ใบงาน » เฉลย คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 1 ฉบับปรับปรุง 2560 แชร์และแบ่งปันฟรีๆ

เฉลย คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 1 ฉบับปรับปรุง 2560 แชร์และแบ่งปันฟรีๆ

12 มิถุนายน 2023
60413   0

เฉลย คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 1 ฉบับปรับปรุง 2560

อีกหนึ่งเล่มที่กำลังตามหาก็คือ เฉลย คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 1 ฉบับปรับปรุง 2560 นี้ โดยผมได้จัดทำให้ ซึ่งสามารถอ้างอิงได้จากคู่มือครู สสวท โดยจัดทำตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงใหม่) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เช่นเดียวกันกับเฉลยแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์

เฉลย คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 1 ฉบับปรับปรุง 2560

ตามคู่มือครูรายวิขาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 1 ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม 2562 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ นี้ ซึ่งจะประกอบด้วยเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการวิเคราะห์ตัวขี้วัด สาระการเรียนรู้รายชั้นปี จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระสำคัญแนวการจัดการเรียนรู้ แนวการจัดกิจกรรมในหนังสือเรียน ตัวอย่างแบบทดสอบประจำบทพร้อมเฉลย

เฉลย คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 1 ฉบับปรับปรุง 2560

รามทั้งเฉลยแบบฝึกหัด ซึ่งครูผู้สอนสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยสามารถนำไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสมและความพร้อมของโรงเรียน คู่มือครูเล่มนี้อาจเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่สามารถช่วยให้คุณครูหลายๆท่านที่บรรจุใหม่หรือได้รับหน้าที่จัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งอาจจะได้ตรงกับสาขาที่เรียนมา ผมจะขอเป็นส่วนหนึ่งที่นำเอกสารเล่มนี้มาเผยแพร่ ที่ท่านสามารถนำไปใช้งานได้ โดยไม่หวังผลประโยชน์ใดๆ จึงขอขอบคุณผู้ที่จัดทำมา ณ ที่นี้

คลิกดาวน์โหลดเฉลยหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานได้ที่นี่

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา คลังความรู้ SciMath
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ
สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

ประกาศ!! ตารางสอบ RT และ NT ปีการศึกษา 2566
คู่มือและ เฉลย คณิตศาสตร์ ป.6 เล่ม 2 ฉบับปรับปรุง 2560 ไฟล์ PDF
ดาวน์โหลด ฟรี !! แบบฝึกหัด คัดลายมือ พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ไฟล์ PDF
ดาวน์โหลดฟรี ! เฉลยหนังสือคณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 2 ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม 2562
แจกไฟล์ แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 2 พร้อม เฉลย PDF ปรับปรุง 2560
มาแล้ว!! ข้อสอบ A-Level คณิตศาสตร์ พร้อมเฉลย ใช้สอบ 2566
มาแล้ว!! แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 1 พร้อมเฉลย pdf
แชร์ฟรี แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอก วิทยาศาสตร์ เพื่อครูวิทย์ by ครูตัวน้อย 2566
แจก เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 66 ครบทุกวิชา!!
อัพเดท!! ข้อสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ พร้อมเฉลย ครบทุกระดับชั้น ไฟล์ doc แก้ไขได้