แผนการสอน » โหลดฟรี หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ล่าสุด!!

โหลดฟรี หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ล่าสุด!!

30 เมษายน 2022
33664   0

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ล่าสุด

หากพูดถึงเรื่องของการปรับ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ล่าสุด แล้วนั้น ก็ต้องบอกได้เลยว่าปัจจุบัน เรายังคงใช้โครงสร้างหลักสูตรเป็นของ ปี พ.ศ. 2551 ที่ยังคงหลักสูตรทั้งหมด 8 กลุ่มสาระหลัก โดยมีการปรับปรุงล่าสุดปัจจุบันได้แก่ ปี พ.ศ. 2560 ตามที่เพจ สื่อ โรงเรียนของเรา ได้จัดทำออกมาให้เราสามารถดาวน์โหลดในรูปแบบไฟล์ PDF และสามารถเสียเงินเพื่อได้รูปแบบไฟล์ Word ก็ถือว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการดำเนินการจัดทำปรับปรุงแก้ไขให้เป็นเครื่องมือในการจัดการศึกษาของโรงเรียนตนเอง

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ล่าสุด

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. 1239/2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 30/2560 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561 ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยมีคำสั่งให้โรงเรียนดำเนินการใช้หลักสูตรในปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ล่าสุด

ทางเว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอมก็ขอนำเสนอไฟล์ที่อาจจะเป็นแนวทางของแต่ละโรงเรียนในการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากลิ้งด้านล่างได้เลย

ดาวน์โหลดหลักสูตร 8 กลุ่มสาระ เพจ สื่อ โรงเรียนของเรา

เครดิต โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษ
การงานอาชีพ
สุขศึกษาและพละศึกษา
ศิลปะ

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา สื่อ โรงเรียนของเรา และโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ