สอบบรรจุข้าราชการ » นโยบายเร่งด่วน สพฐ. พระราโชบายด้านการศึกษา doc

นโยบายเร่งด่วน สพฐ. พระราโชบายด้านการศึกษา doc

25 มิถุนายน 2022
443   0

พระราโชบายด้านการศึกษา doc

สวัสดีคุณครูและทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม ผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้ก็ได้นำ พระราโชบายด้านการศึกษา doc ที่ให้คุณครูได้ศึกษาและนำไปปรับใช้กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสนองตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

พระราโชบายด้านการศึกษา doc
พระราโชบายด้านการศึกษา doc

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 : การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ได้แก่

(1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง

(2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม

(3) มีงานทำ มีอาชีพ

(4) เป็นพลเมืองดี 

พระบรมราโชบายทั้งหมดนี้ ไม่ใช่สิ่งที่ยากเกินกว่าความเป็นคุณครูจะทำและสั่งสอนลูกศิษย์ให้ทำได้ หากครูตั้งใจสร้างศิษย์ให้ได้ผลตามพระบรมราโชบายทั้ง ๔ ข้อนี้ก็จะทำให้ชาติบ้านเมืองเจริญ ไม่มีคนที่นิ่งดูดายปล่อยให้เกิดความชั่ว ความไม่ดีในบ้านเมือง ที่สำคัญประการหนึ่งคือ การรู้จักแยกแยะสิ่งที่ถูกที่ผิด สิ่งที่ดีที่ชั่ว

พระราโชบายด้านการศึกษา doc

การเลือกรับเลือกทำแต่ทางที่ถูกที่ดี เด็กไทยควรรู้จักใช้วิจารณญาณของตน ไม่ตามแฟชั่นตามสังคมโดยไร้สติ. อีกประการหนึ่งที่ควรน้อมนำมาใส่เกล้าฯ คือ พระบรมราโชบายที่ว่า เห็นอะไรที่ควรทำเพื่อบ้านเมืองก็ต้องทำ คนไทยเห็นอะไรที่ควรทำเพื่อบ้านเมืองก็ต้องลงมือทำ ไม่ปล่อยให้ผ่านไปด้วยความคิดว่า “ธุระไม่ใช่”

ดาวน์โหลดตรงนี้ฟรี

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา โรงเรียนนารีวุฒิ
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ
สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดแนวทาง คู่มือ ITA Online ประเมินสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตัวอย่างนวัตกรรมการสอนภาษาไทย ป.2 ไฟล์ pdf
โหลดฟรี! คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนและระบบจัดเก็บ ข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี( 2565 - 2569 )
แบ่งปัน ใบงานวันเฉลิมพระพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 By สื่อทำมือปฐมวัย
กระทรวงศึกษาธิการ เดินหน้า แก้ปัญหา Learning Loss ถ่ายทอดสดพิธีเปิด โครงการ สพฐ. รักการอ่าน (27 มิถุ...
นโยบายเร่งด่วน สพฐ. ความถดถอยทางการเรียนรู้ Learning Loss และการแก้ปัญหา
แนวทาง การขับเคลื่อนนโยบายในสถานศึกษา 2565
ดาวน์โหลด! คัดเฉพาะ เฉลยคณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1 หลักสูตร 2560 ไฟล์ pdf (สสวท.)
เทคนิควิธีการ โหลดไฟล์จาก google drive ลงคอม pc ง่ายมาก!
แบ่งปัน ไฟล์มุมกระดาษน่ารัก word โหลดปริ้นใช้งานได้เลย