เทคโนโลยีการศึกษา » โปรแกรมคำนวน เกณฑ์การนับอายุเข้าเรียน 2565 อนุบาล ประถมศึกษา ฟรี!!

โปรแกรมคำนวน เกณฑ์การนับอายุเข้าเรียน 2565 อนุบาล ประถมศึกษา ฟรี!!

29 เมษายน 2022
6428   0

เกณฑ์การนับอายุเข้าเรียน 2565

เกณฑ์การนับอายุเด็กเข้าเรียน ปีการศึกษา 2565 และตัวอย่างการนับอายุ “แบบวันชนวัน” และ “แบบคอมพิวเตอร์” ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ทางวิชาการได้นำ เกณฑ์การนับอายุเข้าเรียน 2565 ในระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา มาเป็นตัวอย่าง

เกณฑ์การนับอายุเข้าเรียน 2565

และก็เช่นเดียวกัน โปรแกรมคำนวณอายุได้มากถึง 100 ปี “แบบวันชนวัน” ด้วยระบบคอมพิวเตอร์” สามารถทำการดาวน์โหลดได้ฟรี โดยโปรแกรมนี้ได้อ้างอิงจาก ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 11 พ.ค. 2560

เกณฑ์การนับอายุเข้าเรียน 2565

หมายเหตุ :
1) การนับอายุเด็กเข้าเรียนตามระเบียบให้นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม แบบวันชนวัน เช่น เกิด 17 พ.ค. 2564 นับถึง 16 พ.ค. 2565 ครบ 1 ปีบริบูรณ์
2) ในทางปฏิบัติ ระบบคอมพิวเตอร์จะนับอายุแบบทบวัน เช่น เกิด 16 พ.ค. 2564 นับถึง 16 พ.ค. 2565 ครบ 1 ปีบริบูรณ์ เช่น ระบบ DMC ของ สพฐ. เป็นต้น

3) การนับอายุย่างเข้าปีที่ 7 ให้นับตามปีปฏิทิน หากเด็กอายุครบ 7 ปี ในปีใด ให้นับว่าเด็กมีอายุย่างเข้าปีที่ 7 ในปีนั้น

ดาวน์โหลดโปรแกรมตรงนี้ !!

และหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

เกณฑ์การนับอายุเข้าเรียน 2565

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา เพจวิชาการ
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ