วิจัยทางการศึกษา » แจกไฟล์ วิจัยในชั้นเรียน ใหม่ๆ แก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียน Doc

แจกไฟล์ วิจัยในชั้นเรียน ใหม่ๆ แก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียน Doc

24 ตุลาคม 2021
23910   0

วิจัยในชั้นเรียน ใหม่ๆ

ถ้าหากพูดถึง การวิจัยในชั้นเรียน ใหม่ๆ แล้วนั้น หลายคนอาจกล่าวได้ว่า วิจัยในชั้นเรียน คือ เป็นการวิจัยที่ครูทำเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียนของผู้เรียนบางคน บางกลุ่ม หรือทั้งหมด ซึ่งผลการวิจัยสามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงการเรียน การสอน และพฤติกรรมของผู้เรียน โดยมีกระบวนการวางแผน ปฏิบัติตามแผน สังเกตผลที่เกิดขึ้น และการสะท้อนความคิด

การวิจัยในชั้นเรียน หมายถึงการวิจัยที่ทำในบริบทของชั้นเรียน และมุ่งนำผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของตน เป็นการนำกระบวนการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาครูให้ไปสู่ความเป็นเลิศ และมีอิสระทางวิชาการ

       จากที่กล่าวมานี้สรุปได้ว่า การวิจัยในชั้นเรียนเป็นการวิจัยที่ครูทำเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียนของผู้เรียนบางคน บางกลุ่ม หรือทั้งหมด ซึ่งผลการวิจัยสามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงการเรียน การสอน และพฤติกรรมของผู้เรียน โดยมีกระบวนการวางแผน ปฏิบัติตามแผน สังเกตผลที่เกิดขึ้น และการสะท้อนความคิด

วันนี้ เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม มีของฟรีมาแจกอีกแล้ว เป็นไฟล์แก้ไขได้ วิจัยในชั้นเรียน ใหม่ๆ ระดับชั้นอนุบาล – ป.6 ถ้าหากวิจัยในชั้นเรียนทุกชั้น ที่ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ก็คงต้องรออีกสักระยะ แอดมินหวังว่าจะพยายามหามาให้ครบ และสามารถนำไปใช้ต่อ ยอดหรือพัฒนารูปแบบได้อีกแน่นอน

วิจัยในชั้นเรียน ใหม่ๆ
วิจัยในชั้นเรียน ใหม่ๆ
วิจัยในชั้นเรียน ใหม่ๆ
วิจัยในชั้นเรียน ใหม่ๆ

<<<< ดาวน์โหลดวิจัยในชั้นเรียน>>>>

สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียนทั้งหมดกว่า 250 เรื่องได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ครับ

ดาวน์โหลดเพิ่มเติมอีก 250 เรื่อง

ผู้จัดทำและเรียบแรง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
เชิญติดตาม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ