกาศรับสมัครผู้บริหารสถานศึกษา 2565
เกณฑ์ล่าสุด! เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2565 อ่านก่อนใคร?
เสมา 1 แจงแล้ว บอร์ด ก.ค.ศ.เห็นชอบ ประกาศสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2565 ล่าสุด
พนักงานราชการ หมายถึง ใคร? สมัครรับสิทธิได้อย่างไร?
รวมแนว ข้อสอบ RT ป.1 พร้อมเฉลย (ครบทุกปีที่สอบ)
แจกฟรี ข้อสอบ nt ป.3 2564 พร้อมเฉลย ภาษาไทย
คลังรวม ข้อสอบ ป.1 พร้อมเฉลย อัพเดทตามหลักสูตรใหม่!!!