นักเรียน_นักศึกษา » มารู้จัก A-Level กันเถอะ คือ อะไร ต้องสอบวิชาไหนบ้าง? มีสอบเมื่อไร อยู่ได้กี่ปี

มารู้จัก A-Level กันเถอะ คือ อะไร ต้องสอบวิชาไหนบ้าง? มีสอบเมื่อไร อยู่ได้กี่ปี

18 เมษายน 2023
3385   0

A-Level คือ

วันนี้เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม ของนำเสนอข้อมูลการสอบ A-Level เป็นวิชาระดับชั้นมัธยมปลายในหลักสูตรอังกฤษ ข้อสอบ A-Level มีทั้งหมด 5 กลุ่มวิชา เพื่อเตรียมตัวสู่การเรียนระดับมหาวิทยาลัยของน้องๆ เช่น Top 10 UK University อย่าง UCL (University College London) ผลสอบปีล่าสุด#DEK66

A-Level คือ
A-Level คือ

A-Level คืออะไร?

A-Level คือ หลักสูตรการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของอังกฤษ มีรายวิชาให้เลือกเรียนมากกว่า 50 วิชา โดยน้องๆสามารถเลือกได้อย่างอิสระ มีทั้งในหมวดภาษาอังกฤษ ภาษาอื่นๆ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สังคม ศิลปะ และการศึกษาทั่วไป เป็นต้น โดยปีหนึ่งจะมีการสอบ เพียง 2 ครั้ง สำหรับศูน์สอบปกติจะสอบที่ ตึก Wave Place และศูน์สอบ British Council หากน้อง ๆ ได้เรียนและทำการสอบ A Level แล้ว จะทำให้ได้รับวุฒิการศึกษาเทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) ในไทยครับ

มีวิชาอะไรบ้างที่ใช้สอบ?

การสอบ A level มีทั้งหมดประมาณ 55 วิชา โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มวิชา ได้แก่

  1. กลุ่มวิชาภาษา (Language)
  2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities & Social Science)
  3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (Science)
  4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics)
  5. กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพ (Creative, Technical and Vocational)

สอบเมื่อไร สอบวันไหน?

ใน 1 ปี มีรอบสอบทั้งหมด 2 รอบ ดังนี้

รอบสอบรับสมัครสอบวันสอบประกาศผลสอบ
รอบที่ 1Dec-Early Febช่วงต้นปี May-JuneAugust
รอบที่ 2July-Early Augustช่วงปลายปี October-NovemberJanuary

น้อง ๆ สามารถติดตามข่าวสารต่าง ๆ ในการลงทะเบียนสอบได้ใน Instagram หรือ Facebook ได้เลยครับ พี่ ๆ จะคอย update ทุก ๆ ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อน้อง ๆ ทางช่องทางดังกล่าว เพื่อให้เกิดความสะดวก และรวดเร็วต่อน้อง ๆ มากที่สุด

จะเรียนสอบได้กี่ปี?

การเรียน A Level ใช้ระยะเวลา 2 ปี ซึ่งนักเรียนจะต้องสอบ AS เมื่อจบปีแรก และสอบ A Level เมื่อจบปีที่สอง ก่อนจะเข้าเรียนหลักสูตรนี้ นักเรียนจะต้องเลือกเรียนวิชาที่มีความสัมพันธ์กันคือทางด้าน Science หรือทางด้าน Humanity ผลการสอบมี 6 ระดับคือ A*, A, B, C, D และ E แต่ Grade ที่ได้ทั้ง 6 ถือว่าสอบผ่านทั้งหมด มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่พิจารณารับผู้มีผลการสอบในระดับ C ขึ้นไป บางมหาวิทยาลัยอาจรับเฉพาะนักเรียนที่ได้คะแนนระดับ A และ B เท่านั้น ผลสอบ A Level นี้จะเป็นเกณฑ์ที่สถานศึกษาใช้ในการพิจารณารับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี นักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษจำเป็นต้องสอบราย วิชา A Level อย่างน้อย 3 วิชา

การสอบ A Level ในประเทศไทยสามารถสอบได้ในโรงเรียนนานาชาติที่มีรูปแบบการเรียนการสอนเป็นระบบอังกฤษ สำหรับน้อง ๆ ที่เรียนอยู่ในโรงเรียนเหล่านี้ สามารถสอบที่โรงเรียนได้เลย

ส่วนน้อง ๆ ที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระบบก็สามารถสอบ A Level ได้เช่นกันโดยน้อง ๆ สามารถสมัครสอบได้ที่

  1. British Council Thailand หรือ
  2. โรงเรียนนานาชาติที่เปิดรับสมัครสอบนักเรียนภายนอก (Private Candidate) เช่น Harrow International School Bangkok และ Satit Bilingual School of Rangsit University (SBS)

ค่าสอบ A-level ราคาต่อวิชา

ค่าสมัครสอบโดยทั่วไปราคา 6,226-9,190 บาทต่อวิชา ในกรณีที่สมัครสอบล่าช้ากว่ากำหนด ผู้สอบจะต้องชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า ซึ่งราคาจะสูงกว่านี้เล็กนิดหน่อย

คลิกเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา จุฬาติวเตอร์
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ
สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ