สอบบรรจุข้าราชการ » เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย 2566 สังกัด สพฐ. ประกาศแล้ววันนี้!!

เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย 2566 สังกัด สพฐ. ประกาศแล้ววันนี้!!

5 เมษายน 2023
5101   0

เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย 2566

เกณฑ์การสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้ง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ. 2566 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเกณฑ์สอบครูผู้ช่วย 2566 สังกัด สพฐ . เกณฑ์การสอบแข่งขัน เพื่อบรรจแต่งตั้ง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ.2566 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย 2566
เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย 2566

การสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย

เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย 2566

คุณสมบัติผู้สมัคร
– คุณสมบัติทั่วไปตาม ม. 30
– คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานตำแหน่ง

หลักสูตร

เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย 2566
  • ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (200 คะแนน)
  • ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (200 คะแนน)
  • ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา (100 คะแนน)
    (สัมภาษณ์ + สาธิตการสอน = 45 นาที)<<<< ไม่มีการกำหนดสอบในรอบปัจจุบัน

ดาวน์โหลดรายละเอียดเกณฑ์การสอบครูผู้ช่วย 2566

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

ประกาศ!! ตารางสอบ RT และ NT ปีการศึกษา 2566
ดาวน์โหลดฟรี ! เฉลยหนังสือคณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 2 ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม 2562
มาแล้ว!! ข้อสอบ A-Level คณิตศาสตร์ พร้อมเฉลย ใช้สอบ 2566
คู่มือการดำเนินการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
อํานาจหน้าที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
เนื้อหา กฏหมาย สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญ 2560 เกี่ยวกับการศึกษา
ว 19/2566 เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2566 ตำแหน่ง รอง ผอ.และ ผอ. สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ
โหลดฟรี แผ่นพับครูผู้ช่วย ไฟล์แผ่นพับแก้ไขได้ PowerPoint
แชร์ฟรี แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอก วิทยาศาสตร์ เพื่อครูวิทย์ by ครูตัวน้อย 2566
แจกเอกสารเนื้อหา แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก 2566 เกณฑ์ใหม่!!