เพื่อครูไทย » สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการให้มีวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ วPA (ว9/2564) ตำแหน่งครู

สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการให้มีวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ วPA (ว9/2564) ตำแหน่งครู

7 มิถุนายน 2021
6870   0

หลักเกณฑ์และวิธีการให้มีวิทยฐานะ

หลักเกณฑ์และวิธีการให้มีวิทยฐานะ
หลักเกณฑ์และวิธีการให้มีวิทยฐานะ

วันนี้ครูไทยฟรีดอทคอมขอสรุปหลักเกณฑ์และวิธีการให้มีวิทยฐานะชำนาญการและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วPA (ว9/2564) ผู้ขอต้องมีคุณสมบัตินับวันที่ยื่นคำขอดังต่อไปนี้

ผู้ขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการหรือขอเลื่อนเป็นวิทยะฐานะครูชำนาญการพิเศษต้องมีคุณสมบัติ นับถึงวันที่ยื่นคำขอ ดังต่อไปนี้

 • การขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ ต้องมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปีติดต่อกัน หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่า
 • สำหรับการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ต้องมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปีติดต่อกัน หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ กคศ. เทียบเท่า
 • มีการพัฒนางานตามข้อตกลงในตำแหน่งครู วPA
 • มีวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่ถูกลงโทษภาคทัณฑ์
 • กรณีผู้มี คุณสมบัติ ตามเงื่อนไขการลดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งหรือการดำรงวิทยฐานะ ของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อน วิทยาฐานะ ให้ลดระยะเวลาตามหลักเกณฑ์
 • สำหรับข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ หากประสงค์จะขอมีวิทยฐานะ หรือเลื่อนวิทยฐานะ โดยใช้สิทธิ์นับระยะเวลาทวีคูณตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ใช้สิทธิ์นับระยะเวลา ทวีคูณ ได้ในคุณสมบัติ
 • ผู้ขอต้องผ่านการประเมิน ดังนี้
  ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดชั้นเรียน
  แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกการสอนเป็นวิดีโอ
  ไฟล์วีดีโอ สอง ไฟล์
  ด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน
 • โดยประเมินผ่านระบบ DPA ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

ผู้จัดทำและเรียบแรง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา สำนักงาน กคศ.
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

คู่มือการดำเนินการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
แนวทางการดำเนินงานตาม คู่มือ ITA 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไฟล์ word (doc)
แบ่งปันการทำงาน คู่มืออาหารกลางวัน 2566 ปฏิบัติงานง่ายไม่ผิดระเบียบ
ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือ ระบบ e-gp ระยะที่ 5 ใช้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2565
เข้าใจง่าย ! แนวทางการใช้เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2566 ถูกต้องตามวัตถุประสงค์
อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร อบรมเพศวิถี 2565 นับชั่วโมงการพัฒนาวิชาชีพ 22 ชั่วโมง
ตัวอย่างการเขียน แบบรายงานผลการปฏิบัติงานครู 2565 ภาษาไทย ป.1 ไฟล์ doc
คู่มือ เข้าสู่ระบบ DPA 2565 เตรียมยื่นประเมินวิทยฐานะดิจิทัล ได้ที่นี่!!
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู 2565 ล่าสุด!!
ดาวน์โหลดแนวทาง คู่มือ ITA Online ประเมินสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565