สื่อการเรียนการสอน » เอกสารโรงเรียน » แจกฟรี!! ไฟล์เอกสารตัวอย่าง OIT โรงเรียน ปีงบประมาณ 2565 ไฟล์ doc

แจกฟรี!! ไฟล์เอกสารตัวอย่าง OIT โรงเรียน ปีงบประมาณ 2565 ไฟล์ doc

21 พฤศจิกายน 2022
4847   0

OIT โรงเรียน 2565 doc

สวัสดีคุณครูทุกท่านครับ วันนี้เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม ขอนำไฟล์เอกสารตัวอย่าง OIT ของโรงเรียน จากโรงเรียนบ้านน้อย“ปรึกอุทิศ” ที่แบ่งปันให้ฟรี มากกว่า 50 ไฟล์ ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งต้องใช้แสดงเพื่อได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐแต่ละองค์กร

OIT โรงเรียน 2565 doc
OIT โรงเรียน 2565 doc

เอกสารแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assess ment: OIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพื่อเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล และระบุคำอธิบายเพิ่มเติมประกอบคำตอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ใน 2 ตัวชี้วัด

OIT โรงเรียน 2565 doc

ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส) และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต)

OIT โรงเรียน 2565 doc

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ !!!

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา ปันสื่อดอทคอม
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ
สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ