สื่อการเรียนการสอน » เอกสารโรงเรียน » โหลด โปรแกรม คำนวณอายุ excel ฟรี!

โหลด โปรแกรม คำนวณอายุ excel ฟรี!

23 กุมภาพันธ์ 2022
6909   0

โหลด โปรแกรม คำนวณอายุ excel

โปรแกรมคำนวณอายุสามารถคำนวณได้ทั้งแบบปี พ.ศ และ ค.ศ. บทความนี้ก็เพียงให้พวกเราได้ โหลด โปรแกรม คำนวณอายุ excel มาใช้กันฟรี ๆการคำนวณสามารถคำนวณได้ 2 แบบคือ การคำนวณอายุโดยใช้ วัน-เดือน-ปี และคำนวณอายุตามปี พ.ศ.เกิด

โหลด โปรแกรม คำนวณอายุ excel

Excel สามารถช่วยคุณคํานวณอายุของบุคคลด้วยวิธีต่างๆ ตารางด้านล่างแสดงวิธีการทั่วไปในการด การ ใช้ฟังก์ชันวันที่และเวลา เมื่อต้องการรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชัน ให้คลิกชื่อของฟังก์ชันในคอลัมน์แรก ขอขอบคุณ https://shorturl.asia/jZLPN

ฟังก์ชัน DATE ส่งกลับเลขลำดับของวันที่ที่เฉพาะเจาะจง

ฟังก์ชัน DATEDIF คํานวณจํานวนวัน เดือน หรือปี ระหว่างวันที่สองวัน ฟังก์ชันนี้มีประโยชน์ในสูตรที่คุณต้องการคํานวณหาอายุ

ฟังก์ชัน DATEVALUE แปลงวันที่ในรูปแบบข้อความเป็นเลขลำดับ

ฟังก์ชัน DAY แปลงเลขลำดับเป็นวันในเดือน

ฟังก์ชัน DAYS ส่งกลับจำนวนวันระหว่างวันที่สองวันที่

ฟังก์ชัน DAYS360 คำนวณจำนวนวันระหว่างวันที่สองวันโดยยึดตามปีที่มี 360 วัน

ฟังก์ชัน EDATE ส่งกลับเลขลำดับของวันที่ที่เป็นจำนวนเดือนที่ระบุก่อนหรือหลังวันที่เริ่มต้น

ฟังก์ชัน EOMONTH ส่งกลับเลขลำดับของวันสุดท้ายของเดือนก่อนหรือหลังจำนวนเดือนที่ระบุ

ฟังก์ชัน HOUR แปลงเลขลำดับเป็นชั่วโมง

ฟังก์ชัน ISOWEEKNUM ส่งกลับตัวเลขของหมายเลขสัปดาห์ของปีแบบ ISO สำหรับวันที่ที่ระบุ

ฟังก์ชัน MINUTE แปลงเลขลำดับเป็นนาที

ฟังก์ชัน MONTH แปลงเลขลำดับเป็นเดือน

ฟังก์ชัน NETWORKDAYS ส่งกลับจำนวนวันทำงานทั้งหมดระหว่างวันที่สองวัน

ฟังก์ชัน NETWORKDAYS.INTL ส่งกลับค่าตัวเลขของจำนวนวันทำงานทั้งหมดระหว่างวันที่สองวันโดยใช้พารามิเตอร์เพื่อระบุวันและจำนวนวันที่เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์

ฟังก์ชัน NOW ส่งกลับเลขลำดับของวันที่และเวลาปัจจุบัน

ฟังก์ชัน SECOND แปลงเลขลำดับเป็นวินาที

ฟังก์ชัน TIME ส่งกลับเลขลำดับของเวลาที่เฉพาะเจาะจง

ฟังก์ชัน TIMEVALUE แปลงเวลาในรูปแบบข้อความเป็นเลขลำดับ

ฟังก์ชัน TODAY ส่งกลับเลขลำดับของวันที่ปัจจุบัน

ฟังก์ชัน WEEKDAY แปลงเลขลำดับเป็นวันในสัปดาห์

ฟังก์ชัน WEEKNUM แปลงเลขลำดับเป็นตัวเลขที่แสดงแทนตำแหน่งสัปดาห์ในหนึ่งปี

ฟังก์ชัน WORKDAY ส่งกลับเลขลำดับของวันที่ก่อนหรือหลังจำนวนวันทำงานที่ระบุ

ฟังก์ชัน WORKDAY.INTL ส่งกลับตัวเลขอนุกรมของวันที่ก่อนหรือหลังจำนวนวันทำงานที่ระบุโดยใช้พารามิเตอร์เพื่อระบุวันและจำนวนวันที่เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์

ฟังก์ชัน YEAR แปลงเลขลำดับเป็นปี

ฟังก์ชัน YEARFRAC ส่งกลับเลขเศษส่วนของปีที่แสดงแทนจำนวนวันทั้งหมดระหว่างวันที่เริ่มต้น (start_date) และวันที่สิ้นสุด (end_date)

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม