สอบบรรจุข้าราชการ » เช็คคุณสมบัติชัดเจน เกณฑ์สอบผอ.โรงเรียน 2565 ล่าสุด!

เช็คคุณสมบัติชัดเจน เกณฑ์สอบผอ.โรงเรียน 2565 ล่าสุด!

10 มีนาคม 2022
3685   0

เกณฑ์สอบผอ.โรงเรียน 2565 อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐานตำแหน่งใหม่ ตาม ว3

สวัสดีวันนี้ ครูไทยฟรีดอทคอม ขอทักทายทุกๆท่านที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเข้าสู่สายรองผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา นั้นแล้ว ผมคิดว่าท่านจะต้องทำเป็นสิ่งแรก นั่นก็ได้แก่การศึกษา เกณฑ์สอบผอ.โรงเรียน 2565 รอบนี้ เพื่อทำการเตรียมความพร้อมให้กับตนเอง และวางแผนในการศึกษา อ่านหนังสือและรวบรวมผลงานด้านต่างๆในการสอบครั้งนี้

เกณฑ์สอบผอ.โรงเรียน 2565
เกณฑ์สอบผอ.โรงเรียน 2565

“ว่ากันแล้วก็ไปดูกัน” เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๑๕๗๕ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดยส่วนตัวแล้วตามที่ได้ศึกษามาบ้างพอสมควรในเรื่องของเกณฑ์ใหม่ ที่จะทำการสอบนี้ ผมของอนุญาต อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ...) ออกหนังสือ เลขที่ ศธ. 0206.4/ว3 เรื่อง มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 เพื่อใช้ในการกำหนดเกณฑ์ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยอ้างอิงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด แล้วถึงจะให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นผู้นำเกณฑ์ไปใช้กำหนดคุณสมบัติในการสอบครั้งนี้ ผมได้ทำการตัดในส่วนของคุณสมบัติมาให้ด้านล่างนี้แล้วทั้งสองตำแหน่ง

เกณฑ์สอบผอ.โรงเรียน 2565

และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

เกณฑ์สอบผอ.โรงเรียน 2565

จะเห็นได้ว่า เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2565 ที่ออกมาล่าสุดนี้ ((คลิก)) จะมีรายละเอียดขององค์ประกอบในการคัดเลือก แบ่งออกเป็น 3 ภาค ดังต่อไปนี้

ภาค ก ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ให้ดำเนินการประเมินด้วยวิธีการสอบข้อเขียน โดยเน้นการศึกษา การวิเคราะห์การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ในการบริหารงานในหน้าที่และการนำไปใช้เป็นสำคัญ ซึ่งประกอบด้วย การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ การบริหารงานทั่วไป และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานในหน้าที่

ภาค ข ประวัติ ประสบการณ์ และผลงาน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

(1) ประวัติและประสบการณ์ (60 คะแนน)
(2) ผลงาน (40 คะแนน)
ให้ตั้งคณะกรรมการประเมิน เพื่อดำเนินการประเมินตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัดและคะแนนการประเมิน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

(1) วิสัยทัศน์และแนวคิดในการบริหารจัดการสถานศึกษา (50 คะแนน)
(2) การสัมภาษณ์ (50 คะแนน)
ให้ตั้งคณะกรรมการประเมิน เพื่อดำเนินการประเมินตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัดและคะแนนการประเมิน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

ไฟล์เอกสารเพิ่มเติม
– หนังสือ ที่ ศธ. 0206.4/ว3 เรื่อง มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ 26 มกราคม 2564
– หนังสือ ที่ ศธ.02009/ว 1594 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 9 มีนาคม 2565

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

โหลดที่นี่!! ข้อสอบ สุขศึกษา ระดับชั้น ป 4 6 พร้อม เฉลย ตามตัวชี้วัดมาตรฐาน
แจ้งแล้ว!! อัตรา ว่าง ครูผู้ช่วย 2566 แต่ละ จังหวัด อัตราว่างเกษียณอายุราชการ 2565 จำนวน 16,956 อัตร...
แจกเว็บรวมคลัง ข้อสอบปลายภาค ไฟล์ doc โหลดเลย!!! พร้อมเฉลย
ชัดเจนแล้ว !! สมัคร ก.ย. สอบ ต.ค. สพฐ.เคาะปฏิทิน ประกาศรับสมัครผู้บริหารสถานศึกษา 2565
เกณฑ์ล่าสุด! เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2565 อ่านก่อนใคร?
เสมา 1 แจงแล้ว บอร์ด ก.ค.ศ.เห็นชอบ ประกาศสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2565 ล่าสุด
พนักงานราชการ หมายถึง ใคร? สมัครรับสิทธิได้อย่างไร?
รวมแนว ข้อสอบ RT ป.1 พร้อมเฉลย (ครบทุกปีที่สอบ)
แจกฟรี ข้อสอบ nt ป.3 2564 พร้อมเฉลย ภาษาไทย
คลังรวม ข้อสอบ ป.1 พร้อมเฉลย อัพเดทตามหลักสูตรใหม่!!!