ใบงาน » แจกไฟล์ แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 2 พร้อม เฉลย PDF ปรับปรุง 2560

แจกไฟล์ แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 2 พร้อม เฉลย PDF ปรับปรุง 2560

17 ตุลาคม 2023
47452   0

แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 2 เฉลย

สวัสดีคุณครูและผู้ปกครองทุกๆท่าน ที่กำลังมองหา แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 2 พร้อม เฉลย ที่อาจจะต้องนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอน เช่นเดียวกับเล่มที่ 1 โดยใช้ในการฝึกทบทวนทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ลูกๆหลานๆได้เลยดังลิ้งข้างล่าง

โดยผมได้จัดทำให้ ซึ่งสามารถอ้างอิงได้จากคู่มือครู สสวท โดยจัดทำตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงใหม่) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เช่น เรื่องของ บทที่ 6 เศษส่วน บทที่ 7 ทศนิยม บทที่ 8 มุม บทที่ 9 สี่เหลี่ยมมุมฉาก และบทที่ 10 การนำเสนอข้อมูล เนื้อหาเดียวกันกับหนังสือเรียนคณิตศาสตร์

แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 2 เฉลย

ตามคู่มือครูรายวิขาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 2 ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม 2562 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ นี้ ซึ่งจะประกอบด้วยเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการวิเคราะห์ตัวขี้วัด สาระการเรียนรู้รายชั้นปี จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระสำคัญแนวการจัดการเรียนรู้ แนวการจัดกิจกรรมในหนังสือเรียน เราไปดูตัวอย่างแบบทดสอบประจำบทพร้อมเฉลยจากด้านล่างนี้เลย

แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 2 เฉลย

ไฟล์นี้จะมีแยกเพียงเฉลยแบบฝึกหัด ซึ่งอาจจะเป็นผู้ปกครอง หรือครูผู้สอนสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยสามารถนำไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสมและความพร้อมของโรงเรียน คู่มือครูเล่มนี้อาจเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่สามารถช่วยให้คุณครูหลายๆท่าน ที่บรรจุใหม่หรือได้รับหน้าที่จัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งอาจจะได้ตรงกับสาขาที่เรียนมา ผมจะขอเป็นส่วนหนึ่งที่นำเอกสารเล่มนี้มาเผยแพร่ ที่ท่านสามารถนำไปใช้งานได้ โดยไม่หวังผลประโยชน์ใด ๆ จึงขอขอบคุณผู้ที่จัดทำมา ณ ที่นี้

คลิกดาวน์โหลดตรงนี้ !!

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

ประกาศ!! ตารางสอบ RT และ NT ปีการศึกษา 2566
แบ่งปันฟรี เกมการสอนสนุกๆในห้องเรียน มากกว่า 20 เกม มีอะไรบ้างไปดูกัน!!
คู่มือและ เฉลย คณิตศาสตร์ ป.6 เล่ม 2 ฉบับปรับปรุง 2560 ไฟล์ PDF
ดาวน์โหลด ฟรี !! แบบฝึกหัด คัดลายมือ พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ไฟล์ PDF
ดาวน์โหลดฟรี ! เฉลยหนังสือคณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 2 ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม 2562
เฉลย คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 1 ฉบับปรับปรุง 2560 แชร์และแบ่งปันฟรีๆ
มาแล้ว!! แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 1 พร้อมเฉลย pdf
แชร์ฟรี แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอก วิทยาศาสตร์ เพื่อครูวิทย์ by ครูตัวน้อย 2566
แจก เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 66 ครบทุกวิชา!!
อัพเดท!! ข้อสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ พร้อมเฉลย ครบทุกระดับชั้น ไฟล์ doc แก้ไขได้