ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน » เปิดปฏิทิน !!! เงินเดือนข้าราชการ 65

เปิดปฏิทิน !!! เงินเดือนข้าราชการ 65

28 กุมภาพันธ์ 2022
4737   0

เงินเดือนข้าราชการ 65

เปิดปฏิทินกำหนดวันจ่าย เงินเดือนข้าราชการ 65 มีทั้งเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และข้าราชการเกษียณ ผู้รับบำนาญ รับเงินเดือน โอนเข้าวันไหนบ้าง ตลอดปีพุทธศัก2565

เงินเดือนข้าราชการ 65
เงินเดือนข้าราชการ 65

ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ รวมถึงข้าราชการเกษียณ และผู้รับบำนาญ มาดูทางนี้ ! ล่าสุด กรมบัญชีกลางเขา เปิดปฏิทินวันจ่าย เงินเดือนข้าราชการ ประจำปี 2565 สำหรับทุกกลุ่มงานราชการ ซึ่งมีการโอนจ่ายคนละวันกันอย่างแน่นอน

โดยอ้างอิงข้อมูลจาก กรมบัญชีกลาง ระบุวันโอนเงินเดือนเข้าบัญชีข้าราชการ สำหรับทั้งปี 2565 ชัดเจนดูทางนี้

ปฏิทินการจ่าย เงินเดือนข้าราชการ และ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ปี 2565

 • มกราคม 2565  เงินเข้าบัญชี วันพุธที่ 26 มกราคม 2565
 • กุมภาพันธ์ 2565  เงินเข้าบัญชี วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
 • มีนาคม 2565   เงินเข้าบัญชี วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565
 • เมษายน 2565   เงินเข้าบัญชี วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565
 • พฤษภาคม 2565   เงินเข้าบัญชี วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565
 • มิถุนายน 2565   เงินเข้าบัญชี วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565
 • กรกฎาคม 2565  เงินเข้าบัญชี วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565
 • สิงหาคม 2565  เงินเข้าบัญชี วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565
 • กันยายน 2565  เงินเข้าบัญชี วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565
 • ตุลาคม 2565  เงินเข้าบัญชี วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565
 • พฤศจิกายน 2565  เงินเข้าบัญชี วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565
 • ธันวาคม 2565  เงินเข้าบัญชี วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565
เงินเดือนข้าราชการ 65

ปฏิทินการจ่ายเงินบำนาญรายเดือนของ “ผู้รับบำนาญ” ปี 2565

 • มกราคม 2565  เงินเข้าบัญชี วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565
 • กุมภาพันธ์ 2565  เงินเข้าบัญชี วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
 • มีนาคม 2565  เงินเข้าบัญชี วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565
 • เมษายน 2565  เงินเข้าบัญชี วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565
 • พฤษภาคม 2565  เงินเข้าบัญชี วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565
 • มิถุนายน 2565  เงินเข้าบัญชี วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565
 • กรกฎาคม 2565  เงินเข้าบัญชี วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565
 • สิงหาคม 2565  เงินเข้าบัญชี วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565
 • กันยายน 2565  เงินเข้าบัญชี วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565
 • ตุลาคม 2565  เงินเข้าบัญชี วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565
 • พฤศจิกายน 2565  เงินเข้าบัญชี วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565
 • ธันวาคม 2565  เงินเข้าบัญชี วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565
เงินเดือนข้าราชการ 65

อ้างอิง : กรมบัญชีกลาง และขอบคุณที่มาการนำเสนอ กรุงเทพธุรกิจ