สอบบรรจุข้าราชการ » สำนักงาน อย.เปิดรับสมัครสอบรับราชการ 5 อัตรา

สำนักงาน อย.เปิดรับสมัครสอบรับราชการ 5 อัตรา

7 พฤศจิกายน 2021
4567   0

สอบราชการ 2564

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 5 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต
ตั้งแต่วันที่ 3 – 23 พฤศจิกายน 2564

สอบราชการ 2564
สอบราชการ 2564

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ (ชีวการแพทย์) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
+++ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบราชการ 2564 ได้แก่
ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ
จำนวน 5 อัตรา
เงินเดือน 15000 -16500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.ผู้สมัครสอบต้องได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒีอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชีวการแพทย์
2.ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 3 – 23 พฤศจิกายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://fda.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
-ไฟล์ประกาศรับสมัคร

ผู้จัดทำและเรียบแรง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา หนังสือเตรียมสอบ และเว็บไซต์ประกาศสอบ
เชิญติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ