สื่อการเรียนการสอน » เอกสารโรงเรียน » แจกโปรแกรมจัดการวันลาข้าราชการครู และสรุปวันลา Excel 2564

แจกโปรแกรมจัดการวันลาข้าราชการครู และสรุปวันลา Excel 2564

15 มกราคม 2022
7024   0

สรุปวันลา Excel 2564

บทความนี้แอดมินได้มองเห็นงานฝ่ายบุคคลที่ทุกๆครั้งต้องพยายามที่จะ สรุปวันลา Excel 2564 มีประเด็นคำถามฝากมาจากผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับวันลาของข้าราชการครู ที่มีผลต่อการเลื่อนเงินเดือนทุกครั้ง แอดมินได้สอบถามเข้ามาเกี่ยวกับ การลาของคุณครูว่าจะสามารถลาหรือมาสายได้ ไม่เกินกี่ครั้งถึงจะสามารถเลื่อนเงินเดือนได้ เลยมีแนวคิดว่าต้องมีโปรแกรมที่จะช่วยให้เราทำงานได้ไวขึ้น

สรุปวันลา Excel 2564
สรุปวันลา Excel 2564

วันนี้ครูไทยฟรีจึงได้รวบรวมข้อมูลมาตอบปัญหาและคลายความสงสัยในบทความที่ชื่อว่า “ถ้ามีความจำเป็น คุณครู สามารถลา หรือ มาสาย ได้กี่ครั้ง ถึงจะยังมีสิทธิ์ได้ เลื่อนเงินเดือน” ของครูอัพเดทดอทคอม เนื่องจากการเลื่อนเงินเดือนของคุณครู ได้มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเกิดจากการประกาศใช้ กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 และมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ซึ่งได้มีการกำหนดเกี่ยวกับการนับวันลาและมาสาย ของคุณครู

สรุป

จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปรูปแบบในการลาและมาสายของคุณครู ต่อรอบการประเมิน เป็น 2 กรณีดังนี้ครับ

ปฏิบัติงานในโรงเรียน 

1. คุณครูที่ ลาไม่เกิน 6 ครั้ง โดยมีวันลารวมกันแล้ว ไม่เกิน 23 วัน และ มาสายไม่เกิน 8 ครั้ง สามารถเลื่อนเงินเดือนได้

2. คุณครูที่ ลาเกิน 6 ครั้ง โดยมีวันลารวมกันแล้วไม่เกิน 15 วัน และ มาสายไม่เกิน 8 ครั้ง และ มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น อาจผ่อนผันให้เลื่อนเงินเดือนได้

ปฏิบัติงานในสำนักงาน

1. คุณครูที่ ลาไม่เกิน 8 ครั้ง โดยมีวันลารวมกันแล้ว ไม่เกิน 23 วัน และ มาสายไม่เกิน 9 ครั้ง สามารถเลื่อนเงินเดือนได้

2. คุณครูที่ ลาเกิน 8 ครั้ง โดยมีวันลารวมกันแล้วไม่เกิน 15 วัน และ มาสายไม่เกิน 9 ครั้ง  และ มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น อาจผ่อนผันให้เลื่อนเงินเดือนได้

อย่างไรก็ตามในกฎ ก.ค.ศ. ข้อที่ 19 ก็ยังมีการเปิดโอกาสให้สามารถเลื่อนเงินเดือนได้เป็นกรณีพิเศษ โดย เสนอผ่าน กศจ. (ร้อยละ2) หรือ เสนอไปยัง กคศ. เพื่อพิจารณาเป็นรายกรณี

จะเห็นได้ว่าในกฎก.ค.ศ. ยังไม่ได้กำหนดจำนวครั้งที่คุณครู สามารถลาหรือมาสายได้ แต่กำหนดเพียงว่าไม่ให้ลาเกิน 23 วัน โดยให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้กำหนด (สพฐ. คือ เลขา กพฐ.) และ การลาให้นับวันลาเฉพาะ ลาป่วยและลากิจ ครับ

ในที่นี้ทางแอดมินก็เลยต้องมองหาโปรแกรมที่จะนำมาช่วยงานฝ่ายบุคคลที่ต้องทำการสรุปและประมวลผลข้อมูลการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน เพื่อเสนอคณะกรรมการประเมินผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนของแต่ละครั้งในรอบปี สำหรับไฟล์นี้ไม่ได้ใส่รหัสล็อกเซลไว้ สามารถดูโครงสร้างสูตร Excel ได้เหมาะสำหรับครูผู้รับผิดชอบงานบุคคล ต้องยกเครดิตให้กับเพจคุณครูครับ ของคุณนภาดล วิภาวิน ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ ซึ่งได้เขียนโปรแกรมนี้ขึ้นและนำมาแจกให้กับพวกเราได้ใช้กัน สามารถดาวน์โหลดจากลิ้งด้านล่างได้เลยครับ

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ