แผนการสอน » อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร อบรมเพศวิถี 2565 นับชั่วโมงการพัฒนาวิชาชีพ 22 ชั่วโมง

อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร อบรมเพศวิถี 2565 นับชั่วโมงการพัฒนาวิชาชีพ 22 ชั่วโมง

19 พฤศจิกายน 2022
4645   0

อบรมเพศวิถี 2565

มาแล้วๆ สำหรับการอบรมออนไลน์ฟรี!! หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา โดยคุณครูสามารถนำไปนับชั่วโมงการพัฒนาวิชาชีพ ให้เก็บ 22 ชั่วโมง และรับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสสส. และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ ได้เลยนะครับ

อบรมเพศวิถี 2565
อบรมเพศวิถี 2565

เปิดแล้ว!! การอบรมผ่านโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ ประจำปี 2565 โดยสามารถลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้ที่ http://cse-elearning.obec.go.th/registration ครับ หากมีปัญหาสามารถดาวน์โหลด คู่มือการอบรมเพศวิถีศึกษาออนไลน์ รับรองชั่วโมงพัฒนา ได้ 22 ชั่วโมง สำนักงานคณะกรรมการกรศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบแนวทางการพัฒนสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบกาศึกษาขั้นพื้นฐานและปรับปรุงระบบโปรแกรมพัฒนาครเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์แล้วเสร็จและจะเปิดรับลงทะเบียนการอบรมรอบใหม่ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

อบรมเพศวิถี 2565
ตัวอย่างใบประกาศเพศวิถี

การสอนเพศวิถีศึกษา คือ การเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องเพศและสัมพันธภาพทางเพศ ที่หมาะสมกับวัยและบริบททางวัฒนธรรม ด้วยการให้ข้อมูลที่ ถูกต้องชัดเจนในเชิงวิทยาศาสตร์ โดยปราศจากการตัดสินเชิงคุณค่า ( องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง สหประชาชาติ (UNESCO), 2552,น.2)

ลงทะเบียนอบรมได้ที่นี่ !!!

สำหรับการสอนเพศวิถีศึกษานี้ ในการอบรมพัฒนาครั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนอบรมจะต้องทำการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ เพศวิถีศึกษา ของระดับชั้นประศึกษาปีที่ 4 – 6 โดยสามารถดาวน์โหลดได้ตรงนี้ แผนการจัดการเรียนรู้เพศวิธีศึกษา

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ
สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

ตัวอย่างการเขียน แบบรายงานผลการปฏิบัติงานครู 2565 ภาษาไทย ป.1 ไฟล์ doc
คู่มือ เข้าสู่ระบบ DPA 2565 เตรียมยื่นประเมินวิทยฐานะดิจิทัล ได้ที่นี่!!
ตัวอย่าง plc กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ แบ่งปันโดยครูสายบัว
ID Plan หมายถึง ? ตัวชี้วัดที่จะพัฒนาครูจริงหรือ?
ตัวอย่างการเขียน ID Plan ครู ประจำปี 2565 สังกัด สพฐ.(ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้)
แจกรวม เอกสารธุรการชั้นเรียน 2565 ครอบคลุมมากว่า 100 รายการ ฟรี!!!
ดาวน์โหลด แบบประเมินผู้บริหารสถานศึกษา 2565 doc สายงานผู้บริหารสถานศึกษา
แจกไฟล์ รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 2564 doc แก้ไขได้
ตัวอย่าง แบบรายงานผลการปฏิบัติงานครู 2564 doc รายละเอียดตามตัวชี้วัด
รายงานอย่างง่าย!! แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนครู 2564 ปรับให้แล้วครบตาม ว23/2564