เทคโนโลยีการศึกษา » แบ่งปันฟรี เกมการสอนสนุกๆในห้องเรียน มากกว่า 20 เกม มีอะไรบ้างไปดูกัน!!

แบ่งปันฟรี เกมการสอนสนุกๆในห้องเรียน มากกว่า 20 เกม มีอะไรบ้างไปดูกัน!!

12 พฤศจิกายน 2023
1393   0

เกมการสอนสนุกๆในห้องเรียน

สวัสดีผู้ติดตามและสมาชิกเว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม ทุกๆท่าน วันนี้ทางแอดมินขอนำ เกมการสอนสนุกๆในห้องเรียน ในรูปแบบไฟล์ Powerpoint ซึ่งสามารถนำไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนได้ เช่น การนำเข้าสู่บทเรียน ฯลฯ และกิจกรรมเรียนออนไลน์ ก็ได้

เกมการสอนสนุกๆในห้องเรียน
เกมการสอนสนุกๆในห้องเรียน

การสอนโดยใช้เกม หรือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เกม  คือ  เกมการศึกษา  เป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เป็นเกมที่มีลักษณะการเล่นเพื่อการเรียนรู้  “Play to learning”  มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในขณะหรือหลังจากการเล่นเกม  เรียนไปด้วยและก็สนุกไปด้วยพร้อมกัน ทำให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (สุชาติ แสนพิช http://researchers:in.th/ block/ Seampich/127)

ครูเคมี ได้สรุปไว้ว่า “การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เกมมีประโยชน์ช่วยให้นักเรียน  นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน  เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียน  และเป็นการพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียนไปโดยที่ผู้เรียนไม่รู้ตัว  รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการทำงานและอยู่ร่วมกัน”

เกมการสอนสนุกๆในห้องเรียน

Games Based Learning หรือ GBL คืออะไร

(Games Based Learning) ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมทางการศึกษา ที่นำเอาความสนุกสนานของเกม และเนื้อหาบทเรียนวิชาต่างๆ มาผสมผสาน และ ออกแบบให้อยู่ในรูปแบบใหม่เข้าด้วยกัน ทำให้ผู้เรียนได้รับทั้งความรู้และความเพลิดเพลินไปพร้อมๆกัน โดยเฉพาะในลักษณะของเกมจำลองสถานการณ์ ที่มีการสร้างสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่สนุกสนาน เพลิดเพลิน ทำให้การเรียนรู้ไม่น่าเบื่อ และมีความท้าทาย

ดังนั้นจะเห็นว่า “เกมการศึกษา” เป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งที่น่าสนใจและปัจจุบันมีการสร้างเกมเพื่อการศึกษามากขึ้น ซึ่งมีลักษณะคล้าย ๆ กันคือการนำเนื้อหาที่ต้องการให้ผู้เรียนเรยนนำเข้าไปแทรกในเกมต่าง ๆแล้วให้ผู้เรียนได้เล่นเกมโดยเชื่อว่าความรู้หรือเนื้อหานั้นจะส่งผ่านไปยัง ผู้เรียนได้ จนผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ในที่สุด โดยใช้เกมที่มีรูปแบบเดียวกันใช้สอนเนื้อหาที่ต่างกันเพื่อความง่ายในการสร้างและสะดวก ผู้เขียนเชื่อว่าข้อมูลดังกล่าวจะอีกหนึ่งนวัตกรรมสำหรับการศึกษา ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านในการนำนวัตกรรมนี้ไปประยุกต์ใช้กับเนื้อหาหรือรายวิชาที่ตนสอน ซึ่งอย่าลืมว่าต้องสอดคล้อง เหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ต้องการ และที่สำคัญทำให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกไปพร้อมกับเกิดการเรียนรู้ได้จริงๆ

ดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้ !!!

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา โดยนายทัชทัย ไพรพฤกษ์ (ครูทัด)
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

คู่มือและ เฉลย คณิตศาสตร์ ป.6 เล่ม 2 ฉบับปรับปรุง 2560 ไฟล์ PDF
ดาวน์โหลด ฟรี !! แบบฝึกหัด คัดลายมือ พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ไฟล์ PDF
แจกไฟล์ แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 2 พร้อม เฉลย PDF ปรับปรุง 2560
ดาวน์โหลด ตารางเรียน dltv 2565 ตามตารางสอนออกอากาศ
ตัวอย่างการเขียน แบบรายงานผลการปฏิบัติงานครู 2565 ภาษาไทย ป.1 ไฟล์ doc
ฟรีและแก้ไขได้ แผนการสอน active learning วิชาภาษาไทย doc
แจกใบงาน สื่อรวม ภาพระบายสี วันสุนทรภู่ ปี 2565 ไฟล์ Word แก้ไขได้
แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ บวกเลข อนุบาล 1 2 3 สามารถใช้สอนได้ง่ายๆ รูปแบบไฟล์ pdf
ดาวน์โหลดฟรี! แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.5 เล่ม 1 พร้อมเฉลย pdf
โหลดได้ไม่ต้องรอ! แบบฝึกหัด อนุบาล 2 ภาษาอังกฤษ อ่านเขียนได้ตั้งแต่ A-Z