ใบงาน » แผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย หน่วยตัวเรา doc

แผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย หน่วยตัวเรา doc

22 กุมภาพันธ์ 2022
12356   0

แผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย หน่วยตัวเรา

สวัสดีคุณครูทุกท่านที่ได้จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย วันนี้เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม ได้ขอนำตัวอย่าง แผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย หน่วยตัวเรา ของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) มาเป็นแนวทางให้คุณครูได้นำไปปรับใช้และจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21

แผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย หน่วยตัวเรา
แผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย หน่วยตัวเรา

การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย หมายถึง การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ความสำคัญของการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย การจัดประสบการณ์ตามแผนการจัดประสบการณ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาประถมศึกษาแห่งชาติ (2540 : 24) มีดังนี้คือ เป็นการจัดโดยยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาแก่เด็กอายุ 3 – 6 ปี ทั้งเด็กปกติ เด็กด้อยโอกาสและเด็กพิเศษเพื่อให้เด็กพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ผ่านกิจกรรมการเล่นที่เหมาะสมกับวัย และความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแผนการจัดประสบการณ์

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

แบ่งปัน ใบงานวันเฉลิมพระพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 By สื่อทำมือปฐมวัย
นโยบายเร่งด่วน สพฐ. ความถดถอยทางการเรียนรู้ Learning Loss และการแก้ปัญหา
แนวทาง การขับเคลื่อนนโยบายในสถานศึกษา 2565
ฟรีและแก้ไขได้ แผนการสอน active learning วิชาภาษาไทย doc
แจกฟรี! แบบฝึกหัดอนุบาล ระบายสีตามตัวเลข pdf
แจกใบงาน สื่อรวม ภาพระบายสี วันสุนทรภู่ ปี 2565 ไฟล์ Word แก้ไขได้
แจกฟรี!! แบบฝึกหัด ภาษาอังกฤษ ชั้น อนุบาล 3 ไฟล์ pdf
แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ บวกเลข อนุบาล 1 2 3 สามารถใช้สอนได้ง่ายๆ รูปแบบไฟล์ pdf
ดาวน์โหลดฟรี! แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.5 เล่ม 1 พร้อมเฉลย pdf
โหลดได้ไม่ต้องรอ! แบบฝึกหัด อนุบาล 2 ภาษาอังกฤษ อ่านเขียนได้ตั้งแต่ A-Z