สื่อการเรียนการสอน » มุมของฟรี » วิธีทำ หน้าปกรายงาน ที่ถูกต้อง ออกแบบสวยๆ

วิธีทำ หน้าปกรายงาน ที่ถูกต้อง ออกแบบสวยๆ

28 กันยายน 2023
1736   0

หน้าปกรายงาน

วันนี้ ครูไทยฟรีดอทคอม จะมาบอกรายละเอียดของหน้าปกรายงาน จะประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ อะไรบ้างนั้น ต้องให้ถูกต้องตามแบบฟอร์มของโรงเรียน และมหาวิทยาลัยต่างๆ หรือปกรายงานทางวิชาการ

หน้าปกรายงาน
หน้าปกรายงาน

ปกรายงาน หรือ หน้าปกรายงาน ก็จะเป็นการทบทวนความรู้วิชาเรียนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเย็บเล่มส่งอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ซึ่งแต่ละโรงเรียน มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาต่างๆ มีการให้นักศึกษาทำรายงานส่งประกอบกับการให้คะแนนทางวิชาการ ดังนั้นนักเรียนหรือนักศึกษาทุกคนต้องผ่านการทำรายงาน ทั้งรายงานเดี่ยว และรายงานกลุ่ม รูปแบบการทำปกรายงานที่ถูกต้อง จะประกอบไปด้วย 5 ส่วนดังนี้

ปกรายงาน ภาษาอังกฤษ

(1)
Project Report
On

Titie of the project

(2)

Submitted by

(Name and Registration No.)


(3)

Present

Prof. name


(4)

Course, Semester
(5)

School or Universitiy

ปกรายงาน ภาษาไทย

(1)
รายงาน

เรื่อง

(2)

โดย

(ผู้จัดทำ ชื่อ นามสกุล)


(3)

เสนอ

ชื่ออาจารย์ประจำวิชา


(4)

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา
สาขา
(5)
ภาคเรียน ปีการศึกษา
สถาบัน

ส่วนประกอบของปกรายงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

1. รายงาน เรื่อง
บรรทัดแรก : ปกรายงานบรรทัดบนสุด ต้องพิมพ์คำว่า “รายงาน”
บรรทัดที่สอง : เรื่อง.. 
รายงานบรรทัดแรกพิมพ์คำว่ารายงาน และบรรทัดต่อมาตามด้วยเรื่อง มักนิยมพิมพ์ด้วยอักษรขนาด 20px หรือมากกว่า วางตัวหนังสือจัดหน้าไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษเสมอ
2. ชื่อผู้จัดทำ
หน้าปกรายงาน ที่ถูกต้อง ชื่อผู้จัดทำจะอยู่ด้านล่างของเรื่อง โดยเว้นบรรทัดตามความเหมาะสม ถ้าทำรายงานเพียงคนเดียว ก็จะใส่ชื่อเพียงชื่อสกุลเดียว แต่ถ้าเป็นรายงานกลุ่ม ก็จะใส่ชื่อทีละคน พร้อมเลขที่ หรือเลขประจำตัวนักเรียน เรียงลำดับลงมาตามแบบฟอร์มของโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือองค์กรต่างๆ
3. รายงานนี้เสนอ
แบบฟอร์มหน้าปกรายงาน หลังคำว่า “เสนอ” จะใส่ชื่ออาจารย์ประจำวิชา หัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชา ในส่วนนี้ควรใส่ชื่อให้ถูกต้อง เพราะเมื่อส่งเพื่อรับทราบ หรือนำไปวางรวมกันในห้องพักอาจารย์หรือจะเป็นโต๊ะทำงาน จะได้ไม่สลับ ไม่สับสน ในวิชาเดียวกันหรืองานด้านอื่นๆ ระดับชั้นเดียวกัน จะได้ไม่สูญหาย
4. รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา
ปกรายงานทั่วไป จะใส่ชื่อรายวิชา และรหัสวิชา อยู่ด้านล่าง ชื่ออาจารย์ประจำวิชาเสมอ เช่น “รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ว.0003” เนื่องจากวิชาเดียวกันอาจมีหลายอักษรย่อ เพื่อไม่ให้สลับกับคลาสเรียนอื่นก็ต้องเขียนให้ถูกต้อง
5. ภาคเรียน ปีการศึกษา สถาบัน
ส่วนสุดท้ายของปกรายงานโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือองค์กร จะใส่ภาคเรียน ปีการศึกษา สถาบัน เสมอ เช่น “ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียน….” เนื่องจากเป็นเอกสารที่สามารถใช้อ้างอิงได้ เพื่อวันหนึ่งมีการประกวดโครงงานจากหลายสถาบันก็จะได้เรียกมอบรางวัลถูกคน (หากเราจัดทำรายงานเพื่อขอรับรางวัลต่างๆ)

ปกรายงาน ขนาดตัวอักษร ควรใช้เท่าไร

ขนาดตัวอักษรที่ใช้ทำปกรายงาน หน้าปกรายงานจะมี 5 ส่วนตามที่กล่าวมาข้างต้น หากใช้ฟอนต์ตัวอักษรที่เป็นที่นิยม มักอยู่ที่ขนาด 20px แต่หากมีผู้จัดทำร่วมกันหลายคนก็ใช้วิธีปรับลดย่อขนาดได้ตามความเหมาะสม แต่ไม่ควรใช้ตัวอักษรต่ำกว่า 16px เพราะจะตัวเล็กมองไม่เห็นชื่อ อย่างไรก็ดีโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยต่างๆ มักกำหนดขนาดตัวอักษรกับฟอนต์เอาไว้ เพื่อความสะดวกของนักเรียนนักศึกษาจะได้จัดหน้าได้ไม่ตกขอบกระดาษ

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ