เทคนิคการสอน » อบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ การออกแบบ Board Game สำหรับห้องเรียน Active Learning

อบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ การออกแบบ Board Game สำหรับห้องเรียน Active Learning

12 ธันวาคม 2021
5375   0

อบรมออนไลน์ avtive learning

โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำนักพัฒนาคุณภาพครู นักศึกษาครูและสถานศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) รอบปี 2564 เปิดรับสมัคร อบรมออนไลน์ avtive learning “การออกแบบ Board Game สำหรับห้องเรียน Active Learning”

อบรมออนไลน์ avtive learning
อบรมออนไลน์ avtive learning

รายละเอียดการสมัคร

หลักสูตรที่ 8 สมรรถนะด้านเทคโนโลยีที่ช่วยสร้างห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 (ผู้สมัครต้องเข้าร่วมอบรมเต็มเวลา 2 วัน / ใช้เกียรติบัตรทดสอบความพร้อมประกอบการสมัคร) ประกาศผลผ่านอีเมลวันศุกร์ที่ 17 ธ.ค. กรุณาเช็คอีเมลที่ท่านให้ไว้ตอนสมัครสมาชิก ผู้ผ่านการคัดเลือก 50 ท่านจะได้ทำกิจกรรมผ่านห้อง Zoom โดยจัดส่งอุปกรณ์ไปให้ที่บ้าน

การรับสมัครผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ (ออนไลน์) ผ่านระบบ Zoom หลักสูตรการออกแบบ Board Game สำหรับห้องเรียน Active Learning เครือข่าย ฺBoard Game Teach ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 25-26ธ.ค. 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถสมัคร https://trainingkru.com/frontend/web/ และ FB Page: https://www.facebook.com/educatorskill

กำหนดการรับสมัคร 10-16 ธ.ค. 2564

คุณสมบัติผู้เข้าอบรบ

1.ครูหรือนักจัดการเรียนรู้ที่รับผิดชอบห้องเรียนและต้องการนำองค์ความรู้ไปปฏิบัติจริงหลังการอบรม (โครงการจะมีการติดตามผล)

2.สามารถอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ได้เต็มเวลา 2 วัน (มีการแบ่งห้องย่อยทำงานกลุ่ม)

3.เข้าร่วมกระบวนการ PLC ได้ตามที่โครงการกำหนด

เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม และขอขอบคุณที่มา เว็บเพจ โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เชิญติดตามได้ที่ ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา เพจครูไทยฟรีดอทคอม

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

เข้าใจง่าย ! แนวทางการใช้เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2566 ถูกต้องตามวัตถุประสงค์
อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร อบรมเพศวิถี 2565 นับชั่วโมงการพัฒนาวิชาชีพ 22 ชั่วโมง
ดาวน์โหลด ตารางเรียน dltv 2565 ตามตารางสอนออกอากาศ
นโยบายเร่งด่วน สพฐ. ความถดถอยทางการเรียนรู้ Learning Loss และการแก้ปัญหา
ตัวอย่างการเขียน ID Plan ครู ประจำปี 2565 สังกัด สพฐ.(ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้)
รวมลิ้ง แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 รวมทุกวิชา
ตัวอย่าง แผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 2565 pdf โดย น.ส.ศศิธร ลิ้มสิทธิกุล
นักเรียนได้อะไร?จาก หลักสูตรฐานสมรรถนะ 6 ด้าน
คำสั่งต่างๆ ประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ. 2565
แผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย ธรรมชาติรอบตัว doc