สื่อการเรียนการสอน » สื่อตกแต่งห้องเรียนฟรี ไฟล์เดียว ครบทุกมุม 2564 พร้อมดาวน์โหลด

สื่อตกแต่งห้องเรียนฟรี ไฟล์เดียว ครบทุกมุม 2564 พร้อมดาวน์โหลด

12 มิถุนายน 2021
160456   0

สื่อตกแต่งห้องเรียนฟรี

ไฟล์ตกแต่งห้องเรียน สื่อการสอนคืออุปกรณ์ วัสดุและวิธีการสื่อ ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้อื่นเพื่อความเข้าใจง่ายและความสะดวกสบายมากขึ้น อย่างที่เราๆเคยเห็นกันมา ตัวอย่างเช่นกระดานไวท์บอร์ดหรือกระดานดำก็ถือว่าใช่ แม้แต่หนังสือเรียน ชีทต่างๆ ก็ถือว่าเป็นสื่อการสอนชนิดหนึ่ง จากนี้เราจะมาจำแนกประเภทกันอย่างง่ายๆ แบ่งได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่

  1. สื่อประเภทวัสดุ ซึ่งได้แก่ สไลด์ ซีท หนังสือเรียน สิ่งพิมพ์ต่างๆ
  2. สื่อประเภทอุปกรณ์ ได้แก่ หุ่นจำลอง ลูกโลก กระดาน เครื่องเล่นเสียง โทรทัศน์ อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ
  3. สื่อประเภทเทคนิคหรือวิธีการ ได้แก่ การสาธิต การอภิปรายกลุ่ม การฝึกปฏิบัติงาน การเสนองานหน้าชั้น การจัดนิทรรศการ
  4. สื่อประเภทคอมพิวเตอร์ ได้แก่ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน พรีเซนต์ แอนิเมชั่น การ์ตูน แอพลิเคชั่นหรือเกมส์ร่วมถึงการใช้อินเตอร์เน็ต

ความสำคัญของการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน

สำหรับการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความสนใจในบทเรียนและเกิดแรงจูงใจเป็นอย่างยิ่ง ในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น การประดับตกแต่งห้องเรียนทำให้บรรยากาศที่อบอุ่น ที่ครูให้จัดสรรต่อนักเรียน ที่นักเรียนกับนักเรียนมีความสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน เช่นความเป็นระเบียบ ความสะอาด สิ่งเหล่านี้เป็นบรรยากาศที่นักเรียนต้องการ ทำให้นักเรียนเกิดความสุขที่ได้มาโรงเรียนและในการเรียนร่วมกับเพื่อนในห้องหรือชั้นเรียน ถ้าครูผู้สอนสามารถสร้างความรู้สึกนี้ให้เกิดขึ้นต่อนักเรียนได้ ก็นับว่าครูได้ทำหน้าที่ในการพัฒนาเยาวชนของประเทศชาติให้เติบโตขึ้นอย่างสมบรูณ์ทั้งทางด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ และสังคม อย่างแท้จริง ดังนั้น การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งประมวลได้ดังนี้

1. ช่วยส่งเสริมให้การเรียนการสอนดำเนินไปอย่างราบรื่น เช่น ห้องเรียนที่ไม่คับแคบจนเกินไป ทำให้นักเรียนเกิดความคล่องตัวในการทำกิจกรรม
2. ช่วยสร้างเสริมลักษณะนิสัยที่ดีงามและความมีระเบียบวินัยให้แก่ผู้เรียน เช่น ห้องเรียนที่สะอาด ที่จัดโต๊ะเก้าอี้ไว้อย่างเป็นระเบียบ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน นักเรียนจะซึมซับสิ่งเหล่านี้ไว้โดยไม่รู้ตัว
3. ช่วยส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้เรียน เช่น มีแสงสว่างที่เหมาะสม มีที่นั่งไม่ใกล้กระดานดำมากเกินไป มีขนาดโต๊ะและเก้าอี้ที่เหมาะสมกับวัย รูปร่างของนักเรียน
4. ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ และสร้างความสนใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น เช่น การจัดมุมวิชาการต่าง ๆ การจัดป้ายนิเทศ การตกแต่งห้องเรียนด้วยผลงานของนักเรียน
5. ช่วยส่งเสริมการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม เช่น การฝึกให้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน การฝึกให้มีอัธยาศัยไมตรีในการอยู่ร่วมกัน
6. ช่วยสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนและการมาโรงเรียน

ในปัจจุบันรูปแบบสื่อการสอนก็เริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามยุคสมัย การใช้กระดานดำและไวท์บอร์ดเริ่มลดน้อยลงเปลี่ยนมาใช้การนำเสนอผ่านคอมพิวเตอร์(presentation) แทนซึ่งก็สะดวกสบายและสื่อสารกันได้ง่ายกว่า ในบางองค์กรหรือโรงเรียนก็อาจจะแจกไฟล์กันทางอีเมล์เพื่อให้กลับไปศึกษาต่อที่บ้านเองได้อีกด้วย

เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม นำสื่อตกแต่งห้องเรียนไฟล์เดียว ครบทุกมุมการเรียนรู้ ปีการศึกษา2564 พร้อมดาวน์โหลด ใกล้เปิดโรงเรียนเข้ามาทุกทีแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ย สอนออนไลน์ ปริ้นใบงาน เรียบร้อย และอีกงานหนึ่งที่คุณครูจะต้องเตรียมตัวก่อนเปิดโรงเรียน นั่นคือการจัดตกแต่งห้องเรียนนั่นเอง วันนี้เช่นเคยมีสื่อตกแต่งห้องเรียนมาฝากคุณครูทุกท่าน นั่นคือ รวมสื่อ ตกแต่งห้องเรียน ภายในห้องเรียนให้ครบทุกจุด ป้ายวันที่ในห้องเรียน ข้อตกลงในห้องเรียน ยุคโควิด-19 จึงขอนำ ไฟล์ PDF และ DOC เว็บไซต์ครูฟรีไทยดอทคอมขอนำมาฝากให้คุณครูได้ดาวน์โหลดไปใช้กันดังนี้

สื่อตกแต่งห้องเรียนฟรี
สื่อตกแต่งห้องเรียน
สื่อตกแต่งห้องเรียนฟรี
สื่อตกแต่งห้องเรียนฟรี
สื่อตกแต่งห้องเรียนฟรี
สื่อตกแต่งห้องเรียนฟรี
สื่อตกแต่งห้องเรียนฟรี
สื่อตกแต่งห้องเรียน

ขอขอบคุณผู้จัดทำ รวมสื่อเพจสุริยพงษ์ สื่อการสอนครูนเรศเพื่อการศึกษา
และขอขอบคุณที่มา เพจสื่อกระดาษตกแต่งห้องเรียน สื่อสอนครูปุณยนุช

ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา สื่อต่างๆ โดย เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม เพื่อให้คุณครูทันข่าวสาร ทั้ง วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT และข่าวสารอื่นๆ

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

แบ่งปันฟรี เกมการสอนสนุกๆในห้องเรียน มากกว่า 20 เกม มีอะไรบ้างไปดูกัน!!
คู่มือและ เฉลย คณิตศาสตร์ ป.6 เล่ม 2 ฉบับปรับปรุง 2560 ไฟล์ PDF
ดาวน์โหลด ฟรี !! แบบฝึกหัด คัดลายมือ พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ไฟล์ PDF
แจกไฟล์ แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 2 พร้อม เฉลย PDF ปรับปรุง 2560
ดาวน์โหลด ตารางเรียน dltv 2565 ตามตารางสอนออกอากาศ
ตัวอย่างการเขียน แบบรายงานผลการปฏิบัติงานครู 2565 ภาษาไทย ป.1 ไฟล์ doc
ฟรีและแก้ไขได้ แผนการสอน active learning วิชาภาษาไทย doc
แจกใบงาน สื่อรวม ภาพระบายสี วันสุนทรภู่ ปี 2565 ไฟล์ Word แก้ไขได้
ตัวอย่างการเขียน ID Plan ครู ประจำปี 2565 สังกัด สพฐ.(ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้)
แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ บวกเลข อนุบาล 1 2 3 สามารถใช้สอนได้ง่ายๆ รูปแบบไฟล์ pdf