สื่อการเรียนการสอน » เอกสารโรงเรียน » แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู doc

แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู doc

12 กุมภาพันธ์ 2022
16927   0

แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู doc

สวัสดีคุณครูทั้งหลาย วันนี้ครูไทยฟรีดอทคอม ได้นำ แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู รูแบบไฟล์เวิร์ด doc ที่สามารถนำไปปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ตามบริบทของสถานศึกษา

แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู doc
แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู doc

ตัวอย่างกำหนดการจัดงานวันครู  ครั้งที่ 65 ประจำปี พ.ศ.2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
วันเสาร์ ที่ 16 มกราคม 2564

อำเภอรัตนบุรี

พิธีทำบุญตักบาตร  ณ อาคารโดมโรงเรียนรัตนบุรี

เวลา 06.30 น.              -ครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชาชน พร้อมกันที่บริเวณอาคารโดมโรงเรียนรัตนบุรี    

เวลา 07.00 น.              -ประกอบพิธีทำบุญตักบาตร

พิธีบูชาบูรพาจารย์  ณ หอประชุมโรงเรียนรัตนบุรี

เวลา 09.00 น.              -ครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมกัน ณ หอประชุมโรงเรียนรัตนบุรี

เวลา 09.30 น.              –นายอรรถพล ชาติรัมย์   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

                                 สุรินทร์ เขต 2  ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยอาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล

                                -พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ถวายภัตตาหารเพล ปัจจัยเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา

                                -รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ประธานในพิธี

                                เปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ  และถวายความเคารพ พระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ

                                 พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

                                -…………………………………………………………..ประธานเครือข่าย……………………………………………

                                 อ่านสารวันครูจากประธานกรรมการคุรุสภา

                                -พิธีบูชาบูรพาจารย์

                                -รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ประธานในพิธี

                                 จุดเทียนประกอบพิธีบูชาบูรพาจารย์ / พราหมณ์ประกอบพิธี / รำถวายมือ

                                -……………………………………………………………อดีตครูอาวุโสนอกประจำการ กล่าวนำพิธีสวด

                                 คำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์

                                -…………………………………………………………….ตำแหน่ง………………………………………………………

                                 ครูอาวุโสในประจำการ นำกล่าวคำปฎิญาณ

                                -รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2  ประธานในพิธี

                                 กล่าวให้โอวาทและมอบเกียรติบัตรแก่ครูผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติสังกัดต่าง ๆ

                                -ประธานเครือข่าย…………………………………….มอบของที่ระลึกแก่ประธานในพิธี / ครูอาวุโส

                                นอกประจำการ และครูอาวุโสในประจำการ

                                -เสร็จพิธี

คำชี้แจง  กำหนดการให้นำไปปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม หากเชิญ ผอ.สพป.สร.2/รอง ผอ.สพป.สร.2

            เป็นประธานในพิธี กรุณาแจ้งด้วย (ประธานในพิธี เชิญนายอำเภอ หรือตามที่เห็นเหมาะสมได้)

>>คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารแบบรายงาน<<

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น น่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ