สอบบรรจุข้าราชการ » นโยบายเร่งด่วน สพฐ. พระราโชบายด้านการศึกษา doc

นโยบายเร่งด่วน สพฐ. พระราโชบายด้านการศึกษา doc

25 มิถุนายน 2022
6414   0

พระราโชบายด้านการศึกษา doc

สวัสดีคุณครูและทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม ผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้ก็ได้นำ พระราโชบายด้านการศึกษา doc ที่ให้คุณครูได้ศึกษาและนำไปปรับใช้กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสนองตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

พระราโชบายด้านการศึกษา doc
พระราโชบายด้านการศึกษา doc

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 : การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ได้แก่

(1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง

(2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม

(3) มีงานทำ มีอาชีพ

(4) เป็นพลเมืองดี 

พระบรมราโชบายทั้งหมดนี้ ไม่ใช่สิ่งที่ยากเกินกว่าความเป็นคุณครูจะทำและสั่งสอนลูกศิษย์ให้ทำได้ หากครูตั้งใจสร้างศิษย์ให้ได้ผลตามพระบรมราโชบายทั้ง ๔ ข้อนี้ก็จะทำให้ชาติบ้านเมืองเจริญ ไม่มีคนที่นิ่งดูดายปล่อยให้เกิดความชั่ว ความไม่ดีในบ้านเมือง ที่สำคัญประการหนึ่งคือ การรู้จักแยกแยะสิ่งที่ถูกที่ผิด สิ่งที่ดีที่ชั่ว

พระราโชบายด้านการศึกษา doc

การเลือกรับเลือกทำแต่ทางที่ถูกที่ดี เด็กไทยควรรู้จักใช้วิจารณญาณของตน ไม่ตามแฟชั่นตามสังคมโดยไร้สติ. อีกประการหนึ่งที่ควรน้อมนำมาใส่เกล้าฯ คือ พระบรมราโชบายที่ว่า เห็นอะไรที่ควรทำเพื่อบ้านเมืองก็ต้องทำ คนไทยเห็นอะไรที่ควรทำเพื่อบ้านเมืองก็ต้องลงมือทำ ไม่ปล่อยให้ผ่านไปด้วยความคิดว่า “ธุระไม่ใช่”

ดาวน์โหลดตรงนี้ฟรี

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา โรงเรียนนารีวุฒิ
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ
สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดฟรี ! เฉลยหนังสือคณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 2 ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม 2562
เนื้อหา กฏหมาย สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญ 2560 เกี่ยวกับการศึกษา
แบ่งปันการทำงาน คู่มืออาหารกลางวัน 2566 ปฏิบัติงานง่ายไม่ผิดระเบียบ
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 รวมทุกภาค
ดาวน์โหลดฟรี !! แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.6 เล่ม 2 พร้อมเฉลย ไฟล์ pdf
สพฐ.ประกาศแล้ว!! นโยบายการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
แจกฟรี! พื้นหลังสวยๆ พื้นหลังเกียรติบัตรลายไทย doc ลิ้งเดียวจบ!!
แจกฟรี! แผนการสอนหน้าเดียวแก้ไขได้ รูปแบบไฟล์ PPT แก้ไขได้ ปี 2565
ดาวน์โหลดแนวทาง คู่มือ ITA Online ประเมินสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตัวอย่างนวัตกรรมการสอนภาษาไทย ป.2 ไฟล์ pdf