บทความ » ดูที่นี่ ! วันไหว้ครู 2565 วันที่เท่าไหร่ และมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง(ฟรีรูปแบบกำหนดการในพิธี)

ดูที่นี่ ! วันไหว้ครู 2565 วันที่เท่าไหร่ และมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง(ฟรีรูปแบบกำหนดการในพิธี)

3 มิถุนายน 2022
5692   0

วันไหว้ครู 2565 วันที่เท่าไหร่

พิธีใน วันไหว้ครู 2565 วันที่เท่าไหร่ มีหลายคนพูดถึงอย่างมาก หากเราลองนึกย้อนไปเมื่อช่วงใน 2 – 3 ปีที่ผ่านมาเราต้องพบเจอกับโรคระบาด ไวรัสโคโรน่า 2019 หรือที่เรียกว่า โควิด 19 ทำให้โรงเรียนต้องเปิดเรียนช้าและการทำกิจกรรมรวมกลุ่มซึ่งเป็นไปได้ยากมาก เพื่อดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเจ้าไวรัสร้ายตัวนี้

วันไหว้ครู 2565 วันที่เท่าไหร่

ช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี วันไหว้ครูของทุกปีก็ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 2 ของสัปดาห์ เช่นปีนี้ วันพฤหัสบดีสัปดาห์แรก ได้แก่ วันที่ 2 มิถุนายน ส่วนสัปดาห์ที่ 2 ถัดไปก็ ได้แก่ วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ได้แก่วันนี้นี่เอง ส่วนโรงเรียนใดหรือสถานศึกษาอื่นๆที่ติดภารกิจไม่สามารถทำตามปฎิทินได้ ก็สามารถเลื่อนออกไปเป็นวันพฤหัสบดี หรือวันอื่นๆ ได้ตามความเหมาะสมของสถานศึกษา (((ดาวน์โหลดกำหนดการพิธีไหว้ครู)))

ก็จะถือได้ว่าเป็นเดือนที่ลูกศิษย์ นักเรียน นักศึกษา จะได้มีโอกาสเข้าไปแสดงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ที่ตลอดเวลาที่เรียนนั้นแล้ว ครูบาอาจารย์ท่านได้คอยอบรม สั่งสอนให้เราเป็นคนดี .. งั้นเราไปทำความรู้จักกับเรื่องราว ประวัติ วันไหว้ครู กันหน่อยดีกว่า

ประวัติวันไหว้ครู

“ครู” มีความหมายว่า ผู้สั่งสอนศิษย์ หรือ ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ ซึ่งมาจากคำว่า ครุ (คะ-รุ) ที่แปลว่า “หนัก” อันหมายถึงความรับผิดชอบในการอบรมสั่งสอนของครูนั้น นับเป็นภาระหน้าที่ที่หนักหนาสาหัสไม่น้อย กว่าคนๆ หนึ่งจะเติบโตมีวิชาความรู้ และเป็นคนดีของสังคม จะต้องทุ่มเทแรงกายและแรงใจไม่น้อยไปกว่าพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเลยในชีวิตของคนๆ หนึ่ง ดังนั้น ครู จึงเป็นบุคคลสำคัญเป็นที่สอง รองไปจากบิดามารดาที่เราทุกคน ควรจะได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อท่าน

ความสำคัญพิธีไหว้ครู

คือ การที่ศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจว่า ท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ การไหว้ครูนี้ นอกจากจะเป็นธรรมเนียมอันดีงามที่มีส่วนโน้มน้าวจิตใจคนให้รักษาคุณความดี และช่วยธำรงรักษาวิทยาการให้สืบเนื่องต่อไป

พิธีไหว้ครูในโรงเรียน และดอกไม้ไหว้ครู

วันไหว้ครู 2565 วันที่เท่าไหร่
ขอบคุณภาพจาก TPchannel

หญ้าแพรก สื่อถึง เป็นหญ้าที่เติบโตเร็วและทนต่อสภาพดินฟ้า อากาศ ทนต่อการเหยียบย่ำ ซึ่งเปรียบเสมือน คำดุด่าของครูบาอาจารย์ เมื่อได้รับการสั่งสอนก็พร้อมจะเรียนรู้ เหมือนดังหญ้าแพรกที่แม้บางครั้งจะเหี่ยวเฉาไป แต่เมื่อใดที่ได้รับน้ำก็พร้อมจะเติบโตทันที
ดอกเข็ม สื่อถึง สติปัญญาเฉียบแหลม เหมือนชื่อของดอกเข็ม
ดอกมะเขือ สื่อถึง มะเขือนั้นจะคว่ำดอกลงเสมอเมื่อจะออกลูก แสดงถึงนักเรียนที่จะเรียนให้ได้ผลดีนั้นต้องรู้จักอ่อนน้อม ถ่อมตน เป็นคนสุภาพเรียบร้อย เหมือนมะเขือที่โน้มลง และดอกงอกงามได้อย่างรวดเร็ว
ข้าวตอก สื่อถึง ความรู้ที่แตกฉาน เพิ่มพูนอย่างรวดเร็ว เหมือนลักษณะของข้าวสาร เปรียบได้กับการที่ครู “คั่ว” นักเรียนคนใดคนหนึ่ง กล่าวคือ “คั่ว”คือการเคี่ยวเข็ญ ว่ากล่าวตักเตือน อบรมสั่งสอนนั่นเอง วิชาความรู้ของนักเรียนเหล่านั้นจะ “แตก”ฉานสามารถนำมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้

>>>>>>ดาวน์โหลดกำหนดการพิธีไหว้ครูตรงนี้<<<<<<

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา เว็บไซต์โรงเรียนศรีสุวิช
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ
สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ