สื่อการเรียนการสอน » เอกสารโรงเรียน » แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน 2565 ตามผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ไฟล์ doc

แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน 2565 ตามผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ไฟล์ doc

14 กันยายน 2022
100031   0

แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน 2565 doc

สวัสดีคุณครูทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม วันนี้ผมก็ได้นำ แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน 2565 doc ซึ่งเป็นแบบประเมินเลื่อนเงินเดือน ตามหลักเกณฑ์การประเมิน ว23/2564 ไฟล์ *.doc สามารถแก้ไขได้ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณท่านรองวิธิดา ตาวงค์ ที่ส่งต่อต้นฉบับเอกสาร และครูสยาม ตาวงค์นำมาพัฒนาปรับปรุงเผยแพร่ให้คุณครูได้นำไปใช้ร่วมกันครับ

แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน 2565 doc
แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน 2565 doc

ชี้แจง

แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานงานนี้มี 3 หน้า ประกอบด้วย

    ส่วนที่ 1 : ข้อมูลของผู้รับการประเมิน เพื่อระบุรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้รับการประเมิน

    ส่วนที่ 2 : สรุปผลการประเมิน ใช้เพื่อกรอกค่าคะแนนการประเมินในองค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานตามมาตรฐานตแหน่ง องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา และองค์ประกอบที่ 3 การประเมิน การปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

    สหรับคะแนนองค์ประกอบที่ 1 ให้นมาจากแบบประเมินองค์ประกอบที่ 1 โดยนคะแนนจากระดับความสเร็จในการพัฒนางาน ตามมาตรฐานตแหน่ง และให้แนบท้ายแบบสรุปฉบับนี้

    สหรับคะแนนองค์ประกอบที่ 2 ให้นามาจากแบบประเมินองค์ประกอบที่ 2 โดยนคะแนนจากระดับความสเร็จการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาการศึกษา และให้แนบท้ายแบบสรุปฉบับนี้

    สหรับคะแนนองค์ประกอบที่ 3 ให้นำมาจากแบบประเมินองค์ประกอบที่ 3 โดยนคะแนนจากการประเมินการปฏิบัติตน ในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และให้แนบท้ายแบบสรุปฉบับนี้

    ส่วนที่ 3: ผลการประเมิน ผู้รับการประเมินลงนามรับรองการประเมินตนเอง และผู้บังคับบัญชาประเมินและลงความเห็นของการประเมิน

    ส่วนที่ 4 : การรับทราบผลการประเมิน ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินและผู้รับการประเมินลงนามรับทราบผลการประเมิน

คลิกตรงนี้เพื่อดาวน์โหลดแบบประเมิน ตาม ว23

แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน 2565 doc

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา เพจครูสายบัว
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ
สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

แบ่งปัน แบบรายงาน pa ไม่มีวิทยฐานะ doc สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวอย่างการเขียน แบบรายงานผลการปฏิบัติงานครู 2565 ภาษาไทย ป.1 ไฟล์ doc
ตัวอย่าง plc กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ แบ่งปันโดยครูสายบัว
ฟรีและแก้ไขได้ แผนการสอน active learning วิชาภาษาไทย doc
ตัวอย่างการเขียน ID Plan ครู ประจำปี 2565 สังกัด สพฐ.(ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้)
ตัวอย่าง หลักสูตรสถานศึกษา 2565 doc โรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา
แจกไฟล์แบบฟอร์ม รายงานผลการประเมินตนเองรายบุคคล SAR ครู 2564 ไฟล์ doc แก้ไขได้
แจกฟรี ปกรายงาน sar แก้ไขได้ ppt
ฟรีเอกสาร! แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ไฟล์ doc
ดาวน์โหลด แบบประเมินผู้บริหารสถานศึกษา 2565 doc สายงานผู้บริหารสถานศึกษา