วิทยฐานะ » ประกาศแล้ว พื้นที่พิเศษ 2564

ประกาศแล้ว พื้นที่พิเศษ 2564

11 พฤศจิกายน 2021
5732   0

พื้นที่พิเศษ

เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม ขอนำข้อมูลแหล่งอ้างอิงสำหรับครู ที่กำลังปฎิบัติหน้าที่ในถิ่นทุรกันดาร เพื่อลดการขอมีวิทยฐานะ โรงเรียนที่อยู่ในหุบเขาทางตอนเหนือของประเทศไทย ส่วนมากเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งในประเทศไทย การได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การเติบโตท่ามกลางธรรมชาติ ขุนเขาที่เป็นปราการธรรมชาติโอบล้อมเด็กเหล่านี้ให้เติบโตท่ามกลางธรรมชาติ พื้นที่สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เคยเข้าถึงการใช้งาน สิ่งเหล่านี้ในพื้นที่ของประเทศไทยที่มีการกำหนดออกมาเพื่อให้เป็นพื้นที่พิเศษ ต่อการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ซึ่งจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักพื้นที่เหล่านี้กันเลยนะครับ พื้นที่เหล่านี้ก็จะมีการกำหนดขึ้นตามพื้่นที่ที่มีการร้องขอจากผู้ปฏิบัติงานไปยังกระทรวงการคลังโดยมีข้อกำหนดขึ้นจากหลายๆข้อกำหนดที่มีเกณฑ์การพิจารณา ทุกท่านอยากรู้แล้วใช่ไหมว่า พื้นที่พิเศษคืออะไร? ไปดูกันเลยครับ

พื้นที่พิเศษ คือ พื้นที่ที่ตั้งอยู่บริเวณหรือแหล่ง โดยบริเวณนั้นมีลักษณะที่ไม่สามารถเข้าถึงโดยปกติหรือเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยลักษณะที่ตั้งสำนักงานจำแนกออกเป็น 4 ประเภท คือ

พื้นที่พิเศษ
พื้นที่พิเศษ ขอบคุณภาพจาก travellerphotographer.com

พื้นที่ ประเภท ก. สำนักงานตั้งอยู่ในพื้นที่ราบหมายถึงสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ต่ำกว่าเกณฑ์ความสูงที่กรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่บนพื้นที่พิเศษกำหนดในแต่ละจังหวัด

พื้นที่ ประเภท ข. สำนักงานตั้งอยู่บนภูเขาหมายถึงสำนักงานที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงตั้งแต่เกณฑ์ความสูงที่คณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่บนพื้นที่พิเศษกำหนดให้แต่ละจังหวัด

พื้นที่ ประเภท ค. สำนักงานตั้งอยู่บนเกาะหมายถึงสำนักงานที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีน้ำล้อมรอบโดยตลอดพื้นที่ที่มีลักษณะตัดขาดตลอดปีและต้องเดินทางสัญจรโดยทางเรือหรือทางอากาศเท่านั้นไม่สามารถสัญจรโดยทางถนนได้ กรณีมีสะพานรถสัญจรที่เชื่อมกับแผ่นดินแล้วกรณีที่มีแพขนานยนต์เรือเฟอร์รี่หรือภาชนะอื่นใดที่สามารถนำเรือยนต์ข้ามไปที่เกาะได้ โดยพิจารณาเฉพาะพาหนะรับส่งภายในจังหวัดเดียวกันและพาหนะดังกล่าวเป็นการให้บริการแก่บุคคลทั่วไปเป็นประจำโดยมีเส้นทางเดินเรือที่แน่นอนและอัตราค่าบริการที่แน่นอนไม่ถือว่าสำนักงานที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ดังกล่าวเป็นสำนักงานตั้งอยู่บนเกาะ

เกณฑ์กำหนดและแบบการร้องขอเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ดาวน์โหลด

พื้นที่พิเศษ
ขอบคุณภาพจาก ข่าวสดออนไลน์ khaosod.co.th/

พื้นที่ ประเภท ง. สำนักงานตั้งอยู่ในพื้นที่ราบบริเวณภูเขาหมายถึงสำนักงานที่มีลักษณะการเดินทางยากลำบากเช่นเดียวกับสำนักงานที่ตั้งอยู่บนภูเขาคือต้องเดินทางเข้าออกขึ้นลงข้ามภูเขาที่ผ่านเกณฑ์ความสูงความสูงเฉลี่ยของแต่ละจังหวัดที่คณะกรรมการกำหนดแต่ละสำนักงานตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าเกณฑ์ความสูงที่คณะกรรมการกำหนดโดยทุกเส้นทางมีการเดินทางเข้าออกขึ้นลงข้ามภูเขามาสำนักงานมีเส้นทางเดินทางเรียบเชิงเขาที่ใช้สัญจรโดยไม่จำเป็นเดินทางขึ้นลงผ่านภูเขากรณีนี้ไม่ถือว่าเป็นสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ราบบนภูเขา

พื้นที่พิเศษ คือ

สามารถตรวจเช็คพื้นที่พิเศษได้ ตาม สพฐ.ประกาศรายชื่อสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษ ปี 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่มา >>>>>สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 

ผู้จัดทำและเรียบแรง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

ว 19/2566 เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2566 ตำแหน่ง รอง ผอ.และ ผอ. สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ
ชัดเจนแล้ว !! สมัคร ก.ย. สอบ ต.ค. สพฐ.เคาะปฏิทิน ประกาศรับสมัครผู้บริหารสถานศึกษา 2565
กระทรวงศึกษาธิการ เดินหน้า แก้ปัญหา Learning Loss ถ่ายทอดสดพิธีเปิด โครงการ สพฐ. รักการอ่าน (27 มิถุ...
นโยบายเร่งด่วน สพฐ. ความถดถอยทางการเรียนรู้ Learning Loss และการแก้ปัญหา
ตัวอย่าง หลักสูตรสถานศึกษา 2565 doc โรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา
เตรียมตัวอย่างไร? วิธีการสอนแบบสาธิต ภาค ค ครูผู้ช่วย 2564
โหลดฟรี! หน้าปกแฟ้มสะสมผลงานครู ppt แก้ไขง่าย
เปิดลงทะเบียนแก้ไขหนี้สินครูทั่วประเทศ ล่าสุด ได้ตั้งแต่บัดนี้ !!
“ตรีนุช”เกาะติด นโยบายการศึกษา ทุกสัปดาห์ มุ่งเป้าสร้างโรงเรียนคุณภาพและลดความเหลื่อมล้ำ ในศตวรรษที่...
ดาวน์โหลด แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 pdf