สื่อการเรียนการสอน » เอกสารโรงเรียน » ฟรี! แบบประเมิน พัฒนาการท้าย หน่วยการเรียนรู้ไฟล์ Excel สามารถนำไปแก้ไขได้

ฟรี! แบบประเมิน พัฒนาการท้าย หน่วยการเรียนรู้ไฟล์ Excel สามารถนำไปแก้ไขได้

12 กุมภาพันธ์ 2022
6841   0

แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้ excel

วันนี้ครูไทยฟรีดอทคอม ขอนำแบบประเมินหน่วยการเรียนรู้ รูปแบบไฟล์ excel ที่มีส่วนเกี่ยวเนื่องกับการประเมินวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ว 21

แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้ excel
แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้ excel

ซึ่งคุณครูหลายคนยังคงมีข้อสงสัยกับการประเมินกับเกณฑ์ ว21 ที่มีได้ไม่นานก็ทิ้งไป และอยากจะทราบว่าการประเมินจะช่วยให้สามารถพัฒนาคุณภาพของการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จริงไหม นอกจากนี้ แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้ในวันนี้ยัง สามารถใช้เป็นเอกสารร่องรอย หลักฐาน ในการประเมินตามเกณฑ์ ว21 ในด้านที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 2 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ซึ่งระดับคุณภาพของการประเมิน การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ได้ระบุไว้ ว่าควรมีแบบประเมินหน่วยการเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งเอกสาร ที่จะช่วยให้หน่วยการเรียนรู้ สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นด้วยครับ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร รูปแบบ EXCEL

โดยหากว่าเราแบ่งรายการประเมิน สามารถแบ่งได้ตามดังนี้ครับ

1. เป็นการประเมินเกี่ยวกับชื่อหน่วยการเรียนรู้
2. เป็นการประเมินเกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดผลการเรียนรู้ว่าสามารถเชื่อมโยงกันอย่างเหมาะสมหรือไม่
3. เป็นการประเมินเกี่ยวกับความสอดคล้องของสาระสําคัญความคิดรวบยอดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้
4.เป็นการประเมินเกี่ยวกับความสอดคล้องของสาระสําคัญกับสาระการเรียนรู้
5. เป็นการประเมินเกี่ยวกับความเชื่อมโยงความสัมพันธ์กันระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้ องค์ประกอบต่างๆในหน่วยการเรียนรู้
6.เป็นการประเมินเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้ว่าสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้หรือไม่
7.เป็นการประเมินเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้ว่ามีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนเพียงใด
8.เป็นการประเมินเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้ว่ามีความเหมาะสมสามารถนำไปสู่การพัฒนาชิ้นงานได้หรือไม่
9 .เป็นการประเมินผลตามสภาพจริง ว่าในหน่วยการเรียนรู้ ได้มีการประเมินผลตามสภาพจริงหรือไม่และการประเมินผลนั้น สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้หรือไม่
10 .เป็นการประเมินเกี่ยวกับประเด็นและเกณฑ์การประเมินในการจัดการเรียนรู้ว่าจะสามารถสะท้อนคุณภาพของผู้เรียนได้หรือไม่
11. เป็นการประเมินเกี่ยวกับสื่อการเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรมว่ามีความเหมาะสมหรือไม่
12 .เป็นการประเมินเกี่ยวกับเวลาในการจัดการเรียนรู้

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ