เกี่ยวกับเรา ครูไทยฟรีดอทคอม

ครูไทยฟรีดอทคอม

ที่มาของเว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม

เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม  www.kruthaifree.com สร้างขึ้นมาเมื่อวันอังคาร ที่ 29 มิถุนายน 2564 ที่มาของชื่อเว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม (kruthaifree) โดยจะส่งเสริมต่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ นำไปใช้แบบฟรีๆ

ครูไทยฟรีดอทคอม
ครูไทยฟรีดอทคอม

วัตถุประสงค์ของการจัดทำเว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม

ผู้จัดทำได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา เพราะการศึกษาคือกุญแจที่ช่วยเปิดโอกาส ให้กับทุกชีวิตบนโลกนี้ ได้เรียนรู้ตลอดชีวิต และปฏิเสธไม่ได้ว่าในขณะนี้อินเตอร์เน็ตถือเป็นช่องทางหนึ่งที่จะเผยแพร่และติดต่อสื่อสารได้กับคนทั้งโลก อาจจะนำข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานด้านการศึกษาที่จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผู้ที่ศึกษาได้รับข้อมูล เครื่องมือหรือเทคนิคต่าง ๆไปใช้งานได้แบบฟรีๆ จึงได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารและรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สำหรับคุณครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ประชาชนทุกเพศทุกวัย ได้เข้ามาศึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

เนื้อหาในเว็บไซต์เป็นเนื้อหาบูรณาการ ประกอบไปด้วย

1 บทความเรื่องน่ารู้ต่างๆ
2 เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
3 กฎหมายที่เกี่ยวกับการปฎิบัติราชการ
4 ความประพฤติและการปฏิบัติวิชาชีพครู
5 วิชาการศึกษา
6 อัพเดทข่าวการศึกษา
7 ความรู้ทั่วไปสำหรับครูและนักเรียนประชาชนทั่วไป
8 คลังข้อสอบ
9 เผยแพร่ผลงานวิชาการ
10 การวิจัย
11 มุมดาวน์โหลด สื่อ เอกสาร ต่างมากมาย

ติดต่อแอดมิน
ติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ 095-5185222
Email : kruthaifree@gmail.com
IDLINE : kruandcas
เฟสบุ๊คแฟนเพจ https://www.facebook.com/kruthaifree/

เพจครูไทยฟรีดอทคอม  Administrator & Webmaster