เพื่อครูไทย » อนุมัติ!! ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 ครบทุกจังหวัด

อนุมัติ!! ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 ครบทุกจังหวัด

20 กุมภาพันธ์ 2023
20749   0

ประกาศผลย้ายครู 2566

ประกาศแล้วรายชื่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทั้งหมด 77 จังหวัด และ 1 สำนักงานการศึกษาพิเศษ ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 ประจำปีล่าสุดนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ครบทุกจังหวัด

ประกาศผลย้ายครู 2566
แจ้งแล้วอนุมัติผลย้ายครู 2566

สถานะ รอการประกาศ ! อัพเดททุกๆจังหวัด

ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประกาศผลย้ายครู ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน
(ตำแหน่งว่างย้ายครู 2566 สพฐ.)
1กรุงเทพมหานคร-สพป.กรุงเทพมหานคร สพม.กรุงเทพมหานคร-เขต-1
-สพม.กรุงเทพมหานคร-เขต-2
-ประกาศผลย้าย
ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพม.กรุงเทพมหานคร-เขต-1
สพม.กรุงเทพมหานคร-เขต-2
2กระบี่ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน
สพป.กระบี่
สพม.ตรัง-กระบี่
3กาญจนบุรีประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
4กาฬสินธุ์ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน
สพป.กาฬสินธุิ์ เขต 1
5กำแพงเพชรประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน
สพป.กำแพงเพชร-เขต-2
สพม.กำแพงเพชร
6ขอนแก่นประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน
สปป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 3
สพป.ขอนแก่น เขต 4
สพป.ขอนแก่น-เขต-5
สพม.ขอนแก่น
7จันทบุรีประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน
สพป.จันทบุรี เขต 1
สพป.จันทบุรี-เขต-2
8ฉะเชิงเทราประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน
สพป.ฉะเชิงเทรา-เขต-1
สพป.ฉะเชิงเทรา-เขต-2
9ชลบุรีประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน
สพป.ชลบุรี เขต 2
สพป.ชลบุรี เขต 3
10ชัยนาทประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน
สพป.ชัยนาท
11ชัยภูมิประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน
สพป.ชัยภูมิ-เขต-2
สพม.ชัยภูมิ
12ชุมพรประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน
สพป.ชุมพร-เขต-1
สพม.สุราษฎร์ธานี-ชุมพร
13เชียงรายประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน
สพป.เชียงราย-เขต-1
สพป.เชียงราย-เขต-2
สพป.เชียงราย-เขต-3
สพป.เชียงราย-เขต-4

สพม.เชียงราย 36
14เชียงใหม่ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน
สพป.เชียงใหม่-เขต-3
สพป.เชียงใหม่-เขต-6
15ตรังประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน
สพป.ตรัง-เขต-1
สพป.ตรัง-เขต-2
สพม.ตรัง-กระบี่
16ตราด ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน
17ตาก ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน
18นครนายกประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน
19นครปฐมประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน
20นครพนมประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน
สพป.นครพนม เขต 1
21นครราชสีมาประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน
สพป.นครราชสีมา-เขต-2
สพป.นครราชสีมา-เขต-3
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา-เขต-5
สพป.นครราชสีมา-เขต-6
สพป.นครราชสีมา-เขต-7

สพม.นครราชสีมา
22นครศรีธรรมราชประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพป.นครศรีธรรมราช-เขต-1
สพป.นครศรีธรรมราช-เขต-2
สพม.นครศรีธรรมราช
23นครสวรรค์ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพป.นครสวรรค์-เขต-2
สพม.นครสวรรค์
24นนทบุรีประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพป.-นนทบุรี-เขต2
สพม.นนทบุรี
25นราธิวาสประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพป.-นราธิวาส-เขต-2
สพป.-นราธิวาส-เขต-3
สพม.-นราธิวาส
26น่านประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพป.น่าน-เขต-1
สพป.น่าน-เขต-2
27บุรีรัมย์ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
สพป.บุรีรัมย์-เขต-3

สพป.บุรีรัมย์-เขต-4
สพม.บุรีรัมย์
28บึงกาฬประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน
สพป.บึงกาฬ
29ปทุมธานีประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพป.ปทุมธานี เขต 1
สพป.ปทุมธานี เขต 2
30ประจวบคีรีขันธ์ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพป.ประจวบคีรีขันธ์-เขต-1
31ปราจีนบุรีประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน
32ปัตตานีประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน
สพม. ปัตตานี
33พระนครศรีอยุธยาประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพป.พระนครศรีอยุธยา-เขต-2
สพม.พระนครศรีอยุธยา
34พังงาประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน
สพป.พังงา
35พัทลุงประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพป.พัทลุง-เขต-1
36พิจิตรประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพป. พิจิตร-เขต1
สพป.พิจิตร-เขต2
37พิษณุโลกประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพป.พิษณุโลก เขต 1
สพป.พิษณุโลก เขต 2
สพป.พิษณุโลก เขต 3
38เพชรบุรีประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพป.เพชรบุรี-เขต-1
สพป. เพชรบุรี-เขต-2
39เพชรบูรณ์ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพป.เพชรบูรณ์-เขต-1
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
สพป.-เพชรบูรณ์-เขต-3
40แพร่ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพป.แพร่-เขต-1
สพป.แพร่ เขต 2

สพม.แพร่
41พะเยาประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพป.พะเยา เขต 2
42ภูเก็ตประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน
43มหาสารคามประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพป.มหาสารคาม-เขต-3
สพม.มหาสารคาม
44แม่ฮ่องสอนประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพป.เชียงราย เขต 1
45มุกดาหารประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน
สพป-มุกดาหาร
46ยะลาประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพป.ยะลา-เขต-1
สพป.ยะลา-เขต-2
สพม.ยะลา
47ยโสธรประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพป.ยโสธร-เขต-1
สพป.ยโสธร-เขต-2
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
48ร้อยเอ็ดประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพป.ร้อยเอ็ด-เขต-2
49ระนองประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน
50ระยองประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน
51ราชบุรีประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน
สพป.ราชบุรี-เขต-1
สพป.ราชบุรี เขต 2
สพม.ราชบุรี
52ลพบุรีประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพป.ลพบุรี-เขต-1
53ลำปางประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน
54ลำพูนประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน
สพป.ลำพูน เขต 2
55เลยประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน
สพม.เลย หนองบัวลำภู
56ศรีสะเกษ  ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพป.ศรีสะเกษ-เขต-1
สพป.ศรีสะเกษ-เขต-2
สพป.ศรีสะเกษ-เขต-3
สพป.ศรีสะเกษ-เขต-4

สพม.ศรีสะเกษ
57สกลนครประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพป.สกลนคร-เขต-1
สพม.สกลนคร 
58สงขลาประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพป.สงขลา เขต 1
สพป.สงขลา-เขต-2
59สตูลประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน
60สมุทรปราการประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพป.สมุทรปราการ-เขต-1
สพม.สมุทรปราการ
61สมุทรสงครามประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน
62สมุทรสาครประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพป.เชียงราย เขต 1
63สระบุรีประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน
สพป.สระบุรี เขต 1
สพม.สระบุรี เขต 37
64สระแก้วประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน
สพม.สระแก้ว
65สุพรรณบุรีประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน
66สิงห์บุรีประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพป.เชียงราย เขต 1
67สุโขทัยประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน
68สุราษฎร์ธานีประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน
69สุรินทร์ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน
70หหนองคายประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน
สพป.หนองคาย เขต 1
71หนองบัวลำภูประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน
72อ่างทองประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน
73อุดรธานีประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพป.อุดรธานี เขต 1
สพป.อุดรธานี เขต 2
สพป.อุดรธานี-เขต-3

สพป.อุดรธานี-เขต-4
74อุตรดิตถ์ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน
75อุทัยธานีประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน
สพป.อุดรธานี เขต 3
76อุบลราชธานีประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน
77อำนาจเจริญประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน
78สำนักงานการศึกษาพิเศษประกาศผลย้ายครูตำแหนงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน
79

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา เว็บไซต์ สพป.และสพม.
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ
สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดฟรี! ไฟล์ word เอกสารย้ายครู 2566 ตัวอย่างของคุณครูภานุวัฒน์ เกียรตินฤมล (สายผู้สอน) แก้ไขไ...
สพฐ.ประกาศใช้ ปฏิทินรับนักเรียน 2566 สำหรับนโยบายและแนวปฏิบัติเปิดรับสมัครนักเรียน
แบ่งปัน เอกสารประกอบการย้ายครู 2566 พร้อมรูปเล่มและปกแก้ไขได้ โดยครูวัฒนา มะปรางค์
ปฏิทินการดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.256...
หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5562 กับ ว5563 เรื่องการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ...
ผลการประชุม (ก.ค.ศ.) วันนี้ 23 ธันวาคม 2564 ครั้งที่ 13/2564
"ตรีนุช" พอใจผลนำร่อง เกณฑ์ใหม่ ว PA: ข่าวการศึกษา
แจกข้อตกลงในการพัฒนางาน วPA ครู วิทยฐานะ เกณฑ์ ใหม่ แก้ไขได้ DOC