สื่อการเรียนการสอน » เอกสารโรงเรียน » ดาวน์โหลดฟรี! ไฟล์ word เอกสารย้ายครู 2566 ตัวอย่างของคุณครูภานุวัฒน์ เกียรตินฤมล (สายผู้สอน) แก้ไขได้

ดาวน์โหลดฟรี! ไฟล์ word เอกสารย้ายครู 2566 ตัวอย่างของคุณครูภานุวัฒน์ เกียรตินฤมล (สายผู้สอน) แก้ไขได้

26 ธันวาคม 2022
314   0

เอกสารย้ายครู 2566

วันนี้ครูไทยฟรีดอทคอม ก็ต้องขอขอบคุณครูภานุวัฒน์ เกียรตินฤมล ที่ได้นำ เอกสารย้ายครู 2566 มาเผยแพร่และแบ่งปันให้ดาวน์โหลดชนิดไฟล์ word ที่สามารถแก้ไขได้ เอกสารประกอบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายผู้สอน)

เอกสารย้ายครู 2566
เอกสารย้ายครู 2566

เอกสารประกอบการพิจารณาการย้ายฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการพิจารณาขอย้ายของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งสายงานปฏิบัติการสอน โดยจัดทำและเสนอข้อมูลเอกสาร ประกอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เอกสารประกอบคําขอย้ายฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือประกอบการพิจารณาการขอย้าย และเป็นประโยชน์ต่อครูที่มีความประสงค์ขอย้าย คณะกรรมการพิจารณาย้าย ในการพิจารณาการดําเนินการย้ายต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการย้ายครู

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา เว็บไซต์สื่อการสอนฟรี และคุณครูภานุวัฒน์ เกียรตินฤมล
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ
สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ