เพื่อครูไทย » ดาวน์โหลดและติดตั้ง 13 ฟอนต์ราชการ

ดาวน์โหลดและติดตั้ง 13 ฟอนต์ราชการ

20 ตุลาคม 2021
16030   0

ดาวน์โหลดและติดตั้ง 13 ฟอนต์ราชการ

สำหรับหน่วยงานราชการที่ต้องมีการใช้ในการเขียนหนังสือราชการที่ถูกต้องตามระเบียบ เพื่อติดต่อกับทางราชการนั้น Font ที่ใช้งานก็ต้องเป็น “ฟอนต์มาตรฐาน” “TH Sarabun PSK” หรือ “Thai Sarabun New” ที่ใช้งานอย่างเป็นทางการในราชการไทย ดังนั้นโครงการ”ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย” โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) ได้จัดโครงการประกวดผลงานสร้างสรรค์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ และได้มีการพลักดันให้ TH Sarabun PSK เป็น ฟอนต์ราชการ

ซึ่งฟอนต์มาตรฐานทั้งหมดแล้วจะมีด้วยกันจำนวน 13 ฟอนต์ราชการไทย นั้นคือ

1. TH-Sarabun PSK, New2. TH-Charmonman3. TH-Krub
4. TH-Srisakdi5. TH-Niramit AS6. TH-Charm of AU
7. TH-Kodchasal8. TH-K2D July89. TH-Mali Grade 6
10. TH-Chakra Petch11. TH-Baijam12. TH-KoHo
13. TH-Fah Kwang 
ดาวน์โหลดฟอนต์ราชการไทย

วิธีติดตั้งฟอนต์ราชการ TH Sarabun PSK/NEW

ขอขอบคุณคลิปวีดีโอการสอนติดตั้งฟอนต์ตัวอักษรจาก น้องไอทีดอทคอม