สื่อการเรียนการสอน » มุมของฟรี » เปิดรับ สมัครโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (zero waste school) ปี 2565

เปิดรับ สมัครโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (zero waste school) ปี 2565

10 กุมภาพันธ์ 2022
5437   0

สมัครโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 2565

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนให้มีการเรียนการสอน และกิจกรรมการจัดการขยะที่ต้นทาง ได้สมัครโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 2565

สมัครโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 2565

การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ–  ศึกษาเอกสารรายละเอียดโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2565 (เกณฑ์การตัดสิน, รูปแบบเล่มผลงานโรงเรียนปลอดขยะ, สื่อในโครงการ) ได้ทางเว็บไซต์ www.deqp.go.th และเพจ Facebook : โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School   รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก

สมัครโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 2565

–  จัดทำเล่มผลงานโรงเรียนปลอดขยะเพื่อพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนผ่านเข้ารอบที่ 1 

–  จัดส่งที่ กลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ ชั้น 2 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 49 พระราม 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  (ส่งเล่มผลงาน = การสมัครสมบูรณ์)

–  สมัครวันนี้ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 (ยึดตามวันที่ประทับตราส่งเอกสาร)

–  ติดตามประกาศรายชื่อผู้สมัครสมบูรณ์ได้ที่ เพจ Facebook : โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School

–  รอพิจารณาผลการคัดเลือกโรงเรียนผ่านเข้ารอบที่ 1

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ