สอบบรรจุข้าราชการ » เช็ค!! คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 2566 ล่าสุด

เช็ค!! คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 2566 ล่าสุด

16 กรกฎาคม 2023
14446   0

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ตามที่ สำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกหนังสือแจ้ง ว3/2564 มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งได้กำหนด คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา แล้วนั้นโดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังนี้

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ซึ่งได้มีการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นั้น ก.ค.ศ.พิจารณาแล้ว จึงได้กำหนด จึงกำหนดมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่ ให้เหมาะสม เพื่อยกระดับคุณภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในอันที่จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ดีขึ้น

และในวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ได้ประกาศ เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ คลิกดูรายละเอียดที่นี่..

ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา
สายงาน บริหารสถานศึกษา
ชื่อตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ชื่อวิทยฐานะ
ผู้อำนวยการชำนาญการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญพิเศษ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
2. ดำรงตำแหน่ง หรือ เคยดำรงตำแหน่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้
2.1 ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่ารองผู้อำนวยการชำนาญการ
2.2 ตำแหน่งครู ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าครูชำนาญการพิเศษ และมีประสบการณ์การบริหารไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากลุ่ม มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
2.3 ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และมีประสบการณ์การบริหารไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าหน่วย หรือผู้อำนวยการกลุ่ม มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
2.4 ตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า

ความรู้และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง

1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานในหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และมีความรอบรู้ทั่วไป

2. มีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

ขอขอบคุณ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ
สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

ว 19/2566 เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2566 ตำแหน่ง รอง ผอ.และ ผอ. สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ
คู่มือ เข้าสู่ระบบ DPA 2565 เตรียมยื่นประเมินวิทยฐานะดิจิทัล ได้ที่นี่!!
ชัดเจนแล้ว !! สมัคร ก.ย. สอบ ต.ค. สพฐ.เคาะปฏิทิน ประกาศรับสมัครผู้บริหารสถานศึกษา 2565
เกณฑ์ล่าสุด! เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2565 อ่านก่อนใคร?
เสมา 1 แจงแล้ว บอร์ด ก.ค.ศ.เห็นชอบ ประกาศสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2565 ล่าสุด
ข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ไฟล์ pdf พร้อมเฉลย
เจาะ แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2565 ภาค ก รัฐธรรมนูญ 2560 แก้ไขล่าสุด pdf
เช็คคุณสมบัติชัดเจน เกณฑ์สอบผอ.โรงเรียน 2565 ล่าสุด!
ฟรี! ข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2564 pdf (พรบ.การศึกษาภาคบังคับ)
กคศ.เผย ปฏิทินสอบผอ.โรงเรียน 2564 และตำแหน่งอื่นๆล่าสุด