วิทยฐานะ » แนวทางหลักเกณฑ์ เลื่อนวิทยฐานะ pa เกณฑ์ใหม่ ทุกตำแหน่ง

แนวทางหลักเกณฑ์ เลื่อนวิทยฐานะ pa เกณฑ์ใหม่ ทุกตำแหน่ง

21 มกราคม 2022
26060   0

แนวทางหลักเกณฑ์ เลื่อนวิทยฐานะ pa เกณฑ์ใหม่

ตามสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตระหนักถึงความสำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีกํารประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงได้ ทำ แนวทางหลักเกณฑ์ เลื่อนวิทยฐานะ pa เกณฑ์ใหม่

แนวทางหลักเกณฑ์ เลื่อนวิทยฐานะ pa เกณฑ์ใหม่

ในตำแหน่งครู ตามหนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 9 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 10 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 11 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 และต ําแหน่งผู้บริหารการศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 12 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีกํารดังกล่าวกำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ทุกปีงบประมาณ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพและสมรรถนะในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้นตามตำแหน่งและวิทยฐานะที่คาดหวัง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทำแนวทางการดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีกํารประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารการศึกษา เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจที่ชัดเจนและครอบคลุมเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ รวมทั้งใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติหรือปรับประยุกต์ กสรจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) โดยเชื่อมโยงบูรณาการกับการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในกสรเลื่อนเงินเดือน และการประเมินเพื่อคงวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด และสอดคล้องกับบริบทในการปฏิบัติหน้าที่

ดาวน์โหลดรายละเอียด

รายละเอียด หนังสือ สพฐ. ว 411 ลว 20 ม.ค.65

ตำแหน่งครู -​—-> https://cutt.ly/pIPKEEG

https://drive.google.com/…/1J6Ws3XfUfJoy9jG1aF0EAcOpNgp…

ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา​ -​—-> https://cutt.ly/CIPLGlq

https://drive.google.com/file/d/1tGSQbalRpBXK-GKM36y38lVwtQMZ730I/view?usp=sharing​

ตำแหน่งศึกษา​นิเทศ​ก์ -​—-> https://cutt.ly/tIPZlVJ

💻https://drive.google.com/…/1itYLANy…/view…

ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา​ -​—-> https://cutt.ly/VIPZ5U2

💻https://drive.google.com/…/17qjucqx2M3T2UlPquoX…/view…

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ เพจรองArwut Meekhanphet
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

เช็ค!! คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 2566 ล่าสุด
อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร อบรมเพศวิถี 2565 นับชั่วโมงการพัฒนาวิชาชีพ 22 ชั่วโมง
ตัวอย่างการเขียน แบบรายงานผลการปฏิบัติงานครู 2565 ภาษาไทย ป.1 ไฟล์ doc
แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน 2565 ตามผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ไฟล์ doc
คู่มือ เข้าสู่ระบบ DPA 2565 เตรียมยื่นประเมินวิทยฐานะดิจิทัล ได้ที่นี่!!
ตัวอย่าง plc กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ แบ่งปันโดยครูสายบัว
ฟรีและแก้ไขได้ แผนการสอน active learning วิชาภาษาไทย doc
ID Plan หมายถึง ? ตัวชี้วัดที่จะพัฒนาครูจริงหรือ?
ตัวอย่างการเขียน ID Plan ครู ประจำปี 2565 สังกัด สพฐ.(ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้)
แจกรวม เอกสารธุรการชั้นเรียน 2565 ครอบคลุมมากว่า 100 รายการ ฟรี!!!