ใบงาน » แจกฟรี!! แบบฝึกหัด ภาษาอังกฤษ ชั้น อนุบาล 3 ไฟล์ pdf

แจกฟรี!! แบบฝึกหัด ภาษาอังกฤษ ชั้น อนุบาล 3 ไฟล์ pdf

14 มิถุนายน 2022
2564   0

แบบฝึกหัด ภาษาอังกฤษ อนุบาล 3 pdf

มาแล้วๆๆ เช่น แบบฝึกหัด ภาษาอังกฤษ อนุบาล 3 pdf ช่วงนี้เปิดภาคเรียนใหม่ๆ คุณครูและคุรแม่ๆ และที่กำลังมองหาใบงานหรือแบบฝึกหัดที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกหัดเป็นประจำ วันนี้แอดมินได้นำมาแจกฟรี!! 50 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษอนุบาล ให้ไว้โหลดกันนะครับ

แบบฝึกหัด ภาษาอังกฤษ อนุบาล 3 pdf

เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กแล้ว ทำให้แม่ ๆ กังวลถึงพัฒนาการของลูก ว่าอาจจะไม่ทันเพื่อน ๆ ได้ เพราะในวัยอนุบาล เราต้องฝึกให้ลูกได้ขีดเขียน และเพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นเรียนในชั้นประถม จึงขอรวบรวม แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษอนุบาล มาให้แม่ ๆ ได้โหลดกันฟรี ๆ ไปเลย!!นะครับ ตามลิ้งด้านล่าง

แบบฝึกหัด ภาษาอังกฤษ อนุบาล 3 pdf
 1. “Reading” pictures #1 วงกลมคำตามรูปที่เห็น เด็กๆ สามารถเดาว่าคำไหนควรจะเป็นคำตามรูปภาพ
 2. “Reading” pictures #2 แบบฝึกอ่านและเดาคำศัพท์ง่าย ๆ จากภาพที่ให้ไว้
 3. A practice sentence ฝึกเขียนประโยคตามคำที่กำหนด พร้อมระบายสีรูปภาพให้สวยงาม
 4. Above, on, below ฝึกการใช้ on, above, and below โดยการวาดรูปตามคำสั่งที่ให้
 5. Above, on, below, part 2 ตอบคำถามโดยการฝึกการใช้ on, above, and below
 6. Adding 1 more ฝึกตัวเลข 1-10 ฝึกการบวกเลขแบบง่าย ๆ ด้วยการเพิ่มจำนวน 1
 7. Alphabet ฝึกเขียน a-z เขียนตามรอยปะ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z
 8. And 1 more makes… เพิ่มจำนวนทีละ 1 ฝึกการบวกเลขด้วยการวาดรูป
 9. Big triangles, small circles แบบฝึกหัดการระบายสีตามคำสั่ง โดยฝึกให้เด็กรู้จัก สามเหลี่ยม และวงกลม
 10. Big, bigger, biggest แบบฝึกหัดการเปรียบเทียบด้วยรูปภาพ
 11. Goldilocks and the three bears เรื่องราวของสาวน้อยกับครอบครัวหมี ให้เด็กฝึกฟังนิทานภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งระบายสี
 12. Haunted house ฝึกนับจำนวนรูปภาพต่าง ๆ และเปรียบเทียบจำนวนผ่านรูปวาด
 13. How many legs does this animal have? มานับจำนวนขาของสัตว์ชนิดต่าง ๆ กันเถอะ
 14. It’s beside! เรียนรู้คำว่า Beside พร้อมทั้งความหมายด้วยการวาดรูปลูกบอล
 15. It’s between! เรียนรู้คำว่า Between พร้อมทั้งความหมายด้วยการวาดรูปลูกบอล
 16. It’s story time! หาคำศัพท์ที่หายไปโดยการเดาผ่านรูปวาดและนิทาน
 17. Ladybug’s spots เรียนรู้จำนวนและตัวเลขโดยการนับจำนวนจุดของแมลงเต่าทอง
 18. Learning #1 ฝึกเขียนเลข 1
 19. Learning #1-5 ฝึกเขียนเลข 1-5 โดยการเขียนตามเส้นประ และเขียนตามแบบ
 20. Part 2, Learning #1-5,  ฝึกการสะกดคำศัพท์ 1-5 และการนับจำนวน 1-5
 21. Drawing curvy lines ฝึกวาดเส้นโค้งตามจินตนาการ
 22. Drawing straight lines ฝึกเขียนเส้นตรงตามจินตนาการ เด็ก ๆ สามารถวาดเส้นตรงให้เป็นรูปร่างต่าง ๆ ได้ พร้อมระบายสีให้สวยงาม
 23. Find the pictures หารูปภาพที่ซ่อนอยู่โดยการระบายสีในช่องที่มีคำที่ออกเสียงเหมือนกันกับโจทย์ที่กำหนดให้
 24. Find the pictures #2 หารูปภาพที่ซ่อนอยู่โดยการระบายสีในช่องที่มีคำที่ออกเสียงเหมือนกันกับโจทย์ที่กำหนดให้
 25. Finding letters: bin and cup ฝึกการสะกดคำศัพท์ตามภาพที่กำหนด
 26. Finding letters: dog and hat ฝึกการสะกดคำศัพท์ตามภาพที่กำหนด
 27. Finish the picture วาดรูปตามคำสั่ง แบบฝึกหัดนี้จะฝึกให้เด็กเรียนรู้ตำแหน่ง และ prepositions พร้อมทั้งให้เด็กฝึกนับจำนวนพร้อมเรียนรู้รูปทรงต่าง ๆ
 28. Finish the picture, part 2 วาดรูปตามคำสั่ง แบบฝึกหัดนี้จะฝึกให้เด็กเรียนรู้ตำแหน่ง และ prepositions
 29. Geometric jack-o’-lantern ตกแต่งฟักทองด้วย สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม และวงกลม
 30. Gimme more! ฝึกการเพิ่มจำนวนด้วยการวาดรูป
 31. Clowning around connect the dots เรียนรู้การเรียงลำดับตัวเลข 1-9 ด้วยเกมลากเส้นต่อจุด พร้อมระบายสีให้สวยงาม
 32. Color the pattern เรียนรู้เรื่องสีและรูปทรงต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษผ่านการระบายสี
 33. Complete the picture: snakes! ตัวอะไรกำลังปีนต้นไม้อยู่! ลากเส้นตามรอยประ แล้วมาทายกันว่าเป็นตัวอะไร
 34. Complete the picture: snowmen!  มีอะไรอยู่หลัง Snowman? ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กผ่านการลากเส้นโค้ง ด้วยการวาดรูป Snowman
 35. Connect the animal to its food มาเรียนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก เป็นภาษาอังกฤษ โดยการลากเส้นเชื่อมโยงระหว่างสัตว์ในภาพและอาหารของมัน
 36. Find the animal to its home ลากเส้นเชื่อมโยงระหว่างสัตว์ในภาพและบ้านของมัน
 37. Connect the rhymes: vowel sound a เรียนรู้และอ่านออกเสียงสระ a ด้วยภาพ
 38. Vowel sound e : connect the rhymes:  เรียนรู้และอ่านออกเสียงสระ e ด้วยภาพ
 39. Connect the rhymes: vowel sound i เรียนรู้และอ่านออกเสียงสระ i ด้วยภาพ
 40. Connect the rhymes: vowel sound o เรียนรู้และอ่านออกเสียงสระ o ด้วยภาพ
 41. Vowel sound u : connect the rhymes:  เรียนรู้และอ่านออกเสียงสระ u ด้วยภาพ
 42. Connect-the-dot flowers เรียนรู้การเรียงลำดับตัวเลข 1-12 ด้วยการวาดรูปดอกไม้
 43. Counting circles ฝึกการนับเลข นับวงกลม พร้อมทั้งเขียนตัวเลขลงในช่องว่าง
 44. Creating letter-shape patterns ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กด้วยการลากเส้นโค้งและเส้นฟันปลา
 45. Creating letter-shape patterns #2 ฝึกการลากเส้นในรูปแบบต่าง ๆ
 46. Decorating umbrellas รู้จักจำนวนของตัวเลขโดยการวาดรูป
 47. Dinosaur connect the dots มาเรียนรู้ตัวเลขด้วยการวาดรูปไดโนเสาร์กันเถอะ
 48. Draw it yourself: dog, mouse, cat, and hen หาคำที่ออกเสียงเหมือนกันตามภาพที่กำหนด พร้อมวาดภาพนั้น ๆ ปลุกความเป็นศิลปินตัวน้อยในตัวคุณ!!
 49. Draw it yourself: fox, three, car, and spoon หาคำที่ออกเสียงเหมือนกันตามภาพที่กำหนด พร้อมวาดภาพนั้น ๆ ปลุกความเป็นศิลปินตัวน้อยในตัวคุณ!!
 50. Bigger shapes เรียนรู้เรื่องการเปรียบเทียบรูปทรงต่าง ๆ และสีเป็นภาษาอังกฤษ

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ
สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ