สื่อการเรียนการสอน » มุมของฟรี » แจก ตัวอย่างเอกสารรับเงิน(สด) 2,000 บาท แก้ไขได้ ไฟล์เดียวจบ

แจก ตัวอย่างเอกสารรับเงิน(สด) 2,000 บาท แก้ไขได้ ไฟล์เดียวจบ

1 กันยายน 2021
4576   0

แจก ตัวอย่างเอกสารรับเงินสด 2000 บาท แก้ไขได้ ไฟล์เดียวจบ

เอกสารเยี่ยวยานักเรียน
เอกสารเยี่ยวยานักเรียนขอรับเงินสด 2,000 บาท
ดาวน์โหลดเอกสารจ่ายเงิน
ดาวน์โหลดเอกสารจ่ายเงิน

เมื่อวานนี้ ทางเว็บไซต์ได้ ครูไทยฟรีดอทคอม ได้ติดตามใน กรณี “เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท” ตามที่คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. และมีมติเห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของ กระทรวงศึกษาธิการ เด็กระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด ระดับ ปวช./ปวส. ทั้งโรงเรียนของรัฐและเอกชน รับเงินเยี่ยวยาคนละ 2,000 บาท

ขอขอบคุณที่มา เพจเพื่อนร่วมทางสู่วัดไร่ขิง ผอ.อุ้ย เสี่ยวป้อ

จากกรณีนี้ทำให้ทางสมาคมธนาคาไทย แจ้งเรื่องของการโอนเงินผ่านธนาคารทุกธนาคาร ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ออกหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการยกเว้นค่าธรรมเนียมบริการการโอนเงินและการรับเงินโอนทุกประเภทรายการและทุกกรณี การโอนเงินผ่านทุกธนาคารแล้วนั้น ทางธนาคารได้ชี้แจงกรณีดังกล่าว ไม่สามารถยกเว้นค่าธรรมเนียมในการโอนเงินให้ได้ จึงมีคำแนะนำสำหรับการโอนเป็นกรณีที่ 2 ให้เลือกใช้บริการที่เป็นการโอนเงินด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้โอนที่ผูกพร้อมเพย์กับบัญชีธนาคารไว้แล้ว

ทางแอดมินเว็บไซต์จึงขอเสนอขั้นตอนการดำเนินการแจกเงินเยียวยาให้กับนักเรียนและผู้ปกครองในรูปแบบเงินสด (ที่ใช้สำหรับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยไม่มีความเสี่ยงสูง) จึงได้จัดทำเอกสารเพื่อดำเนินการในรูปแบบนี้ให้กับโรงเรียนอื่นนำไปใช้ได้

ดาวน์โหลดเอกสารจ่ายเงิน
ดาวน์โหลดเอกสารจ่ายเงิน

ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา สื่อต่างๆ โดย ครูไทยฟรีดอทคอม เพื่อให้คุณครูทันข่าวสาร ทั้ง วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT และข่าวสารอื่นๆ