สอบบรรจุข้าราชการ » รู้เขารู้เรา! แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา สวนดุสิต pdf พร้อมเฉลย!!

รู้เขารู้เรา! แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา สวนดุสิต pdf พร้อมเฉลย!!

13 กุมภาพันธ์ 2022
18183   0

แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา สวนดุสิต

สวัสดีครับเนื้อหานี้เรียบเรียงโดย ครูไทยฟรีดอทคอม ในเรื่อง แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา สวนดุสิต ซึ่งได้นำมาฝากว่าที่ผู้บริหารสถานศึกษาทุกๆท่าน ไว้โหลดเก็บไปฝึกทำข้อสอบหรืออ่านให้เกิดการจดจำและมีความรู้หลากหลายเพิ่มขึ้น เพื่อใช้ในการเตรียมตัวที่จะสอบแข่งขันในสนามสอบในปี 2565 นี้ ไปดูตัวอย่างข้อสอบกันเลยครับ

แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา สวนดุสิต
แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา สวนดุสิต

ตัวอย่างข้อสอบ

มีคนบริจาคเงินระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เราจะจูงใจให้เขาเห็นความสาคัญอย่างไรเป็นอันดับแรก

ก. จัดงานเลี้ยงต้อนรับ ข. จัดทาป้ายรายนามผู้บริจาค
ค. มอบเกียรติบัตรในงานประชุมผู้ปกครอง ง. แนะนาให้นาไปใช้ลดหย่อนภาษี 2 เท่า

ผอ. อยากทราบนโยบายตามแผนการศึกษาแห่งชาติจะต้องเข้าไปตรวจสอบข้อมูลที่ใด

ก. สภาการศึกษา (สกศ.) ข. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)
ค. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ง. ถูกทุกข้อ

ผู้บริหารสถานศึกษาต้องวางระบบ “ การติดตาม ตรวจสอบ การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปีเสนอหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” จากข้อความมีความหมายตรงกับข้อใด

ก. การพัฒนาคุณภาพ ข. การควบคุมคุณภาพภายใน
ค. การประกันคุณภาพภายใน ง. การนิเทศภายในสถานศึกษา

ดาวน์โหลดติวข้อสอบผอ.จากสวนดุสิต

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

แจกเอกสารเนื้อหา แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก 2566 เกณฑ์ใหม่!!
แจก เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 66 ครบทุกวิชา!!
เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย 2566 สังกัด สพฐ. ประกาศแล้ววันนี้!!
ล่าสุด!! สรุปพรบการศึกษาแห่งชาติ 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ปัจจุบัน พร้อมข้อสอบ
อัพเดท!! ข้อสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ พร้อมเฉลย ครบทุกระดับชั้น ไฟล์ doc แก้ไขได้
คลังรวม ข้อสอบ ป.2 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565 อัพเดทตามหลักสูตรใหม่!!!
โหลดที่นี่!! ข้อสอบสุขศึกษา ป.6 พร้อมเฉลย doc ตรงตามตัวชี้วัดและมาตรฐาน
โหลดที่นี่!! ฟรี ข้อสอบ สุขศึกษา ป 5 พร้อม เฉลย ตามตัวชี้วัดมาตรฐาน
โหลดที่นี่!! ข้อสอบ สุขศึกษา ระดับชั้น ป 4 6 พร้อม เฉลย ตามตัวชี้วัดมาตรฐาน
แจ้งแล้ว!! อัตรา ว่าง ครูผู้ช่วย 2566 แต่ละ จังหวัด อัตราว่างเกษียณอายุราชการ 2565 จำนวน 16,956 อัตร...