ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน » นโยบายเร่งด่วน สพฐ. ความถดถอยทางการเรียนรู้ Learning Loss และการแก้ปัญหา

นโยบายเร่งด่วน สพฐ. ความถดถอยทางการเรียนรู้ Learning Loss และการแก้ปัญหา

25 มิถุนายน 2022
5652   0

ความถดถอยทางการเรียนรู้

สวัสดีครับวันนี้ครูไทยฟรีดอทคอม ขอนำเนื้อหา การขับเคลื่อนการแก้ปัญหา ความถดถอยทางการเรียนรู้ Learning Loss นโยบายเร่งด่วน สพฐ. Quick Policy 2565 นโยบายเร่งด่วน ปีการศึกษา 2565

ความถดถอยทางการเรียนรู้ Learning Loss
ความถดถอยทางการเรียนรู้ Learning Loss

ความก้าวหน้าในการจัดตั้ง ศูนย์บริหารสถานการณ์ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้

  1. ประกาศจัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการลดภาวะการถดถอยทางการเรียนรู้
  2. วิเคราะห์ผลการถอดบทเรียนเบื้องต้น
  3. จัดทำคู่มือ แนวทางการแก้ไขปัญหาตามบริบทของสถานศึกษา ระดับการศึกษาและสภาพการถดถอย
  4. ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้
  5. กำกับติดตามและประเมินผล

การขับเคลื่อนการแก้ปัญหา Learning Loss (สวก.)

การพัฒนา EQ และเสริมสร้างความสุขแก่นักเรียนโดยการปฏิบัติ การเต้น เคลื่อนไหวด้วยสมาธิหรือการทำโยคะ เช่น โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์เพื่อแก้ไขภาวะดดถอยทางพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย โครงการพัฒนาผู้เรียนเพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) โดยใช้กิจกรรม “Active Learning” เป็นต้น

ผลกระทบภาวะถดถอยทางพัฒนาการและการเรียนรู้ระดับปฐมวัย

ด้านร่างกาย โอกาสในการเคลื่อนไหว ออกกำลังกาย เล่นกลางแจ้ง และสัมผัสธรรมชาติ

ด้านอารมณ์ สังคม โอกาสในการเล่นร่วมกับเพื่อน ปฏิสัมพันธ์และปรับตัวกับผู้อื่น ช่วยเหลือตนเอง มีวินัยและกำกับตนเองได้น้อย

ด้านสติปัญญา โอกาสในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารน้อย ภาษาล่าช้า และการพัฒนาการคิดไม่สมวัย

อ่านและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา www.starfishlabz.com
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ
สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

เนื้อหา กฏหมาย สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญ 2560 เกี่ยวกับการศึกษา
ว 19/2566 เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2566 ตำแหน่ง รอง ผอ.และ ผอ. สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ
เข้าใจง่าย ! แนวทางการใช้เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2566 ถูกต้องตามวัตถุประสงค์
สพฐ.ประกาศแล้ว!! นโยบายการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
ดาวน์โหลด ตารางเรียน dltv 2565 ตามตารางสอนออกอากาศ
แจกฟรี! แผนการสอนหน้าเดียวแก้ไขได้ รูปแบบไฟล์ PPT แก้ไขได้ ปี 2565
ชัดเจนแล้ว !! สมัคร ก.ย. สอบ ต.ค. สพฐ.เคาะปฏิทิน ประกาศรับสมัครผู้บริหารสถานศึกษา 2565
กระทรวงศึกษาธิการ เดินหน้า แก้ปัญหา Learning Loss ถ่ายทอดสดพิธีเปิด โครงการ สพฐ. รักการอ่าน (27 มิถุ...
แนวทาง การขับเคลื่อนนโยบายในสถานศึกษา 2565
นโยบายเร่งด่วน สพฐ. พระราโชบายด้านการศึกษา doc