สอบบรรจุข้าราชการ » แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 64 พร้อมเฉลย ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 64 พร้อมเฉลย ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป

8 ธันวาคม 2021
34349   0

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 64 พร้อมเฉลย

สำหรับวันนี้ เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม ได้นำแนวข้อสอบครูผู้ช่วย 64 พร้อมเฉลย จากที่ได้วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากเนื้อหาที่มีกำหนดเกณฑ์การสอบครูผู้ช่วยในครั้งนี้ และได้นำมาเรียบเรียงให้กับว่าที่ครูผู้ช่วยคนใหม่ทุกๆคนได้นำไปฝึกอ่านและทำข้อสอบจริงกัน โดย แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 64 พร้อมเฉลย ภาค ก พร้อมเฉลย ในรูปแบบไฟล์ PDF ได้แก่เนื้อหา 100 คะแนนแรก คือ ความรู้ความสามารถทั่วไป นี้ ทางแอดมินขอแนะนำสิ่งที่มีในประกาศและเรื่องที่ทาง สพฐ.ได้ทำการกำหนดแนวข้อสอบที่ใช้ในการคัดเลือก ยกตัวอย่างเช่น ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ดังนี้

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 64 พร้อมเฉลย

ตัวอย่าง ข้อสอบความสามารถในการวิเคราะห์ (100 คะแนน) มีเนื้ออะไรบ้าง ยกตัวอย่างเช่น การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา ข้อสอบการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารและข้อสอบความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การตีความหมาย ข้อความ หรือสถานการณ์ต่างๆ

สามารถดาวน์โหลดพร้อมปริ้นมาใช้อ่านได้เลยนะครับ(รวมไฟล์)!!!

ส่วนข้อสอบทักษะภาษาอังกฤษ (50 คะแนน) ในส่วนนี้เป็นการวัดความเข้าใจหลักการสื่อสาร ในการใช้ศัพท์ สำนวน และโครงสร้างประโยคที่เหมาะสม ทั้งในเชิงความหมาย และบริบท รวมไปถึงการวัดความสามารถด้านการอ่าน โดยทดสอบการทำความเข้าใจในสาระของข้อความหรือบทความ และการวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ในระดับเบื้องต้นและ ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (50 คะแนน) เป็นการวัดความรู้ที่เป็นพื้นฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี ได้แก่ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตลอดจนเเจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ ก็จะมีให้ว่าที่ครูผู้ช่วยคนใหม่มาให้เก็บไว้อ่านกันตลอดและอัพเดทเรื่อยๆครับ

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

โหลดที่นี่!! ข้อสอบ สุขศึกษา ระดับชั้น ป 4 6 พร้อม เฉลย ตามตัวชี้วัดมาตรฐาน
แจ้งแล้ว!! อัตรา ว่าง ครูผู้ช่วย 2566 แต่ละ จังหวัด อัตราว่างเกษียณอายุราชการ 2565 จำนวน 16,956 อัตร...
ดาวน์โหลดฟรี !! แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.6 เล่ม 2 พร้อมเฉลย ไฟล์ pdf
แจกเว็บรวมคลัง ข้อสอบปลายภาค ไฟล์ doc โหลดเลย!!! พร้อมเฉลย
แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป 6 เล่ม 1 พร้อมเฉลย (PDF)
รวมแนว ข้อสอบ RT ป.1 พร้อมเฉลย (ครบทุกปีที่สอบ)
ID Plan หมายถึง ? ตัวชี้วัดที่จะพัฒนาครูจริงหรือ?
แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ บวกเลข อนุบาล 1 2 3 สามารถใช้สอนได้ง่ายๆ รูปแบบไฟล์ pdf
ดาวน์โหลดฟรี! แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.5 เล่ม 1 พร้อมเฉลย pdf
ปกและ รูปเล่ม รายงานการเยี่ยมบ้าน นักเรียน 2565 ไฟล์ doc ppt แก้ไขได้