ใบงาน » แจกฟรี ใบงานวันแม่แห่งชาติ 2566 ดาวน์โหลดง่ายใช้งานได้เลย

แจกฟรี ใบงานวันแม่แห่งชาติ 2566 ดาวน์โหลดง่ายใช้งานได้เลย

6 สิงหาคม 2023
2569   0

ใบงานวันแม่แห่งชาติ 2566

สำหรับเดือนสิงหาคมของทุกๆปี สำหรับคนไทยทุกคนนั้น รู้ว่าวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 12 สิงหาคม คือวันที่เราควรระลึกถึงพระคุณของแม่ วันนี้ครูไทยฟรีดอทคอม ก็มี ใบงานวันแม่แห่งชาติ 2566 มาให้คุณครูและนักเรียนดาวน์โหลดกัน

ใบงานวันแม่แห่งชาติ 2566
ใบงานวันแม่แห่งชาติ 2566

กระผมหวังว่าคุณครูและนักเรียนทุกคนจะสนุกกับการทำกิจกรรมระบายสี ใบงานวันแม่แห่งชาติและแสดงความรัก ความกตัญญูต่อแม่ในวันแม่แห่งชาติ 2566 กันนะครับ

ใบงานวันแม่แห่งชาติ 2566
ใบงานวันแม่แห่งชาติ 2566

ดาวน์โหลดสื่อและใบงานกิจกรรมที่ส่งเสริมความรักต่อคุณแม่ ระบายสีวันแม่แห่งชาติ 2566

ขอเชิญชวนมาทำกิจกรรมวันแม่แห่งชาตินี้เป็นโอกาสที่ดีในการแสดงความกตัญญูต่อแม่ ผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูเรามาจนเติบใหญ่ เราสามารถแสดงความรัก ความกตัญญูต่อแม่ได้ผ่านใบงานกิจกรรมนี้นะครับ

ขอขอบคุณ ห้องเรียนปฐมวัย ครูเน