เพื่อครูไทย » แบบฟอร์มและแนวทางการจ่ายเงินเยียวยานักเรียนล่าสุด

แบบฟอร์มและแนวทางการจ่ายเงินเยียวยานักเรียนล่าสุด

2 กันยายน 2021
29628   0

เงินเยียวยานักเรียนล่าสุด

ว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม ขอนำแบบฟอร์มและแนวทางการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียน 2/2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาให้กับทุกท่านเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงาน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งแล้วนั้ัน สามารถดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ไฟล์แบบฟอร์มและแนวทางการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564

ตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน

นักเรียนในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ https://student.edudev.in.th คลิกที่นี่ โดยจะต้องกรอกเลขประจำตัวประชาชน และเลขประจำตัวนักเรียน

สำหรับนักเรียน โรงเรียนเอกชน ตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ https://regis-test.opec.go.th/ คลิกที่นี่ หรือแอปพลิเคชัน สช. On mobile โดยนักเรียนไทยให้กรอกเลขประจำตัวประชาชน และนักเรียนต่างชาติหรือนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียน ให้ใช้รหัส G-Code จาก รร. ที่ศึกษาอยู่

อ้างอิง – กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) , รัฐบาลไทย  และ ศธ.360องศา