ใบงาน » ดาวน์โหลดฟรี !! แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.6 เล่ม 2 พร้อมเฉลย ไฟล์ pdf

ดาวน์โหลดฟรี !! แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.6 เล่ม 2 พร้อมเฉลย ไฟล์ pdf

24 พฤศจิกายน 2022
144123   0

แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.6 เล่ม 2 พร้อมเฉลย pdf

เปิดเทอมมาแบบนี้คุณครูผู้ช่วยหลายๆท่าน หรือแม้กระทั่งคุณครูที่ถูกจัดให้มาสอนในระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 และไม่ตรงเอกที่จบ วันนี้ครูไทยฟรีดอทคอมขอเป็นส่วนหนึ่งที่ได้นำ แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.6 เล่ม 2 พร้อมเฉลย ในรูปแบบไฟล์ pdf มาฝากให้ดาวน์โหลดเพื่อใช้เป็นคู่มือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป หากเป็นหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน สามารถดาวน์โหลดที่นี่

แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.6 เล่ม 2 พร้อมเฉลย pdf
แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.6 เล่ม 2 พร้อมเฉลย pdf

แบบฝึกใช้เป็นคู่มือครูใช้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ ไฟล์ PDF พร้อมให้ดาวน์โหลด

(มีเฉลยหนังสือแบบฝึกหัดทั้งแนบท้ายของคู่มือแต่ละเล่มครับ)

ประกอบไปด้วย

– แบบฝึกหัด บทที่ 6 รูปสามเหลี่ยม
– แบบฝึกหัด บทที่ 7 รูปหลายเหลี่ยม
– แบบฝึกหัด บทที่ 8 วงกลม
– แบบฝึกหัด บทที่ 9 รูปเรขาคณิตสามมิติ
– แบบฝึกหัด บทที่ 10 การนำเสนอข้อมูล

ตัวอย่างไฟล์เฉลยแบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.6 เล่ม 2 พร้อมเฉลย pdf

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเฉลยแบบฝึกหัด

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา  โครงการสอนออนไลน์ – Project 14 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ
สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

คู่มือและ เฉลย คณิตศาสตร์ ป.6 เล่ม 2 ฉบับปรับปรุง 2560 ไฟล์ PDF
ดาวน์โหลดฟรี ! เฉลยหนังสือคณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 2 ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม 2562
แจกไฟล์ แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 2 พร้อม เฉลย PDF ปรับปรุง 2560
มาแล้ว!! ข้อสอบ A-Level คณิตศาสตร์ พร้อมเฉลย ใช้สอบ 2566
เฉลย คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 1 ฉบับปรับปรุง 2560 แชร์และแบ่งปันฟรีๆ
มาแล้ว!! แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 1 พร้อมเฉลย pdf
แบ่งปันการทำงาน คู่มืออาหารกลางวัน 2566 ปฏิบัติงานง่ายไม่ผิดระเบียบ
แจก เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 66 ครบทุกวิชา!!
วิจัย การพัฒนา แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 : ก...
การสร้างชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้ กิจกรรมการอ่านที่เน้นภาระงาน : กัล...