วิทยฐานะ » แจกฟรี PLC 2564 วิทยฐานะครูเกณฑ์ใหม่ ว21 วPA แก้ไขได้

แจกฟรี PLC 2564 วิทยฐานะครูเกณฑ์ใหม่ ว21 วPA แก้ไขได้

13 มิถุนายน 2021
14917   0

PLC 2564

ตามที่ ก.ค.ศ. ได้กำหลักเกณฑ์ วิทยฐานะครูเกณฑ์ใหม่ ว21 และ วPA แล้วนั้น ต้องขออนุญาตและขอบคุณ คุณครูธิติมา ที่ต้องนำ PLC 2564 มาแจกให้พวกคุณครูที่กำลังจะมองหาหลักเกณฑ์ในการทำวิทยฐานะครูเกณฑ์ใหม่ ทั้ง ว17 ไปสู่ ว21 ต่อด้วย วPA ซึ่ง PLC เป็นอีก 1 ตัวชี้วัดที่คุณครูทุกท่านต้องมองหาและนำไปปรับใช้เพื่อเป็นการเก็บงานที่เราได้ปฏิบัติกันมาของแต่ละ ปีการศึกษา ในที่นี้เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอมจึงได้นำสิ่งดีๆเหล่านี้มาฝากคุณครูทุกท่านที่กำลังมองหา PLC ไปปรับใช้กัน

ซึ่งปีนี้ครูมุ่ยเขาก็นำ PLC 2564 มาแจกทุกปี เหมือนเช่นเคย  สามารถโหลดตามลิ้งค์นี้เลย ครับไฟล์ word แก้ไขได้ แต่ในรายงานอาจไม่สมบูรณ์ เนื่องจากปีนี้ ครูเขา ขอสงวนสิทธิ์เรื่องรูปภาพ ไม่แนบภาพ โดยมีรายการดังนี้

– คำสั่ง PLC
– บันทึกรายงานกิจกรรม PLC
– บันทึกข้อความขอเปิดกลุ่ม PLC
– แบบบันทึกกิจกรรม ปฏิทิน PLC
– แผนการขับเคลื่อน PLC

หากเป็นประโยชน์ ฝากแชร์ให้เพื่อนครูเราด้วยครับ เราจะสู้ไปด้วยกันครับทุกท่าน “แอดเองก็กำลังทำ”

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด

ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพโรงเรียนสตรีวิทยา
(professional learning communication: PLC)

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) คือ การรวมตัว ร่วมใจ ร่วมพลัง ร่วมทำ และร่วมเรียนรู้ร่วมกันของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษา บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความสำเร็จหรือประสิทธิพลของผู้เรียนเป็นสำคัญ และความสุขของการทำงานร่วมกันของสมาชิกในชุมชน PLC จึงเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้

PLC-2564
PLC

วัตถุประสงค์ของ PLC

1. เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีประสิทธิภาพ

2. เพื่อให้เกิดการร่วมมือ รวมพลังของทุกฝ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนสู่คุณภาพของผู้เรียน

3. เพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยการพัฒนาผู้เรียน

องค์ประกอบสำคัญของ PLC

1. ต้องมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน หมายถึง มีเป้าหมาย ทิศทางเดียวกัน มุ่งสู่การพัฒนาการเรียนการสอน สู่คุณภาพผู้เรียน

2. ร่วมแรง ร่วมใจ และร่วมมือ หมายถึง ต้องเปิดใจ รับฟัง เสนอวิธีการ นำสู่การปฏิบัติ และประเมินร่วมกัน

3. ภาวะผู้นำร่วม หมายถึง การทำ PLC ต้องมีผู้นำและผู้ตามในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

4. กัลยาณมิตร หมายถึง เป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพ เติมเต็มส่วนที่ขาดของแต่ละคน

5. ต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การ หมายถึง ต้องเน้นการทำงานที่เปิดโอกาสการทำงานช่วยเหลือกันมากกว่าการสั่งการ มีชั่วโมงพูดคุย

6. การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ หมายถึง การเรียนรู้การปฏิบัติงานและตรงกับภาระงาน คือ การสอนสู่คุณภาพผู้เรียน

กระบวนการทำ PLC

1. รวมกลุ่มครูที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น กลุ่มครูที่สอนวิชาเดียวกัน สอนในระดับเดียวกัน หรือมีลักษณะเหมือนกัน

2. จำนวนสมาชิกตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป

ผู้จัดทำและเรียบแรง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา กลุ่มเครือข่ายคุณครู แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปัน โดยคุณครูธิติมา ชิณพันธ์
สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร อบรมเพศวิถี 2565 นับชั่วโมงการพัฒนาวิชาชีพ 22 ชั่วโมง
ตัวอย่างการเขียน แบบรายงานผลการปฏิบัติงานครู 2565 ภาษาไทย ป.1 ไฟล์ doc
แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน 2565 ตามผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ไฟล์ doc
คู่มือ เข้าสู่ระบบ DPA 2565 เตรียมยื่นประเมินวิทยฐานะดิจิทัล ได้ที่นี่!!
ตัวอย่าง plc กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ แบ่งปันโดยครูสายบัว
ฟรีและแก้ไขได้ แผนการสอน active learning วิชาภาษาไทย doc
ID Plan หมายถึง ? ตัวชี้วัดที่จะพัฒนาครูจริงหรือ?
ตัวอย่างการเขียน ID Plan ครู ประจำปี 2565 สังกัด สพฐ.(ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้)
แจกรวม เอกสารธุรการชั้นเรียน 2565 ครอบคลุมมากว่า 100 รายการ ฟรี!!!
ตัวอย่าง หลักสูตรสถานศึกษา 2565 doc โรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา