สื่อการเรียนการสอน » เอกสารโรงเรียน » ชัดเจนสุดๆ!! เกณฑ์การนับอายุเข้าเรียน 2566 พร้อมโปรแกรมคำนวณอายุฟรี exe

ชัดเจนสุดๆ!! เกณฑ์การนับอายุเข้าเรียน 2566 พร้อมโปรแกรมคำนวณอายุฟรี exe

2 พฤศจิกายน 2022
6436   0

เกณฑ์การนับอายุเข้าเรียน 2566

สวัสดีเพื่อนครูกันทุกๆท่าน สำหรับวันนี้ครูไทยฟรีดอทคอม ขอนำความรู้เรื่อง การนับอายุเด็กเข้าเรียน ชั้นอนุบาล 1-3 และ ป.1 ปีการศึกษา 2566 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศให้ใช้แนวทางและการปฏิบัติในปี 2566 นี้ เพื่อวางแผนเข้าเรียนปีหน้ากันนะครับ

เกณฑ์การนับอายุเข้าเรียน 2566
เกณฑ์การนับอายุเข้าเรียน 2566

อนุบาล 1

🡆 รับเด็กที่มีอายุไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ เกิดระหว่าง 17 พฤษภาคม 2562 – 16 พฤษภาคม 2563

อนุบาล 2

🡆 รับเด็กที่มีอายุไม่น้อยกว่า 4 ปีบริบูรณ์ เกิดระหว่าง 17 พฤษภาคม 2561 – 16 พฤษภาคม 2562

อนุบาล 3

🡆 รับเด็กที่มีอายุไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ เกิดระหว่าง 1 มกราคม 2560 – 16 พฤษภาคม 2561

ป.1

🡆 รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 เกิดระหว่าง 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559 หรือนักเรียนที่จบชั้นก่อนประถมศึกษา (อ.3)

เกณฑ์อายุเข้าเรียน ป.1 ปี 2566 สำหรับ อนุบาล 1-3 ให้นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566

และ สำหรับ ป.1 ให้นับอายุตามปีปฏิทิน หากเด็กเจ็ดปีบริบูรณ์ในปีใด ให้นับว่าเด็กมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดในปีนั้น

หมายเหตุ :

1) เป็นเพียงแนวทางตามหลักเกณฑ์การนับอายุเด็กเข้าเรียนเท่านั้น ขอให้สอบถามกับโรงเรียนที่จะเข้าเรียนเป็นหลัก
2) การนับอายุเด็กเข้าเรียนตามระเบียบให้นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม แบบวันชนวัน เช่น เกิด 17 พ.ค. 2565 นับถึง 16 พ.ค. 2566 ครบ 1 ปีบริบูรณ์
3) ในทางปฏิบัติ มักจะใช้การนับตามระบบคอมพิวเตอร์ คือจะนับอายุแบบทบวัน เช่น เกิด 16 พ.ค. 2565 นับถึง 16 พ.ค. 2566 ครบ 1 ปีบริบูรณ์ เช่นในระบบ DMC ของ สพฐ. และตามการที่นำเสนอนี้ เป็นต้น
4) การนับอายุย่างเข้าปีที่ 7 ให้นับตามปีปฏิทิน หากเด็กอายุครบ 7 ปีในปีใด ให้นับว่าเด็กมีอายุย่างเข้าปีที่ 7 ในปีนั้น

>>> แจกฟรีโปรแกรมคำนวณอายุ 100 ปี <<<

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา เพจวิชาการ
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ
สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ